Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 49 - 74, 09.10.2018

Abstract

Halk hekimliği birtakım geleneksel yöntem ve ilaçlarla hastalıkları sağaltma
olarak adlandırılmaktadır. Halk hekimliğinin kökeni Eski Türklerde Şamanizm
inancına kadar uzanmaktadır. Şamanların görevlerinden biri de hastaları tedavi etmekti. Bugün “ocaklı”, “efsuncu”, “kırıkçı-çıkıkçı” ve “kocakarı” gibi adlar
verilen kişiler, halk arasında hastaları tedavi ederek adeta Şamanların işlevini
üstlenmişlerdir. Günümüzde alternatif tıp olarak da görülen halk hekimliğinde
kullanılan sağaltma yöntemleri; dinî-büyüsel ve gerçekçi-akılcı nitelikte sağaltma olarak iki grupta toplanabilir. Modern tıptaki büyük gelişmelere rağmen
halk hekimliğinin insanlar arasında oldukça rağbet görmesi bizi böyle bir çalışmaya yöneltmiştir. Bu çalışmada Bingöl’de saha çalışması yoluyla elde ettiğimiz halk hekimliği inanç ve uygulamaları mercek altına alınacaktır. Amacımız;
bu tür çalışmalardan elde edilen bulgularla, hem halkın yüzyıllardır birtakım
hastalıklara karşı kullandığı ilaçları ve tedavi yöntemlerini belirlemek, hem de
modern tıbbın yararlanabileceği bir veri imkânı sunmaktır
  

References

  • Acıpayamlı, Orhan (1969). “Türkiye Folklorunda Halk Hekimliği ve Özellikleri”, Ankara Üniversitesi, DTCF Dergisi, S.26, s.1-9. Alptekin, Ali Berat (2010). “Türk Halk Hikâyelerinde Halk Hekimliği”, Millî Folklor, S.86, s.5-19. Artun, Erman (2008). Türk Halkbilimi, İstanbul: Kitabevi Yayınları. Araz, Rıfat (1995). Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, Ankara: AKM Yayınları. Bayat, Fuzuli (2006). Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, İstanbul: Ötüken Yayınları. Boratav, Pertev Naili (1999). 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi. Hamarat, Handan (2017). “Bingöl Alevi Toplumunda Halk Kültürü Unsurları” Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bingöl: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Irmak, Yılmaz (2016). “Doğumdan Ölüme Bingöl Geçiş Dönemleri İnanç ve Uygulamaları”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.6, S.11, s.113- 131. ------------ (2017). “Bingöl’de Nazar İnancı ve Uygulamaları”, Bingöl Araştırmaları Dergisi, C.3, S.2, s.65-78. Kaya, Muharrem (2001). “Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğinde İzleri”, Folklor/Edebiyat Dergisi, C.7, S.25, s.199-218. Öncül, Kürşat (2013). “Kars Örnekleminde Halk Hekimliğinin Arkaik Unsurları”, Turkish Studies, Volume 8/1, Winter, p.2031-2035.

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 49 - 74, 09.10.2018

Abstract

References

  • Acıpayamlı, Orhan (1969). “Türkiye Folklorunda Halk Hekimliği ve Özellikleri”, Ankara Üniversitesi, DTCF Dergisi, S.26, s.1-9. Alptekin, Ali Berat (2010). “Türk Halk Hikâyelerinde Halk Hekimliği”, Millî Folklor, S.86, s.5-19. Artun, Erman (2008). Türk Halkbilimi, İstanbul: Kitabevi Yayınları. Araz, Rıfat (1995). Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, Ankara: AKM Yayınları. Bayat, Fuzuli (2006). Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, İstanbul: Ötüken Yayınları. Boratav, Pertev Naili (1999). 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi. Hamarat, Handan (2017). “Bingöl Alevi Toplumunda Halk Kültürü Unsurları” Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bingöl: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Irmak, Yılmaz (2016). “Doğumdan Ölüme Bingöl Geçiş Dönemleri İnanç ve Uygulamaları”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.6, S.11, s.113- 131. ------------ (2017). “Bingöl’de Nazar İnancı ve Uygulamaları”, Bingöl Araştırmaları Dergisi, C.3, S.2, s.65-78. Kaya, Muharrem (2001). “Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğinde İzleri”, Folklor/Edebiyat Dergisi, C.7, S.25, s.199-218. Öncül, Kürşat (2013). “Kars Örnekleminde Halk Hekimliğinin Arkaik Unsurları”, Turkish Studies, Volume 8/1, Winter, p.2031-2035.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Yılmaz IRMAK>

Publication Date October 9, 2018
Application Date January 3, 2018
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { bad596625, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2018}, volume = {5}, number = {1}, pages = {49 - 74}, title = {BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ}, key = {cite}, author = {Irmak, Yılmaz} }
APA Irmak, Y. (2018). BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ . Bingöl Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 49-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bad/issue/47314/596625
MLA Irmak, Y. "BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 49-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bad/issue/47314/596625>
Chicago Irmak, Y. "BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ". Bingöl Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 49-74
RIS TY - JOUR T1 - BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ AU - YılmazIrmak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 74 VL - 5 IS - 1 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 The Journal of Bingöl Studies BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ %A Yılmaz Irmak %T BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ %D 2018 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Irmak, Yılmaz . "BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ". Bingöl Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (October 2018): 49-74 .
AMA Irmak Y. BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ. BAD. 2018; 5(1): 49-74.
Vancouver Irmak Y. BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ. Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(1): 49-74.
IEEE Y. Irmak , "BİNGÖL HALK HEKİMLİĞİ", Bingöl Araştırmaları Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 49-74, Oct. 2018

17434