Özel Sayı

Cilt: VI - Sayı: ÖZEL SAYI

Özel Sayı Yıl: 2020

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİK BÖLÜMÜ
Müzikoloji, Müzik Teorileri
Yrd. Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİK BÖLÜMÜ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar
Müzik Eğitimi, Müzikoloji, Klasik Türk Müziği ( Sanat Müziği )
Doktora Filiz YILDIZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI 0000-0002-7427-419X
Müzik Teorileri