Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2717-7548 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University | https://hacibayram.edu.tr/gakaf


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayın organı olan Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi (AKAF) 2019 yılında uluslararası e-dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Türkiye ile tarihsel ve kültürel ilişkileri olan Akdeniz ve Afrika ülkelerinin dil, tarih, edebiyat, sanat ve kültürlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilimsel çalışmalara yer verilecektir
Akdeniz Havzası ve Afrika medeniyetleri konularına ilişkin sosyal ve insani bilimler bağlamında değerlendirilebilecek bütün disiplinlerden gelen araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalar değerlendirmeye alınmakla birlikte; dil, edebiyat, çeviribilim, tarih, halkbilimi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi vb. alanlardan ve bu alanların diğer insani bilimlerle kurdukları ilişkilerden hareket eden Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça makale, çeviri, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilecektir.


DUYURU: DEĞERLİ OKURLARIMIZ DERGİMİZİN 2020 YAZ SAYISI 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE YAYINLANMIŞTIR. 

Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi

ISSN 2717-7548 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University | https://hacibayram.edu.tr/gakaf
Cover Image


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayın organı olan Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi (AKAF) 2019 yılında uluslararası e-dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Türkiye ile tarihsel ve kültürel ilişkileri olan Akdeniz ve Afrika ülkelerinin dil, tarih, edebiyat, sanat ve kültürlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilimsel çalışmalara yer verilecektir
Akdeniz Havzası ve Afrika medeniyetleri konularına ilişkin sosyal ve insani bilimler bağlamında değerlendirilebilecek bütün disiplinlerden gelen araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalar değerlendirmeye alınmakla birlikte; dil, edebiyat, çeviribilim, tarih, halkbilimi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi vb. alanlardan ve bu alanların diğer insani bilimlerle kurdukları ilişkilerden hareket eden Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça makale, çeviri, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilecektir.


DUYURU: DEĞERLİ OKURLARIMIZ DERGİMİZİN 2020 YAZ SAYISI 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE YAYINLANMIŞTIR. 

İndeksler
Kabul Edilen Makaleler
Yayın Politikası