Year 2021, Volume 7 , Issue 13, Pages 139 - 149 2021-01-27

PİYANO EĞİTİMİNDE POLİRİTMİK ÇALMA VE DİNAMİKLERİN UYGULANMASININ GELİŞİMİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA ÖNERİSİ: EROLGRAF

Özgün COŞKUNER [1]


Piyano eğitimi uzun ve sabır gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte teknik ve müzikal gelişimin sağlanması amaçlanmaktadır. Süreç içerisinde teknik gelişimin sağlanması ve yaşanan problemlerin ortadan kaldırılmasında çeşitli egzersiz ve etütler önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada piyano eğitiminde sağ ve sol el koordinasyonunun geliştirilmesine yönelik ritmik bağımsızlık ve dinamiklerin uygulanması üzerine Erolgraf notasyon sisteminin kullanılmasına yönelik inceleme yapılmıştır. Araştırmanın dayanak noktasını oluşturan Erolgraf grafik notasyon sistemi; Soundpainting dilinin Amerika’lı besteci Etienne Rolin tarafından grafik notasyona dönüştürülmüş halidir. Çalışma, poliritmik çalabilme ve dinamikleri uygulayabilme konularında yeni bir çalışma önerisi getirdiği için dikkate değer bir çalışma olup önem taşımaktadır. Araştırmada, veriler kaynak tarama yolu ile ele edilmiştir. Araştırma sonunda, Erolgraf grafik notasyon sisteminin piyano eğitiminde poliritmik çalma becerisinin geliştirilmesinde ve dinamiklerin doğru bir şekilde uygulanmasında etkili ve yeni bir çalışma yöntemi sunduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Piyano Eğitimi, Sağ El- Sol El Koordinasyonu, Erolgraf, Grafik Notasyon.
Piyano eğitimi, sağ el- sol el koordinasyonu, erolgraf, grafik notasyon
  • Bilgin, Y. ve Coşkuner, S. (2017). “Soundpainting Uygulamalarının Öğrencilerin Özgüveni Üzerindeki Etkileri”. Educational Research And Reviews. Sayı 12 Volume 4 ss. 92-110.
  • Coşkuner, Ö. (2020). Mithat Fenmen’in Sanat Yaşamı Ve Piyano Eğitimine Katkıları Üzerine Bir Araştırma. (Sanatta Yeterlik Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
  • Coşkuner, S. (2017). Yaylı Çalgılar İçin Grafik Notasyon Yoluyla Doğaçlama Oyunları. (1. Baskı). İstanbul: Pan Yayıncılık.
  • Coşkuner, S. (2018). “Perceptions of Audience on Soundpainting Performance”. Journal of Educational and Training Studies, Sayı 6, ss. 142-147.
  • Eyüpoğlu, E. B. (2016). F. Chopin’in Op.10 No.2 Kromatik Etüdünün Piyano Tekniğine Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Huseynova, E., Eğilmez, H. O., Engur, D. (2019). “Effect Of Piano Education On The Attention Skills Of 7-12 Year Old Children”. Educational Research And Reviews. Sayı 14 Volume 10, ss. 327-339.
  • Işıkdemir, T. (2019). 5-6 Yaş Çocukların Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Eğitimci Görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
  • Rolin, E. (2016). Erolgraph’s- Graphic Palettes as a Composition Tool. Bordeaux: Question de Tampéraments.
  • Harris, M., Thompson, W. (2017). Soundpainting A Language Of Creativity For Music Educators. SPing Books.
  • Thompson, W. (2015) Soundpainting Workbook I. New York.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3569-1676
Author: Özgün COŞKUNER (Primary Author)
Institution: Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 27, 2021

APA Coşkuner, Ö . (2021). PİYANO EĞİTİMİNDE POLİRİTMİK ÇALMA VE DİNAMİKLERİN UYGULANMASININ GELİŞİMİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA ÖNERİSİ: EROLGRAF . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 7 (13) , 139-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/60076/835764