Türk müziğinin çokseslendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde oldukça farklı görüşlerin, teori ve yaklaşımların ortaya atıldığı görülecektir. Yaklaşım sahibi olanlar dışında; besteci, icracı, eğitimci, araştırmacı, siyasetçi, sosyoloji başta olmak üzere diğer bilim dallarındaki bilim insanları kendi anlayışları, algıları, değer yargılarına en önemlisi ise bilişsellik durumlarına-düzeylerine göre konuyu ele almış ve yorumlamışlardır. Özellikle teori ve yaklaşım sahipleri üzerinde çalışanlar genelde Kemal İlerici ve Hüseyin Saadettin Arel’e ilgi göstermişlerdir. Oysa Veysel Arseven, Ahmet Samim Bilgen ve müzik öğretmeni İbrahim Selman Coşgun gibi Türk müziğinde çokseslilik yaklaşımları olanlar da vardır ve üretimleri araştırma konusu olmakta, konserlerde seslendirilmektedir. Bu çalışmada; sosyal çevresi tarafından hukukçu kimliğiyle, müzik eğitimcileri arasında ise “Ilgaz” adlı bestesi ile tanınan Ahmet Samim Bilgen’in “Türk Müziğinde Çokseslilik Yaklaşımı” üzerinde durulacaktır.
çokseslilik, yaklaşım, teknik
 • Başar, F. F. (2014). Güzellik Sevincini Yaratmak İsteyen Adam; Ertuğrul Oğuz Fırat, Sevda Cenap And Müzik Vakfı yayınları, Ankara.
 • Bilgen, A. S. (1986), Dünden Yarına Türküler Çokseslendirilmiş On Halk Türküsü, Ankara: Eser Matbaacılık.
 • Bilgen, A. S. (Tarihsiz). Şan ve Piyano İçin Marşlar, Eser Matbaacılık, Ankara.
 • Borich, G.D. (2014). Etkili Öğretim Yöntemleri, Çev: Bahaddin Acat, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Kahramankaptan, Ş. (2013). Hindemith Raporları, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Okyay, E. (1999). Ferit Alnar’a Armağan, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Okyay, E. (2004). Faik Canselen Eğitime Tutkulu Bir Besteci, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Okyay, E. (2009). Atatürk Devrimlerinin Simgesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na Armağan, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Okyay, E. (2012). Ahmed Adnan Saygun’a Armağan, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Say, A. (2005). Müzik Ansiklopedisi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Cilt I, Ankara.
 • Sun, S. A. (2011). Karnında Güneş Olan Adam Muammer Sun, , Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Sönmez, V. Vd. (2017). Eğitim Bilimine Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Tezcan, M. (2017). Eğitim Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0009-6092
Author: Muzaffer Soner YILMAZ (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0847-779X
Author: Filiz YILDIZ
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0847-779X
Author: Uğur TÜRKMEN
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 22, 2020

APA Yılmaz, M , Yıldız, F , Türkmen, U . (2020). AHMET SAMİM BİLGEN VE ÇOKSESLİLİK YAKLAŞIMI . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , CİLT VI - ÖZEL SAYI , 399-423 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/56876/771045