Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 18 - 39 2018-04-30

Biçimsel olmayan öğrenme kaynakları olarak kişisel medya ve kişisel eğlence ortamlarındaki deneyimlerin yönetimi

Mehmet Emin MUTLU [1]


Yaşam boyu öğrenme sürecinde biçimsel olmayan öğrenmenin gerçekleştiği alanlardan biri de kişisel medya ve kişisel eğlence ortamlarıdır. İnternet bağlantısına sahip masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlar ile akıllı telefonlar en yaygın kişisel medya ve eğlence ortamını oluşturmaktadır. Diğer taraftan bireyler aynı zamanda televizyon, sinema, tiyatro, konser, söyleşi, sergi, basılı gazete, dergi ve kitap gibi kaynaklardan da içerik temin edebilir ya da bu ortamlarda canlı deneyimler yaşayabilirler. Bu çalışmada kişisel medya ve eğlence ortamlarının biçimsel olmayan öğrenme açısından rolü incelenmiş ve bu ortamlarda yaşanan öğrenme deneyimlerinin yönetilebilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla kişisel medya ve eğlence ortamlarındaki öğrenme deneyimlerinin bir dijital yaşam günlüğü sistemiyle kaydedilmesi, yorumlanması, bağlam listelerinin elde edilmesi ve deneyimlerin planlanması- denetlenmesi-değerlendirilmesi süreci eylem araştırması yaklaşımıyla kişisel olarak denenmiştir. Deneme sonucunda elde edilen veriler çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Uygulanan sürecin özellikle planlanmamış ya da bilincinde olmadan yaşanan biçimsel olmayan öğrenme deneyimlerinin sonradan fark edilmesi, anlamlandırılması ve yönetilmesi açısından etkili olduğu görülmüştür.

Kişisel Medya ve Kişisel Eğlence Ortamı, Yaşam Günlüğü, Biçimsel Olmayan Öğrenme Deneyimleri, Yaşam Boyu Öğrenme
 • Banks, J., Au, K., Ball, A., Bell, P., Gordon, E., Gutierrez, K., et al. (2007). Learning in and out of School in Diverse Environments: Life-Long, Life-Wide, Life-Deep. The LIFE Center. http://life-slc.org/docs/Banks_etal-LIFE-Diversity-Report.pdf, Erişim tarihi: 15.02.2018
 • Bennett, E. (2012). A Four-Part Model of Informal Learning: Extending Schugurensky’s Conceptual Model. In the Proceedings of the Adult Education Research Conference. Saratoga Springs, NY: AERC.
 • Clark, T. (2005). Lifelong, life-wide or life sentence?, Australian Journal of Adult Learning, 45(1), 47-62.
 • Eraut, M. (2000). Non-formal learning and tacit knowledge in professional work. The British journal of educational psychology, 70 (Pt 1), 113–36.
 • Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace. Studies in Continuing Education 26(2), 247-273.
 • Karlsson, L. (2008). Turning the kaleidoscope – EFL research as auto/biography. In P. Kalaja, V. Menezes & A.M.F. Barcelos (Eds.), Narratives of learning and teaching EFL (pp. 83-97). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Karlsson, L., & Kjisik, F. (2009). Whose story is it anyway? Auto/biography in language learning encounters. In F. Kjisik, P. Voller, N. Aoki & Y. Nakata (Eds.), Mapping the terrain of learner autonomy. Learning environments, learning communities and identities (pp. 168-189). Tampere: Tampere University Press.
 • Kayabaş, İ. ve Mutlu, M.E. (2015). Obtainment and Management of Informal Learning Experiences Among Saved Life Experiences via a Life Logging System: An Observation of a Software Developer, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 174, 1111-1116, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.802.
 • Kip Kayabas, B. ve Mutlu, M.E. (2015). Record, Evaluation and Planning of Knowledge Work Experiences on Personal Research Environments via Life Logging System, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 174, 1129-1137, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.805.
 • McNiff, J. (2013). Action research: Principles and practice. Routledge.
 • Merriam, S. B., Caffarella, R., & Baumgartner, L. (2007). Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide (3rd ed.) New York: Wiley.
 • Mutlu, M. E. (2012). Yaşam Günlüğü (CARPE) Uygulamaları ve Yaşam Deneyimleri Yönetimi İçin Bir Bilgi Mimarisi, XVII. Türkiye’de İnternet Konferansı, 7-9 Kasım, Eskişehir.
 • Mutlu, M.E. (2014). Kişisel Bilgi Yönetimi İçin Bütüncül Bir Yaklaşım – Kişisel Bilgi Çalışması Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi. AB'14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı, 5-7 Şubat, Mersin Üniversitesi. 505-516.
 • Mutlu, M.E. (2015). Design and Development of a Digital Life Logging System for Management of Lifelong Learning Experiences, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 174, 834-848, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.678.
 • Mutlu, M.E., Kayabaş, İ., Kip Kayabaş, B. ve Peri Mutlu, A. (2015). Implementation of the Lifelong Learning Experiences Management Approach – Observations on the First Experiences, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 174, 849-861, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.680.
 • Peri Mutlu, A. ve Mutlu, M. E. (2015). Uzaktan öğrenme deneyimlerinin dijital yaşam günlüğü ile yönetilmesi: bir akademik yarıyıl üzerinde uygulama. AUAd, 1(3), 51-67.
 • Riel, M. (2017). Understanding Action Research, Center For Collaborative Action Research, Pepperdine University (Last revision January, 2017). http://cadres.pepperdine.edu/ccar/define.html, Erişim tarihi 15.02.2018.
 • Schacter, D.L., Gilbert, D.T., and Wegner, D.M. (2011). Psychology; Second Edition. New York: Worth Publishers.
 • Schugurensky, D. (2000). The forms of informal learning: Towards a conceptualization of the field. NALL Working Paper #19-2000. https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/2733/2/19formsofinformal.pdf, Erişim tarihi 15.02.2018.
 • Tough, A. (1979). The Adults Learning Projects, Toronto: Ontario Institutes for Studies in Education.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Emin MUTLU (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

APA Mutlu, M . (2018). Biçimsel olmayan öğrenme kaynakları olarak kişisel medya ve kişisel eğlence ortamlarındaki deneyimlerin yönetimi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 18-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/36759/419596