Volume: 3 - Issue: 2

Year: 2014

Articles

Research Article

1. MENİSKÜS YIRTIKLARININ ARTROSKOPİK ONARIMINDA ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ

Research Article

2. BALIKESİR BÖLGESİNDE ABO VE RH KAN GRUPLARI DAĞILIMI

Derlemeler

Review

12. HEMŞİRELİKTE ÖNEMLİ BİR SORUN: ZORBALIK (BULLYING)

Olgu sunumları

Case Report

9. MİTOKONDRİYAL NÖROGASTROİNTESTİNAL ENSEFALOMİYOPATİ SENDROMU OLGUSU

Case Report

10. OMUZ ENJEKSİYONU SONRASI GELİŞEN SEPTİK ARTRİT OLGU SUNUMU

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-