Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Determination of Fisheries Consumption Preferences in Ankara

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 11 - 21, 30.01.2019

Abstract

This research is conducted in order to determine the fishery consumption preferences in Ankara

province. In this context, the related data were collected from 1181 people using face-to-face

and electronic surveys. According to the results of the survey, participants’ frequency of fish

consumption is as follows; 26.7% consume fish once every 15 days, 23.9% once a month and

19.0% once a week. 39.9% of participants consume fish for balanced and healthy nutrition and

42.7% of the participants purchase fish from supermarkets. Most of the participants (61,2%) think

that prices of fish sales are high. 78.5% prefer hunted fish for their consumption. Fish is mostly

consumed in winter 64.4%.

References

 • Abdikoğlu, D. İ., Azabağaoğlu, M. Ö., Unakıtan, G. (2015). Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1): 69-75.
 • Akbay, C., Meral, Y., Yılmaz, H.İ., Gözek, S. (2013). Türkiye'de ailelerin su ürünleri tüketiminin ekonomik analizi. Kahramanmaraş KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 16(3): 1-7.
 • Aydın, M., Karadurmuş, U. (2013). Trabzon ve Giresun Bölgeleri'ndeki su ürünleri tüketim alışkanlıkları. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(9): 57-71.
 • BSGM. (2018). Su Ürünleri İstatistikleri. thttps://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf Erişim tarihi: 03 15, 2018
 • Burger, J.J.F., Gochfeld, M. (2003). Fish, shellfish, and meat meals of the public in Singapore. Environmental Research, 92(3): 254-261.
 • Çiçek, E., Akgün, H., İlhan, S. (2014). Elazığ ili balık eti tüketim alışkanlığı ve tercihinin belirlenmesi. Yunus Araştırma Bülteni, 1: 3-11.
 • Çolakoğlu, F.A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç., Ormancı, H.B. (2006). Çanakkale ilindeki su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3): 387-392.
 • Ercan, O., Şahin, A. (2016). Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 19(1): 51-65.
 • Erdal, G., Esengün, K. (2008). Tokat İlinde Balık Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Model Analizi. E. U. Journal of Fisheries & Aquactic Sciences, 25(3): 203-209.
 • FAO. (2015). Food and Agricultural Organisation. Statistics: http://www.fao.org adresinden
 • Leek, S., Maddock, S., Foxall, G. (2000). Situational determinants of fish consumption. British Food Journal, 102: 18–39.
 • Oğuzhan, P., Angiş, S., Atamanalp, M. (2009). Erzurum İlindeki tüketicilerin su ürünleri tüketim alışkanlığının belirlenmesi üzerine bir araştırma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize.
 • Olgunoğlu, İ. A., Bayhan, Y. K., Olgunoğlu, M. P., Artar, E. U. (2013). Adıyaman'daki balık tüketimi üzerine araştırma. Adıyaman Üniversitesi Gıda Teknolojileri Araştırma Dergisi Teknolojik Araştırmalar, 9(1): 21-25.
 • Sarı, M., Demirulus, H., Söğüt, B. (2000). Van ilinde öğrencilerin balıketi tüketim alışkanlığının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, (s. 627-637), Erzurum.
 • Saygı, H., Bayhan, B., Hekimoğlu, M. A. (2015). Türkiye’nin İzmir ve Ankara İllerinde Su Ürünleri Tüketimi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(5): 248-254.
 • Saygı, H., Saka, Ş., Fırat, K., Katağan, T. (2006). İzmir merkez ilçelerinde kamuoyunun balık tüketimi ve balık yetiştiriciliğine yaklaşımı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-2): 133-138.
 • Yavuz, G. G., Ataseven, Z. Y., Gül, U., Gülaç, Z. N. (2015). Su Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ankara İli Örneği. Yunus Araştırma Bülteni, 1(5): 73-82.
 • Yüksel, F., Karaton-Kuzgun, N., Özer, E. İ. (2011). Tunceli ili balık tüketim alışkanlığının belirlenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(5): 28-36.

Ankara İlinde Su Ürünleri Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 11 - 21, 30.01.2019

Abstract

Bu araştırma, Ankara ilinde yaşayan insanların su ürünleri tüketim tercihlerinin belirlenmesi

amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda 1181 kişi ile yüz yüze ve elektronik ortamda anket yöntemi ile

veri toplanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda katılımcıların balık tüketim sıklıkları incelediğinde

%26,7’sinin 15 günde bir kez, %23,9’unun ayda bir kez ve %19,0’ının haftada bir kez balık tükettiği

tespit edilmiştir. Katılımcıların %39,9’u balığı dengeli ve sağlıklı beslenmek için tüketmekte,

%42,7’si tüketeceği balığı süpermarketten satın almaktadır. Katılımcıların çoğu (%61,2) balık

satış fiyatlarının pahalı olduğu görüşündedir. Tüketicilerin %78,5’i tüketim için avcılık balıklarını

tercih etmektedir. En çok kış mevsiminde (%64,4) balık tüketilmektedir.

References

 • Abdikoğlu, D. İ., Azabağaoğlu, M. Ö., Unakıtan, G. (2015). Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1): 69-75.
 • Akbay, C., Meral, Y., Yılmaz, H.İ., Gözek, S. (2013). Türkiye'de ailelerin su ürünleri tüketiminin ekonomik analizi. Kahramanmaraş KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 16(3): 1-7.
 • Aydın, M., Karadurmuş, U. (2013). Trabzon ve Giresun Bölgeleri'ndeki su ürünleri tüketim alışkanlıkları. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(9): 57-71.
 • BSGM. (2018). Su Ürünleri İstatistikleri. thttps://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf Erişim tarihi: 03 15, 2018
 • Burger, J.J.F., Gochfeld, M. (2003). Fish, shellfish, and meat meals of the public in Singapore. Environmental Research, 92(3): 254-261.
 • Çiçek, E., Akgün, H., İlhan, S. (2014). Elazığ ili balık eti tüketim alışkanlığı ve tercihinin belirlenmesi. Yunus Araştırma Bülteni, 1: 3-11.
 • Çolakoğlu, F.A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç., Ormancı, H.B. (2006). Çanakkale ilindeki su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3): 387-392.
 • Ercan, O., Şahin, A. (2016). Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 19(1): 51-65.
 • Erdal, G., Esengün, K. (2008). Tokat İlinde Balık Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Model Analizi. E. U. Journal of Fisheries & Aquactic Sciences, 25(3): 203-209.
 • FAO. (2015). Food and Agricultural Organisation. Statistics: http://www.fao.org adresinden
 • Leek, S., Maddock, S., Foxall, G. (2000). Situational determinants of fish consumption. British Food Journal, 102: 18–39.
 • Oğuzhan, P., Angiş, S., Atamanalp, M. (2009). Erzurum İlindeki tüketicilerin su ürünleri tüketim alışkanlığının belirlenmesi üzerine bir araştırma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize.
 • Olgunoğlu, İ. A., Bayhan, Y. K., Olgunoğlu, M. P., Artar, E. U. (2013). Adıyaman'daki balık tüketimi üzerine araştırma. Adıyaman Üniversitesi Gıda Teknolojileri Araştırma Dergisi Teknolojik Araştırmalar, 9(1): 21-25.
 • Sarı, M., Demirulus, H., Söğüt, B. (2000). Van ilinde öğrencilerin balıketi tüketim alışkanlığının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, (s. 627-637), Erzurum.
 • Saygı, H., Bayhan, B., Hekimoğlu, M. A. (2015). Türkiye’nin İzmir ve Ankara İllerinde Su Ürünleri Tüketimi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(5): 248-254.
 • Saygı, H., Saka, Ş., Fırat, K., Katağan, T. (2006). İzmir merkez ilçelerinde kamuoyunun balık tüketimi ve balık yetiştiriciliğine yaklaşımı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-2): 133-138.
 • Yavuz, G. G., Ataseven, Z. Y., Gül, U., Gülaç, Z. N. (2015). Su Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ankara İli Örneği. Yunus Araştırma Bülteni, 1(5): 73-82.
 • Yüksel, F., Karaton-Kuzgun, N., Özer, E. İ. (2011). Tunceli ili balık tüketim alışkanlığının belirlenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(5): 28-36.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Esmanur YÜKSEL This is me (Primary Author)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ


Abdullah DİLER
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Publication Date January 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Yüksel, E. & Diler, A. (2019). Ankara İlinde Su Ürünleri Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi . Aydın Gastronomy , 3 (1) , 11-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aydingas/issue/42929/519306

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC-BY-NC 4.0)