Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’de Portakal Piyasasının Ekonomik Analizi ve Pazarlama Marjları

Year 2020, Volume: 51 Issue: 1, 1 - 7, 25.01.2020
https://doi.org/10.17097/ataunizfd.562115

Abstract

Bu
çalışmada Türkiye’de portakalın üretici–tüketici fiyatları ve pazarlama yapısı
incelenmiştir. 2003-2017 yılları arasında üretim–tüketim, dış ticaret, fiyat
dalgalanmaları ve pazarlaması üzerinde durulmuştur. Türkiye’de meyve veren ağaç
sayısı ve üretim miktarındaki artış ile birlikte verimde de artış olduğu tespit
edilmiştir. Portakal cari ve reel fiyatlara göre pazarlama marjları
hesaplanmış, cari fiyatlara göre üretici ve tüketici zincirleme indeksleri
hesaplanarak yıllık enflasyon oranları ile karşılaştırılmıştır. Portakal ile
ilgili arz ve talep modelleri tahmin edilmiş ve istatistiki olarak
yorumlanmıştır. Sonuçta portakal üretim miktarı üzerine gübre reel fiyatı ve
trendin (zamanın), portakal tüketim miktarı üzerine ise nüfusun etkili olduğu
belirlenmiştir.

References

 • Akgün, C., 2006. Turunçgil Sektör Profili Raporu. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Uygulama Servisi. https://docplayer.biz.tr/20684676-Turuncgiller-sektor-profili.html
 • Altundağ, S., Güneş, T., 1992. Türkiye'de Patates ve Soğanın Üretim Miktarı ile Fiyat İlişkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. 52-65.
 • Aşkan, E., Dağdemir, V., 2018. Türkiye Sarımsak Piyasasının Ekonomik Analizi. Alinteri Journal of Agriculture Sciences, 28(1).
 • Çam, E., 2017. Yaş Sebze ve Meyve Sektörünün Güncel Durum Değerlendirmesi. İzmir Ticaret Odası Mayıs-Haziran Sektörel ARGE Bülteni.
 • Dağdemir, V., Birinci, A. 1999. Türkiye’de Patates Pazarlaması ve Fiyat Dalgalanmalarının Üretim Üzerine Etkisi. II. Ulusal Patates Kongresi, 28 - 30 Haziran, Erzurum.
 • Dağdemir, V., 1998. Türkiye Soğan Piyasasının Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt:12, Sayı:1/2, Sayfa 99-114.
 • Demir, Ü., 2015. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), TR63 Bölgesi Yaş Sebze Meyve Sektör Raporu.
 • FAO, 2019. Food and Agriculture Organization (Gıda ve Tarım Örgütü). http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Erişim Tarihi: 19 Şubat 2019).
 • MGM, 2019. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, https://www.mgm.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10 Şubat 2019).
 • Niyaz, Ö. C., Demirbaş, N., 2011. Türkiye Yaş Meyve Üretim ve İhracatının Son On Yıllık Döneminin Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 17(1 Ve 2), 37-45.
 • TEPGE, 2019. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitü Müdürlüğü, https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge (Erişim Tarihi: 5 Şubat 2019).
 • Topcu, Y., 2003. Gıda Ürünlerinde Pazarlama marjı ve Cebirsel Analiz. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., 34 (2): 199-207.
 • Topcu, Y., 2004. A study on the meat cost and marketing margins of cattle fattening farms in Erzurum province. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28(6): 1007-1015.
 • TÜİK, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (Erişim Tarihi: 6 Şubat 2019).

Marketing Margins and Economic Analysis of the Orange Market in Turkey

Year 2020, Volume: 51 Issue: 1, 1 - 7, 25.01.2020
https://doi.org/10.17097/ataunizfd.562115

Abstract

In this study, the
orange producer and consumer prices and marketing structure in Turkey were
examined. Between 2003 and 2017, production, consumption, foreign trade, price
fluctuations and marketing were emphasized. The yield with the increase in the
number of bearer and the production rate was determined to be an increase in
Turkey. According to the current and real prices, the orange margins are
calculated and the producer and consumer chain indexes are calculated according
to the current prices and compared with the annual inflation rates.
Supply and demand models related to orange were
estimated and interpreted statistically.
As a result, it was determined
that the real price of the fertilizer on the orange production quantity and the
trend (time) on the orange production amount and the population on the orange
consumption amount were effective.

References

 • Akgün, C., 2006. Turunçgil Sektör Profili Raporu. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Uygulama Servisi. https://docplayer.biz.tr/20684676-Turuncgiller-sektor-profili.html
 • Altundağ, S., Güneş, T., 1992. Türkiye'de Patates ve Soğanın Üretim Miktarı ile Fiyat İlişkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. 52-65.
 • Aşkan, E., Dağdemir, V., 2018. Türkiye Sarımsak Piyasasının Ekonomik Analizi. Alinteri Journal of Agriculture Sciences, 28(1).
 • Çam, E., 2017. Yaş Sebze ve Meyve Sektörünün Güncel Durum Değerlendirmesi. İzmir Ticaret Odası Mayıs-Haziran Sektörel ARGE Bülteni.
 • Dağdemir, V., Birinci, A. 1999. Türkiye’de Patates Pazarlaması ve Fiyat Dalgalanmalarının Üretim Üzerine Etkisi. II. Ulusal Patates Kongresi, 28 - 30 Haziran, Erzurum.
 • Dağdemir, V., 1998. Türkiye Soğan Piyasasının Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt:12, Sayı:1/2, Sayfa 99-114.
 • Demir, Ü., 2015. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), TR63 Bölgesi Yaş Sebze Meyve Sektör Raporu.
 • FAO, 2019. Food and Agriculture Organization (Gıda ve Tarım Örgütü). http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Erişim Tarihi: 19 Şubat 2019).
 • MGM, 2019. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, https://www.mgm.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10 Şubat 2019).
 • Niyaz, Ö. C., Demirbaş, N., 2011. Türkiye Yaş Meyve Üretim ve İhracatının Son On Yıllık Döneminin Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 17(1 Ve 2), 37-45.
 • TEPGE, 2019. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitü Müdürlüğü, https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge (Erişim Tarihi: 5 Şubat 2019).
 • Topcu, Y., 2003. Gıda Ürünlerinde Pazarlama marjı ve Cebirsel Analiz. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., 34 (2): 199-207.
 • Topcu, Y., 2004. A study on the meat cost and marketing margins of cattle fattening farms in Erzurum province. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28(6): 1007-1015.
 • TÜİK, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (Erişim Tarihi: 6 Şubat 2019).
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section ARAŞTIRMALAR
Authors

Nur Ertek This is me 0000-0002-3475-5888

Okan Demir 0000-0002-3581-5061

Atilla Keskin 0000-0001-5317-6032

Publication Date January 25, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 51 Issue: 1

Cite

APA Ertek, N., Demir, O., & Keskin, A. (2020). Türkiye’de Portakal Piyasasının Ekonomik Analizi ve Pazarlama Marjları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(1), 1-7. https://doi.org/10.17097/ataunizfd.562115
AMA Ertek N, Demir O, Keskin A. Türkiye’de Portakal Piyasasının Ekonomik Analizi ve Pazarlama Marjları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. January 2020;51(1):1-7. doi:10.17097/ataunizfd.562115
Chicago Ertek, Nur, Okan Demir, and Atilla Keskin. “Türkiye’de Portakal Piyasasının Ekonomik Analizi Ve Pazarlama Marjları”. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51, no. 1 (January 2020): 1-7. https://doi.org/10.17097/ataunizfd.562115.
EndNote Ertek N, Demir O, Keskin A (January 1, 2020) Türkiye’de Portakal Piyasasının Ekonomik Analizi ve Pazarlama Marjları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 1 1–7.
IEEE N. Ertek, O. Demir, and A. Keskin, “Türkiye’de Portakal Piyasasının Ekonomik Analizi ve Pazarlama Marjları”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 51, no. 1, pp. 1–7, 2020, doi: 10.17097/ataunizfd.562115.
ISNAD Ertek, Nur et al. “Türkiye’de Portakal Piyasasının Ekonomik Analizi Ve Pazarlama Marjları”. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51/1 (January 2020), 1-7. https://doi.org/10.17097/ataunizfd.562115.
JAMA Ertek N, Demir O, Keskin A. Türkiye’de Portakal Piyasasının Ekonomik Analizi ve Pazarlama Marjları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020;51:1–7.
MLA Ertek, Nur et al. “Türkiye’de Portakal Piyasasının Ekonomik Analizi Ve Pazarlama Marjları”. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 51, no. 1, 2020, pp. 1-7, doi:10.17097/ataunizfd.562115.
Vancouver Ertek N, Demir O, Keskin A. Türkiye’de Portakal Piyasasının Ekonomik Analizi ve Pazarlama Marjları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020;51(1):1-7.

Articles published in this journal are published under the Creative Commons International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). This allows the work to be copied and distributed in any medium or format provided that the original article is appropriately cited. However, the articles work cannot be used for commercial purposes.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/