Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 189 - 198 2018-04-30

Dünden yarına eğitim paradigmaları: Sanayi modeli eğitim dijital çağda yeterli mi?

Abdullah SAYKILI [1]


Eğitim dâhil yaşamın çeşitli sosyal alanları, içinde yaşanılan çağın özelliklerini yansıtmakta ve dönemin özellikleriyle şekillenmektedir. Sanayi öncesi devirde usta-çırak ilişkisini temel alan eğitim paradigması sanayi devrimiyle birlikte yeniden şekillenen dünyanın gereksinimlerini karşılayamayacak duruma gelmiştir. Endüstriyel okul modeli, sanayi toplumunun gereksinimlerini en iyi karşılayacak çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Öte yandan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin baskın rolleriyle değişen günümüz koşulları sanayi çağının ötesinde bir çağa eriştiğimizi göstermektedir. Dijital çağ adını verebileceğimiz bu yeni çağda toplumun gereksinim ve ihtiyaçları hayatın sosyal alanlarını yeniden şekillendirmektedir. Eğitim de yeniden tasarlanması gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır çünkü bu yeni çağda gereken bilgi ve becerileri geliştirebilecek bireyler yetiştirmede geçmiş dönemin endüstriyel okul modeli eksik kalmaktadır. İçinde yaşadığımız dijital çağın gereksinimlerini karşılayacak yeni bir eğitim modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makalede, öncelikle sanayi öncesi çağların ve sanayi çağının özellikleri ve eğitim üzerindeki etkileri özetlenecektir. Bu bağlamda, hala günümüz eğitim kurumlarını şekillendiren endüstriyel okul modeli ele alınacaktır. Aynı zamanda, içinde yaşadığımız dijital çağın özellikleri ve bu çağda birey olmanın gereksinimleri, eğitim alanındaki etkileriyle birlikte tartışılacaktır. Makalede, dijital çağda sanayi çağının yansıması olan endüstriyel okul modelinden, öğrenme temelli yeni bir okul modeline geçiş yapılması gerekliliği tartışılmaktadır.

Eğitim, Paradigma, Dijital Çağ, Sanayi Devrimi, Öğrenme
  • Baker, J. (2013). Industrial Age Education is a Disservice to Students. The Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/john-baker/industrial-age-education-_b_2974297.html Erişim tarihi: 10.02.2018
  • Barr, B. R., & Tagg, J. (1995). From teaching to learning - A new paradigm for undergraduate education. Change, 27(6), 12-25. Marquis, J. (2011). The End of Industrial Education. olineuniversities.com: http://www.onlineuniversities.com/blog/2011/10/the-end-of-industrial-education/ Erişim tarihi: 10.02.2018
  • May, G. H. (2011). Education: Time to rethink the Industrial model? Journal of Futures Studies, 16(1), 101-108. Odabaşı, H. F., Fırat, M., & İzmirli, S. (2010). Küreselleşen dünyada akademisyen olmak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 127-142.
  • Odabaşı, Y. (2006). Değişimin ve dönüşümün aracı olarak girişimci üniversite. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 87-104. http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/ handle/COMU/974 Erişim tarihi: 20.03.2018
  • Rose, J. (2012). How to Break Free of Our 19th-Century Factory-Model Education System. The Atlantic: http://www.theatlantic.com/business/archive/2012/05/how-to-break-free-of-our-19th-century-factory-model-education-system/256881/ Erişim tarihi: 10.02.2018
  • Şahin, M., & Alkan, R. M. (2016). Yükseköğretimde değişim dönüşüm süreci ve üniversitelerin değişen rolleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 297-307.
  • Toffler, A. (1970). Future Shock. New York: Random House, Inc.
  • Watters, A. (2015). The Invented History of 'The Factory Model of Education'. hackeducation.com: http://hackeducation.com/2015/04/25/factory-model Erişim tarihi: 10.02.2018
  • Weyand, L. D. (1925). What is Industrial Education? American Journal of Sociology, 30(6), 652-664. http://www.jstor.org/stable/2764589 Erişim tarihi: 10.02.2018
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah SAYKILI (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

APA Saykılı, A . (2018). Dünden yarına eğitim paradigmaları: Sanayi modeli eğitim dijital çağda yeterli mi? . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 189-198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/36759/419624