Year 2011, Volume 11 , Issue 21, Pages 89 - 109 2011-05-01

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI
DIVERSITY MANAGEMENT: A FOCUS GROUP STUDY OF PERCEPTION OF DIVERSITY AMONG HUMAN RESOURCE MANAGERS

Güler TOZKOPARAN [1] , Çiğdem VATANSEVER [2]


Küreselleşmenin etkisiyle birlikte, işletmelerde tek kültürlü yaşamdan çok kültürlü yaşama doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Bu değişim doğrultusunda, işletmelerde yabancı uyruklu çalışan sayısında artış, kadınların işgücüne katılımının artması, farklı kültür, bilgi, beceri ve yeteneğe sahip çalışan sayısının artması gibi gelişmeler sonucu çalışan profilinin gün geçtikçe çeşitlenmesi, “farklılıkların yönetimi” konusunu rekabet avantajı yaratmanın önemli bir stratejisi haline getirmektedir. Çalışmada, Türkiye için henüz yeni bir uygulama alanı olan farklılıkların yönetimi konusunda, insan kaynakları yöneticilerinin, kurumlarındaki “farklı” işgücüne yönelik bakış açılarını anlamak ve farklılıkların yönetiminin Türkiye açısından uygulanabilirliğiyle ilgili görüşlerini almak üzere bir odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın, Türkiye’nin önde gelen çok uluslu işletmelerinde konunun nasıl algılandığını ve bu konuda neler yapıldığını tanımlamada önemli bir katkısı olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, insan kaynakları yöneticilerinin farklılık algılarının; çalıştıkları işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre, örgüt yapısına ve kültürüne, işletmenin faaliyet alanına, örgütün ihtiyaçlarına ve çalışan yapısı ile çeşitliliğine bağlı olarak farklılık gösterdiği söylenebilir
With the effect of globalization, enterprises are experiencing a transition from mono-cultural life towards multi-cultural life. In line with this change, the increasing diversification of the profiles of those working in the enterprises change, (an increase in the number of foreign nationals working
Other ID JA53PV89MA
Journal Section Research Article
Authors

Author: Güler TOZKOPARAN

Author: Çiğdem VATANSEVER

Dates

Application Date : May 1, 2011
Acceptance Date : July 27, 2021
Publication Date : May 1, 2011

Bibtex @ { auiibfd359211, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2011}, volume = {11}, pages = {89 - 109}, doi = {}, title = {FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Tozkoparan, Güler and Vatansever, Çiğdem} }
APA Tozkoparan, G , Vatansever, Ç . (2011). FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI . Akdeniz İİBF Dergisi , 11 (21) , 89-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32324/359211
MLA Tozkoparan, G , Vatansever, Ç . "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI" . Akdeniz İİBF Dergisi 11 (2011 ): 89-109 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32324/359211>
Chicago Tozkoparan, G , Vatansever, Ç . "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI". Akdeniz İİBF Dergisi 11 (2011 ): 89-109
RIS TY - JOUR T1 - FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI AU - Güler Tozkoparan , Çiğdem Vatansever Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 109 VL - 11 IS - 21 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI %A Güler Tozkoparan , Çiğdem Vatansever %T FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI %D 2011 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 11 %N 21 %R %U
ISNAD Tozkoparan, Güler , Vatansever, Çiğdem . "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI". Akdeniz İİBF Dergisi 11 / 21 (May 2011): 89-109 .
AMA Tozkoparan G , Vatansever Ç . FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(21): 89-109.
Vancouver Tozkoparan G , Vatansever Ç . FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(21): 89-109.
IEEE G. Tozkoparan and Ç. Vatansever , "FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIK ALGISI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 11, no. 21, pp. 89-109, May. 2011