Year 2020, Volume 9 , Issue 1, Pages 65 - 92 2020-06-03

Akademisyenlerin İnformal Ortamlarda Fen Öğretimine Bakış Açıları

Hakan TÜRKMEN [1] , Pelin KÖSEOĞLU [2]


Üniversitelerin eğitim fakültelerinde informal ortamların kullanım durumunu ve bu ortamlardaki fen öğretimi sürecine etki eden kriterleri akademisyenlerin görüşleriyle ortaya koymak bu araştırmanın temel amacıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nda bulunan fen grubu alan derslerini veren 34 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Akademisyenlerin verdikleri cevaplar SPSS 25.0 istatistik paket programı ile çözümlenmiş, betimsel istatistiklerden frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları şeklinde verilmiştir. Sonuç olarak, akademisyenlerin kullandıkları informal ortamların frekanslarının yeterli düzeyde olmadığı, kullanmak istedikleri ortamlar sorulduğunda genel olarak frekansın arttığı görülmüştür. Akademisyenlerin, informal ortamlarda fen öğretimi sürecinin güvenli, düşük maliyetli, kolay ulaşılabilir ve informal ortamların fiziksel özelliklerinin ve uzman bulundurup bulundurmamasının önemsediği sonucuna varılmıştır.

informal öğrenme ortamları, fen eğitimi, akademisyen görüşleri
 • Bozdoğan, A. E. (2012). Eğitim Amaçlı Gezilerin Planlanmasına İlişkin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uygulamaları: Altı Farklı Alan Gezisinin Değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1049 – 1072.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, ve Ş., Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demircioğlu G. ve Aslan A. (2018). A review on Turkish graduate studies performed on out-of-school learning environments. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 379-402.
 • Diamond, J. (1986). The behaviour of family groups in science museums. Curator: The Museum Journal, 29 (2), 139 – 154.
 • Hannu, S. (1993). Science centre education. motivation and learning in ınformal education. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Helsinki Üniversitesi, Öğretmen Eğitimi Anabilim Dalı, Helsinki: Finlandiya.
 • Kaptan, F. (1999). İlköğretimde fen bilgisi öğretimi öğretmen el kitabı. Modül 7, 9. Ankara: MEB.
 • Karademir, E. (2013). Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerini Gerçekleştirme Amaçlarının Planlanmış Davranış Teorisi Yoluyla Belirlenmesi (Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara), 174, 339042
 • MEB. (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu, Ankara.
 • MEB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı, Ankara: MEB Yayınları.
 • Orion, N. ve Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment. Journal of Research in Science Teaching, 29, 1097–1119.
 • Saraç, H. (2017). Türkiye’de okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin yapılan araştırmalar: içerik analizi çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 60- 81.
 • Serin, U., Serin, O. ve Kesercioğlu, T. (2005). Eğitim fakülteleri ilköğretim bölümü öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. TED Eğitim ve Bilim Dergisi, 30(138), 38-44.
 • Storksdieck, M. (2001). Differences in teachers’ and students’ museum field-trip experiences. Visitor Studies Today, 4(1), 8 -12.
 • Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (39), 46-59.
 • Türkmen, H. (2015). İlkokul öğretmenlerin sınıf dışı ortamlardaki fen öğretimine bakış açıları. Journal of European Education, 5 (2), 47-55.
 • Türkmen, H. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin sınıf-dışı ortamlarda öğretime bakış açıları. Ege Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Ege Social Science. 1 (1), 12-26.
 • Yüksek Öğretim Kurumu. (2018). Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı. İnternetten 5 Haziran 2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Fen_Bilgisi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf adresinden indirilmiştir.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hakan TÜRKMEN
Country: Turkey


Author: Pelin KÖSEOĞLU (Primary Author)

Dates

Publication Date : June 3, 2020

Bibtex @research article { amauefd651259, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {65 - 92}, doi = {}, title = {Akademisyenlerin İnformal Ortamlarda Fen Öğretimine Bakış Açıları}, key = {cite}, author = {Türkmen, Hakan and Köseoğlu, Pelin} }
APA Türkmen, H , Köseoğlu, P . (2020). Akademisyenlerin İnformal Ortamlarda Fen Öğretimine Bakış Açıları . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 65-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/54731/651259
MLA Türkmen, H , Köseoğlu, P . "Akademisyenlerin İnformal Ortamlarda Fen Öğretimine Bakış Açıları" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 65-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/54731/651259>
Chicago Türkmen, H , Köseoğlu, P . "Akademisyenlerin İnformal Ortamlarda Fen Öğretimine Bakış Açıları". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 65-92
RIS TY - JOUR T1 - Akademisyenlerin İnformal Ortamlarda Fen Öğretimine Bakış Açıları AU - Hakan Türkmen , Pelin Köseoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 92 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Akademisyenlerin İnformal Ortamlarda Fen Öğretimine Bakış Açıları %A Hakan Türkmen , Pelin Köseoğlu %T Akademisyenlerin İnformal Ortamlarda Fen Öğretimine Bakış Açıları %D 2020 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Türkmen, Hakan , Köseoğlu, Pelin . "Akademisyenlerin İnformal Ortamlarda Fen Öğretimine Bakış Açıları". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 1 (June 2020): 65-92 .
AMA Türkmen H , Köseoğlu P . Akademisyenlerin İnformal Ortamlarda Fen Öğretimine Bakış Açıları. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(1): 65-92.
Vancouver Türkmen H , Köseoğlu P . Akademisyenlerin İnformal Ortamlarda Fen Öğretimine Bakış Açıları. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(1): 65-92.