ISSN: 2148-5879
e-ISSN: 2148-5879
Founded: 2014
Publisher: Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
Cover Image
 

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM UHAD) ASSAM'ın kuruluş amacı ve sosyal bilimler alanındaki araştırmaların ve yürütülen bilimsel çalışmaların akademik literatüre kazandırılması amacıyla yayınlanmaktadır.
ASSAM UHAD “ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi” adlı dergimiz; 2014 yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz hakemli bir dergi olup, 2017 yılına kadar yılda iki sayı çıkmıştır. 2017-2020 yılları arasında Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı elektronik olarak yayınlanmış olup, 2020 yılından itibaren Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaya başlamıştır. 2023 yılına kadar “Cilt” ve “Sayı” şeklinde yayınlanan dergimiz 2024 yılı itibariyle sadece sayı şeklinde yayım hayatına devam etmektedir. Dergimizde sosyal bilimler alanı içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilmektedir. Ekim 2017 tarihinden itibaren Ulakbilim Dergipark sistemi üzerinden makale kabul edilmeye başlanmıştır.
Dergimiz online olarak yayınlanan bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz internet ortamında yayınlanan haliyle ücretli değildir.
Dergiye gönderilen her bir yayın, alanında uzman olan iki hakem onayından geçmektedir. Makalelerin yayınlanabilmesi için hakemlerin olumlu yönde “Yayınlanabilir” raporu vermesi gerekmektedir. Aynı sayı içerisinde yazar/yazarların ancak bir yayınına yer verilir. Onaydan geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar, hakem ve Yönetim Kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir.
Dergimizde kabul edilen ve yayınlanmaya hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar/yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyaçlarını giderebilirler.

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.