ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2148-5879 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği | http://www.assam.org.tr/dergi/index.php/assam-uhad


ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

ISSN 2148-5879 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği | http://www.assam.org.tr/dergi/index.php/assam-uhad
Cover Image


ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ 13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ ÖZEL SAYISI Last Issue
Issue - Sep 2019
 1. AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ
  Pages 1 - 14
  Selçuk KAHRAMAN, Önder KUTLU, Selçuk DİNÇER
 2. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY
  Pages 15 - 23
  RECEP FEDAİ
 3. GÜNÜMÜZÜN İÇ GÜVENLİK VE KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR JANDARMA SUBAY AKADEMİK EĞİTİMİ VE KARİYER MODELİ
  Pages 24 - 41
  Tarık AK, Tekin Avaner, Erdem Özgür
 4. İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİ AÇISINDAN KRİTİK ALTYAPILARINI KORUNMASI
  Pages 42 - 51
  Tarık AK
 5. AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ
  Pages 52 - 60
  Muhammed Miraç ASLAN, Yakup BULUT
 6. ECONOMIC PUBLIC POLICY TOOLS AND THEIR IMPACT ON NATIONAL SECURITY
  Pages 61 - 69
  Sabahattin Tuğrul İmer, Kamil Ufuk Bilgin
 7. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU
  Pages 70 - 83
  SADEGÜL DURGUN, AHMET HAMDİ AYDIN, UĞUR BUCAK
 8. İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENLİK ANLAYIŞININ DÖNÜŞÜMÜ: İŞ GÜVENCESİNDEN İSTİHDAM GÜVENCESİNE
  Pages 84 - 90
  Merve KAYADUVAR
 9. KENT YAŞAMINDA GÜRÜLTÜ, KİRLİLİĞİ VE HUKUKSAL POLİTİKAYA YANSIMASI
  Pages 91 - 104
  Şafak Kaypak
 10. HALLER VE GIDA GÜVENLİĞİNDE HALLERİN ÖNEMİ: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAYRAMPAŞA HALİ ÖRNEĞİ
  Pages 105 - 118
  Sezgin Sezgin, İlknur Gül
 11. KAMUSAL KRİTİK TESİSLERİN GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA TÜRKİYEDEKİ HAVA ALANLARININ SİBER GÜVENLİĞİ
  Pages 119 - 129
  Salim Kurnaz, Selma Karatepe
 12. BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ
  Pages 130 - 143
  Gökhan Orhan, Ökkeş Bahri Yeter
 13. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ
  Pages 144 - 151
  Pınar Savaş Yavuzçehre
 14. VATANDAŞLARIN E-DEVLET GÜVENLİK ALGISININ BELİRLENMESİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 152 - 168
  Mehmet POLAT, Ali Şahin
 15. ANALYZING SECURITY GAPS AT URBAN AREAS: CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR “URBAN SECURITY DIVIDE”
  Pages 169 - 179
  Ahmet BARBAK
 16. TÜRKİYE SAĞLIK POLİTİKASINDA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN YERİ VE ÖNEMİ
  Pages 180 - 193
  İhsan EKEN, Mehmet Burhanettin COŞKUN
 17. YEREL ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARININ, KATILIMA VE YEREL DEMOKRATİK SORUNLARA ETKİSİ
  Pages 194 - 204
  Mehmet Burhanettin COŞKUN
 18. TERÖRE SİVİL ÖNLEM “KAYYIM BELEDİYECİLİK” MUŞ-BULANIK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ (2016-2018)
  Pages 205 - 225
  Kamil Ufuk BİLGİN, İlker Tahir GÜNDÜZÖZ, Arzu OFLASLI
 19. E-DEVLET UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİ VE KULLANIM DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 226 - 239
  VEDAT YILMAZ
 20. SOYLULAŞTIRMA VE KENT GÜVENLİĞİ
  Pages 240 - 255
  Ahsen Saçlı
 21. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK
  Pages 255 - 270
  Fırat Harun YILMAZ, Mücahit NAVRUZ
 22. Kentsel Suçları Önlemede Yerel Yönetimlerin Rolü New York’ta Rudy Giuliani ve Sıfır Tolerans Politikası Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 271 - 282
  Mücahit NAVRUZ, Fırat Harun YILMAZ
 23. SU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SINIR AŞAN SULAR: FIRAT NEHRİ ÖRNEĞİ
  Pages 283 - 292
  Ömer Faruk BİLBAY, Abdullah ÇELİK, Ali Burak AKSUNGUR
 24. ULUSAL GÜVENLİKTE KÜRESEL BİR TEHDİT: BİYOTERÖRİZM
  Pages 293 - 304
  SELMA KARATEPE, MEHMET SEYDA OZAN, A.MUHAMMED BANAZILI
 25. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ESENLER HAVAALANI MAHALLESİ ÖRNEĞİ
  Pages 305 - 321
  HÜLYA KÜÇÜK
 26. BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ
  Pages 322 - 330
  Zehra Aksu, Ayça Eminoğlu
 27. ULUSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI AÇISINDAN KAMU KURUMLARININ İNCELENMESİ: KAYSERİ BAROSU ÖRNEĞİ
  Pages 331 - 343
  DAMLA MURSÜL, ALİ KAYA
 28. BİR GÜVENLİK TEHDİDİ OLARAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
  Pages 344 - 357
  Ezgi Kovancı, Duygu Yıldız Karakoç
 29. VERGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ
  Pages 358 - 375
  Sibel Bilgin, Arzu YILMAZ
 30. Akıllı Kentler ve Dijital (Siber) Güvenlik
  Pages 376 - 388
  Hayriye Şengün, Abdülsamet Koçhan
 31. TÜRKİYE’DE YAPI DENETİM SİSTEMİ VE AFET YÖNETİMİ İLİŞKİSİ*
  Pages 389 - 400
  SEÇİL GÜL MEYDAN YILDIZ
 32. KENT GÜVENLİĞİNDE ARAÇ BOMBA SALDIRISI TEHDİDİ
  Pages 401 - 416
  Gökhan İbrahim ÖĞÜNÇ
 33. DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞINDA GELECEĞİN AKILLI KENTLERİ
  Pages 417 - 427
  İlke Bezen Tozkoparan
 34. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ KLASİK YÖNETİM MODELİNDEN YÖNETİŞİM MODELİNE GEÇİŞ
  Pages 428 - 446
  Dr.Emre ÇAKMAK, Mesut SAMASTI, Dr.İsmail ÖNDEN, Can BAYRAKTAR
 35. Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye
  Pages 447 - 455
  YÜCEL ÖZDEN, ALİ HAMURCU
 36. Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye'nin İnsani Müdahale Politikası: Suriye Örneği
  Pages 456 - 470
  ALİ HAMURCU, Yücel Özden
 37. YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ)
  Pages 471 - 493
  Adnan Söylemez, Ali Şahin