Volume: 4 - Issue: 1

Year: 2015

Articles

Research Article

1. YENİ KURULMUŞ BİR ELEKTROFİZYOLOJİ LABORATUVARININ İLK BİR YILLIK TECRÜBESİ

Derlemeler

Olgu sunumları

Case Report

9. ABUTMENT VİDA KIRIĞI VAKALARINA ALTERNATİF BİR TEDAVİ YÖNTEMİ: OLGU RAPORU

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-