BibTex RIS Cite

Genetik Modifikasyon ve Türk Tüketiciler - Kentli Tüketicilerin Genetik Modifiye Organizma ve Gıdalara Yönelik Tutumları

Year 2014, Volume: 20 Issue: 1, 71 - 82, 12.03.2014
https://doi.org/10.15832/tbd.83156

Abstract

Türkiye genelindeki kentli tüketicileri %2.83’lük örneklem hata payı ile yansıtacak nitelik ve dizayna sahip olması nedeni ile bir ilk olma özelliğine sahip bu çalışma yüz-yüze görüşme tekniği kullanılarak hane ve iş yerlerinde tabakalandırılmış tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş tüketicilerin (n=1222) genetik modifikasyon (GM) ve GM gıdalar hakkında tutumlarının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler sosyo-ekonomik statü (SES), yaş ve cinsiyet kırılımları gözönünde tutularak incelenmiştir. Ekonomik olarak genetik modifikasyon ve GM gıdaların yararları olabileceğini düşünmekle birlikte, özellikle beşli likert sistemine uygun hazırlanmış ifadelerde tüketici sağlığı, çevre ve biyolojik çeşitlilik kaynaklı kaygılardan dolayı negatif tutum ve algı belirlenmiştir. Tüketicilerin tutumları genel olarak yaş ve cinsiyet gruplarında değişim göstermemekle birlikte, özellikle DE SES grubu olmak üzere alt grupların daha üst gruplara göre GM ve GM gıdalara karşı göreceli olarak daha ılımlı bir yaklaşıma sahip oldukları belirlenmiştir.

Year 2014, Volume: 20 Issue: 1, 71 - 82, 12.03.2014
https://doi.org/10.15832/tbd.83156

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Nevzat Konar

İraz Haspolat Kaya

Nevzat Artık

Publication Date March 12, 2014
Submission Date February 13, 2013
Published in Issue Year 2014 Volume: 20 Issue: 1

Cite

APA Konar, N., Haspolat Kaya, İ., & Artık, N. (2014). Genetik Modifikasyon ve Türk Tüketiciler - Kentli Tüketicilerin Genetik Modifiye Organizma ve Gıdalara Yönelik Tutumları. Journal of Agricultural Sciences, 20(1), 71-82. https://doi.org/10.15832/tbd.83156

Journal of Agricultural Sciences is published open access journal. All articles are published under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).