Year 2017, Volume 3 , Issue 4, Pages 81 - 107 2017-10-31

Açık ve uzaktan öğrenenlerin öğrenme yönetim sistemi ve öğrenme malzemelerine ilişkin memnuniyet durumları

Aylin ÖZTÜRK [1] , Yusuf KARA [2] , Emrah Emre ÖZKESKİN [3] , Esra Pınar UÇA GÜNEŞ [4]


Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi tarafından kullanılan Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sistemine ve sistem bünyesinde sunulan öğrenme malzemelerine ilişkin öğrenen memnuniyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak, memnuniyet düzeylerinin öğrenenlerin çeşitli demografik özelliklerine göre değişkenlik gösterme durumları incelenmiştir. Bu kapsamda, Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi final sınavı öncesinde öğrenenlere memnuniyet anketi uygulanmıştır. Bu ankete gönüllü olarak katılan 13.137 öğrenene ait öğrenme yönetim sistemi kullanım ve memnuniyet verileri, demografik veriler ile birleştirilerek analiz edilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda, öğrenenlerin büyük bir kısmının Anadolum eKampüs Sisteminden yüksek düzeyde memnun oldukları belirlenmiştir. Sistem memnuniyeti düzeyinin öğrenenlerin cinsiyetlerine, bulundukları coğrafi bölgelere ve kayıtlı oldukları fakültelere göre anlamlı bir farklılık göstermediği; kayıt türü, çalışma durumları ve yaş grupları değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Öğrenme malzemeleri memnuniyeti ele alındığında, öğrenenlerin büyük bir kesimi tarafından kullanılıp yüksek düzeyde memnuniyet bildirilen ilk üç malzeme çıkmış sınav soruları, deneme sınavları ve çözümlü sorulardır.

Açık ve Uzaktan Öğrenme, Anadolum eKampüs, Öğrenme Yönetim Sistemi, e-Öğrenme Malzemeleri, Öğrenen Memnuniyeti
  • Astin, A. W. (1993). What matters in college: Four critical years revisited. San Francisco: Jossey‐Bass. Blackboard (2017). Blackboard Learn: LMS feature showcase. http://www.blackboard.com/learning-management-system/blackboard-learnfeatures.aspx Erişim tarihi: 15.09.2017 Bolliger, D. U., & Martindale, T. (2004). Key factors for determining student satisfaction in online courses. International Journal on E-learning, 3(1), 61-68. Bolton, R. N., & Lemon, K. N. (1999). A dynamic model of customers' usage of services: Usage as an antecedent and consequence of satisfaction. Journal of Marketing Research, 171-186. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi. Cheok, M. L., & Wong, S. L. (2015). Predictors of e-learning satisfaction in teaching and learning for school teachers: A literature review. International Journal of Instruction, 8(1), 75-90. Chua, C., & Montalbo, J. (2014). Assessing students’ satisfaction on the use of virtual learning environment (VLE): An input to a campus-wide e-learning design and implementation. In Information and Knowledge Management (Vol. 3, No. 4, pp. 108-115). Eom, S. (2014). Understanding e-Learners’ Satisfaction with Learning Management Systems. Bulletin of the IEEE Technical Committee on Learning Technology, 16(2), 10- 13. Green, L. S., Inan, F. A., & Denton, B. (2012). Examination of factors impacting student satisfaction with a new learning management system. Turkish Online Journal of Distance Education, 13(3), 189-197. Gunawardena, C. N., Linder-VanBerschot, J. A., LaPointe, D. K., & Rao, L. (2010). Predictors of learner satisfaction and transfer of learning in a corporate online education program. The American Journal of Distance Education, 24(4), 207-226. Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi. Kumtepe, A.T., Büyük, K., Güneş, İ., Öztürk, A., Tuna, G., Gümüş, S., Atak, N. (2017). Kitlesel uzaktan eğitimde öğrenen-içerik etkileşimi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği. AUAd, 3(2), 9-36. AUAd 2017, Cilt 3, Sayı 4, 81‐107 Öztürk, Kara, Özkeskin ve Uça Güneş  104 Lee, J. K., & Hwang, C. Y. (2007). The effects of computer self-efficacy and learning management system quality on e-learner’s satisfaction. In Proceedings of the 2007 European LAMS Conference: Designing the future of learning (pp. 73-79). Liaw, S. S. (2008). Investigating students’ perceived satisfaction, behavioral intention, and effectiveness of e-learning: A case study of the Blackboard system. Computers & Education, 51(2), 864-873. Liaw, S. S., & Huang, H. M. (2013). Perceived satisfaction, perceived usefulness and interactive learning environments as predictors to self-regulation in e-learning environments. Computers & Education, 60(1), 14-24. Lonn, S., & Teasley, S. D. (2009). Saving time or innovating practice: Investigating perceptions and uses of Learning Management Systems. Computers & Education, 53(3), 686-694. Lu, X., Zhao, G., & Jiang, J. (2012). Influential Factors of Blended Learning in Chinese Colleges: From the Perspective of Instructor's Acceptance and Students' Satisfaction. In ICHL (pp. 186-197). Martín-Rodríguez, Ó., Fernández-Molina, J. C., Montero-Alonso, M. Á., & González-Gómez, F. (2015). The main components of satisfaction with e-learning. Technology, Pedagogy and Education, 24(2), 267-277. Moore, J. C. (2005). The Sloan Consortium quality framework and the five pillars. The Sloan Consortium. Naveh, G., Tubin, D., & Pliskin, N. (2010). Student LMS use and satisfaction in academic institutions: The organizational perspective. The Internet and Higher Education, 13(3), 127-133. Serenko, A. (2011). Student satisfaction with Canadian music programmes: the application of the American Customer Satisfaction Model in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(3), 281-299. Shayan, P., & Iscioglu, E. (2017). An Assessment of Students’ Satisfaction Level from Learning Management Systems: Case Study of Payamnoor and Farhangian Universities. Engineering, Technology & Applied Science Research, 7(4), 1874-1878. Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y., & Yeh, D. (2008). What drives a successful eLearning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & education, 50(4), 1183-1202. AUAd 2017, Cilt 3, Sayı 4, 81‐107 Öztürk, Kara, Özkeskin ve Uça Güneş  105 Sweeney, J. C., & Ingram, D. (2001). A comparison of traditional and web-based tutorials in marketing education: An exploratory study. Journal of Marketing Education, 23(1), 55- 62. Zhang, Z. (2010). Feeling the sense of community in social networking usage. IEEE Transactions on Engineering Management, 57(2), 225-239.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Aylin ÖZTÜRK (Primary Author)

Author: Yusuf KARA

Author: Emrah Emre ÖZKESKİN

Author: Esra Pınar UÇA GÜNEŞ

Dates

Publication Date : October 31, 2017

APA Öztürk, A , Kara, Y , Özkeskin, E , Uça Güneş, E . (2017). Açık ve uzaktan öğrenenlerin öğrenme yönetim sistemi ve öğrenme malzemelerine ilişkin memnuniyet durumları . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 81-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/34247/378486