e-ISSN: 2687-1750
Founded: 1987
Period: Biannually
Publisher: Necmettin Erbakan University
Cover Image
       

Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Journal (AKEF Journal), which is a pioneer in our country by managing the article acceptance and publication processes with its ScholarOne infrastructure, is an international refereed journal published electronically in March and September, free of charge, open to access, in accordance with the principles of double-blind refereeing. The language of the journal is Turkish and English, and there is an extended summary in English for studies conducted in Turkish.

2022 - Volume: 4 Issue: 1

Review Article

1. Asit-Baz Konusunda Karşılaşılan Kavram Yanılgıları: Bir İçerik Analizi

Review Article

2. Geleceğin Türkiye’sinde Öğretmen Refahı: Öğretmenlik Meslek Kanununun Kayıp Parçası

Research Article

4. Evde Eğitim Veren Öğretmenlerin Uygulama Sürecinde Yaşadıkları ve Pandeminin Evde Eğitim Sürecine Etkisi

Research Article

9. Ergenlerin Duygusal Özerklik ve Yaşam Doyumlarının Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi

1787517826178812135925511255942559324807


2580925808