PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Henryk Wıenıawskı’nin Keman İçin Yazılmış L’ecole Moderne Etüt-Kaprisleri Op.10’un Teknik ve Biçimsel Yönden İncelenmesi

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 01.06.2015

Abstract

Bu çalışmada dünyaca ünlü keman virtüözü, bestecisi ve eğitimcisi Henryk Wieniawski’ nin ileri düzey keman eğitiminde oldukça önemli bir yeri olan L’école Moderne Kapris-Etütleri Op.10 teknik ve biçimsel yönden incelenmiştir

References

 • Baykara, S. (2009). Kreutzer Etütler Üzerine Teknik İnceleme ve Öneriler, Hacettepe
 • Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Üniversitesi Sosyal Bilimler Biricik, B. (1998). Keman Sağ El Tekniğinin Galamian ve Rus
 • Okullarından Örneklerle İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Cangal, N.(2004). Müzik Formları. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Cardenas, M. (2011). Henryk Wieniawski: From Prodigy to Virtuoso, California
 • Music, Proje Raporu, Long Beach. Çuhadar, H. (2009). “Kemanda Çalma Teknikleri” Çukurova Üniversitesi Sosyal Cilt:18, Sayı 1, ss.121-132.
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi, Greene, D.M. (1985). Greene's Biographical Encyclopedia of
 • Composers. New York: Doubleday. Jazdon, A. (2009). Thematic Catologue of Works. Poznán: Henryk Wieniawski
 • Musical Society in Poznán. Kozak, P. (2011). Pedagogical Examination of Henryk
 • Wieniawski' s L'école Moderne Opus 10., Graduate Faculty of The University of Georgia, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Georgia. Ledbetter, D. H. F. (11 Mart 2014). Grove Music Online. Mart 11, 2014 tarihinde
 • Grove Music Online Web Sitesi:http://www.oxfordmusiconline.com / subscriber/article/grove/music/43302
 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sözer, V. (2005). Müzik Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Swartz, A. (1975). “The Polish Folk Mazurka” Studia
 • Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Cilt 18, Sayı 1/4, ss. 249-255. Ulucan, S. (2005). Kemanda Yay Tekniğinin Temel Bilgileri ve Gelişimi
 • Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek İstanbul. Üniversitesi Sosyal Bilimler Lisans Tezi, http://wieniawski.com/life_and_creation.html, 30.10.2014. http://www.usc.edu/dept/polish_music/composer/wieniawski.html, 2014. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/30 284pg1, 02014. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/43 302, 03.2014.
 • Baykara, S. (2009). Kreutzer Etütler Üzerine Teknik İnceleme ve Öneriler, Hacettepe
 • Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Üniversitesi Sosyal Bilimler Biricik, B. (1998). Keman Sağ El Tekniğinin Galamian ve Rus
 • Okullarından Örneklerle İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Cangal, N.(2004). Müzik Formları. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Cardenas, M. (2011). Henryk Wieniawski: From Prodigy to Virtuoso, California
 • Music, Proje Raporu, Long Beach. Çuhadar, H. (2009). “Kemanda Çalma Teknikleri” Çukurova Üniversitesi Sosyal Cilt:18, Sayı 1, ss.121-132.
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi, Greene, D.M. (1985). Greene's Biographical Encyclopedia of
 • Composers. New York: Doubleday. Jazdon, A. (2009). Thematic Catologue of Works. Poznán: Henryk Wieniawski
 • Musical Society in Poznán. Kozak, P. (2011). Pedagogical Examination of Henryk
 • Wieniawski' s L'école Moderne Opus 10., Graduate Faculty of The University of Georgia, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Georgia. Ledbetter, D. H. F. (11 Mart 2014). Grove Music Online. Mart 11, 2014 tarihinde
 • Grove Music Online Web Sitesi:http://www.oxfordmusiconline.com / subscriber/article/grove/music/43302
 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sözer, V. (2005). Müzik Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Swartz, A. (1975). “The Polish Folk Mazurka” Studia
 • Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Cilt 18, Sayı 1/4, ss. 249-255. Ulucan, S. (2005). Kemanda Yay Tekniğinin Temel Bilgileri ve Gelişimi
 • Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek İstanbul. Üniversitesi Sosyal Bilimler Lisans Tezi, http://wieniawski.com/life_and_creation.html, 30.10.2014. http://www.usc.edu/dept/polish_music/composer/wieniawski.html, 2014. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/30 284pg1, 02014. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/43 302, 03.2014.

Technical and Form Analysis of L’école Moderne Etudes-Caprices for Violin Solo Op.10 by Henryk Wieniawski

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 01.06.2015

Abstract

In this study, world-wide violin virtuoso, composer and pedagogue Henryk Wieniawski’s L’école Moderne Etude-Caprices Op.10 that have important place at upper level violin education have been comprehensively researched. “Technical and Form Analysis of L’école Moderne Etudes-Caprices for Violin Solo Op.10 by Henryk Wieniawski” is a descriptive research. Data acquired have been interpreted by using literature survey. All of these caprices in terms of right and left hand techniques and form analysis is examined

References

 • Baykara, S. (2009). Kreutzer Etütler Üzerine Teknik İnceleme ve Öneriler, Hacettepe
 • Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Üniversitesi Sosyal Bilimler Biricik, B. (1998). Keman Sağ El Tekniğinin Galamian ve Rus
 • Okullarından Örneklerle İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Cangal, N.(2004). Müzik Formları. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Cardenas, M. (2011). Henryk Wieniawski: From Prodigy to Virtuoso, California
 • Music, Proje Raporu, Long Beach. Çuhadar, H. (2009). “Kemanda Çalma Teknikleri” Çukurova Üniversitesi Sosyal Cilt:18, Sayı 1, ss.121-132.
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi, Greene, D.M. (1985). Greene's Biographical Encyclopedia of
 • Composers. New York: Doubleday. Jazdon, A. (2009). Thematic Catologue of Works. Poznán: Henryk Wieniawski
 • Musical Society in Poznán. Kozak, P. (2011). Pedagogical Examination of Henryk
 • Wieniawski' s L'école Moderne Opus 10., Graduate Faculty of The University of Georgia, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Georgia. Ledbetter, D. H. F. (11 Mart 2014). Grove Music Online. Mart 11, 2014 tarihinde
 • Grove Music Online Web Sitesi:http://www.oxfordmusiconline.com / subscriber/article/grove/music/43302
 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sözer, V. (2005). Müzik Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Swartz, A. (1975). “The Polish Folk Mazurka” Studia
 • Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Cilt 18, Sayı 1/4, ss. 249-255. Ulucan, S. (2005). Kemanda Yay Tekniğinin Temel Bilgileri ve Gelişimi
 • Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek İstanbul. Üniversitesi Sosyal Bilimler Lisans Tezi, http://wieniawski.com/life_and_creation.html, 30.10.2014. http://www.usc.edu/dept/polish_music/composer/wieniawski.html, 2014. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/30 284pg1, 02014. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/43 302, 03.2014.
 • Baykara, S. (2009). Kreutzer Etütler Üzerine Teknik İnceleme ve Öneriler, Hacettepe
 • Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Üniversitesi Sosyal Bilimler Biricik, B. (1998). Keman Sağ El Tekniğinin Galamian ve Rus
 • Okullarından Örneklerle İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Cangal, N.(2004). Müzik Formları. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Cardenas, M. (2011). Henryk Wieniawski: From Prodigy to Virtuoso, California
 • Music, Proje Raporu, Long Beach. Çuhadar, H. (2009). “Kemanda Çalma Teknikleri” Çukurova Üniversitesi Sosyal Cilt:18, Sayı 1, ss.121-132.
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi, Greene, D.M. (1985). Greene's Biographical Encyclopedia of
 • Composers. New York: Doubleday. Jazdon, A. (2009). Thematic Catologue of Works. Poznán: Henryk Wieniawski
 • Musical Society in Poznán. Kozak, P. (2011). Pedagogical Examination of Henryk
 • Wieniawski' s L'école Moderne Opus 10., Graduate Faculty of The University of Georgia, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Georgia. Ledbetter, D. H. F. (11 Mart 2014). Grove Music Online. Mart 11, 2014 tarihinde
 • Grove Music Online Web Sitesi:http://www.oxfordmusiconline.com / subscriber/article/grove/music/43302
 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sözer, V. (2005). Müzik Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Swartz, A. (1975). “The Polish Folk Mazurka” Studia
 • Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Cilt 18, Sayı 1/4, ss. 249-255. Ulucan, S. (2005). Kemanda Yay Tekniğinin Temel Bilgileri ve Gelişimi
 • Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek İstanbul. Üniversitesi Sosyal Bilimler Lisans Tezi, http://wieniawski.com/life_and_creation.html, 30.10.2014. http://www.usc.edu/dept/polish_music/composer/wieniawski.html, 2014. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/30 284pg1, 02014. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/43 302, 03.2014.

Details

Journal Section ART
Authors

Gonca GÖRSEV This is me

Publication Date June 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Görsev, G. (2015). Henryk Wıenıawskı’nin Keman İçin Yazılmış L’ecole Moderne Etüt-Kaprisleri Op.10’un Teknik ve Biçimsel Yönden İncelenmesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/1725/614070