Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 171 - 188 2018-04-30

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının betimsel değerlendirilmesi

Harun SÖNMEZ [1]


Öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesine yönelik olarak Açıköğretim Fakültesi İstatistik Bilgi Edinme ve Değerlendirme Birimi tarafından 2014-2015 öğretim yılından başlayarak düzenli olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin, bireysel ders çalışma yöntemlerine, büro memnuniyetine, çağrı merkezine, ders kitaplarına, demografik bilgilerine, deneme sınavlarına, e-kitap uygulamasına, e-öğrenme uygulamasına, e-seminer uygulamasına, konu anlatım videolerı ve alıştırma sorularına, not verme sistemine, sınavlara, sesli kitap uygulamasına ve televizyon eğitim programlarına ilişkin görüşlerini belirlemek için anketler oluşturulmuştur. Anket sonuçları sistemden gelen diğer bilgilerle birleştirilerek sunulan kurumsal olanakların ve eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi planlanlanarak, yeni dersler ve programlar oluşturulmaktadır. Bu çalışmada 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 öğretim yılları Açıköğretim Sistemindeki, Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesinin birlikte ele alındığı genel anket sonuçları verilecektir. Betimsel bir araştırma tasarlandığı için fakülteler arasında ve fakültelerle genel sonuçlar arasında veya ankettteki maddeler arasında ilişki bulucu bir analiz yapılmayacaktır. Karşılaştırmalar sadece verilen cevapların yüzdeleri üzerinden yapılacaktır.

Açık ve uzaktan öğretim, ders çalışma yöntemi, betimsel istatistik
 • Atılgan, M. (1998). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarılarının karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baltaş, A. (1997). Stres altında ezilmeden öğrenmede ve sınavlarda üstün başarı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gazioğlu, G. (2009). Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarının fizik dersi akademik başarıları ile ilişkisinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Köymen, Ü. (1989). Açıköğretim sistemi öğrencileri ile geleneksel yükseköğretim öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış araştırma raporu. Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Kuzgun, Y. (1986). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Küçükahmet, L. (1987). Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları ve tutumları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Küçükahmet, L. (2001). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sönmez, H. (Eds) (2009). Biyoistatistik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1952, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1013.
 • Subaşı, G. (2000). Verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma alışkanlıklarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 25 (117), 50-60.
 • Teker, N. (2002). Uzaktan eğitim öğrencilerinin ders çalışma stratejilerinin karşılaştırılması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1 (1), 49-66.
 • https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/acikogretim-sistemi/acikogretim-sistemi-1. Erişim:28.03.2018
 • https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/aof/files/AOebulten14.pdf. Erişim:28.03.2018
 • https://www.anadolu.edu.tr/universitemiz/sayilarla-universitemiz/ogrenci-sayilari. Erişim:28.03.2018
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Harun SÖNMEZ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

APA Sönmez, H . (2018). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının betimsel değerlendirilmesi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 171-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/36759/419621