ISSN: 2717-7548
Founded: 2019
Period: Biannually
Publisher: Ankara Hacı Bayram Veli University
Cover Image
       

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayın organı olan Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi (AKAF) 2019 yılında uluslararası e-dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Türkiye ile tarihsel ve kültürel ilişkileri olan Akdeniz ve Afrika ülkelerinin dil, tarih, edebiyat, sanat ve kültürlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilimsel çalışmalara yer verilecektir
Akdeniz Havzası ve Afrika medeniyetleri konularına ilişkin sosyal ve insani bilimler bağlamında değerlendirilebilecek bütün disiplinlerden gelen araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalar değerlendirmeye alınmakla birlikte; dil, edebiyat, çeviribilim, tarih, halkbilimi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi vb. alanlardan ve bu alanların diğer insani bilimlerle kurdukları ilişkilerden hareket eden Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça makale, çeviri, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilecektir.


DUYURU: DERGİMİZİN 2021 HAZİRAN SAYISI 30.06.2021 TARİHİNDE YAYIMLANMIŞTIR. GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜR EDERİZ.

İndeksler

ADVANCED SCIENCES INDEX
ASOS INDEKS
ESJİ 
SIS
DRJI
ISAM
COSMOS

Kabul Edilen Makaleler

Yayın Politikası

DUYURU: DERGİMİZ 2021 ARALIK SAYISI İÇİN MAKALE KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.