Year 2015, Volume 15 , Issue 2, Pages 269 - 290 2015-06-30

Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi
Teachers Views on the Relationship Between Ethical Leadership and Resilience

Şenay Sezgin NARTGÜN [1] , Kumru Dilan MOR [2]


Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin etik liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Aksaray il sınırları içinde yer alan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Liseleri’nde görev yapan 283 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmenlere 136 ölçek gönderilmiş, dönen 110 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. Bu araştırmada okul yöneticilerinin etik liderlik düzeylerini belirlemek için öğretmenlere “etik liderlik ölçeği” ve öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek için “psikolojik dayanıklılık ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan bazılar şunlardır: Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinde cinsiyet, yaş, kıdem ve branş değişkenlerine göre anlamlı bir farkın olmadığı, medeni durum değişkeninin karar vermede etik alt boyutunda ise anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Bunun dışında liderlerin iletişimsel etik, karar vermede etik, iklimsel etik ve davranışsal etik boyutlarındaki davranış örnekleri etik liderin bulunduğu ortama yansıyacak şekilde psikolojik dayanıklılık ortamını oluşturmada etken olabilir sonucuna ulaşılmıştır.
The purpose of this study was to define the relationship between managers' ethical leadership levels and resilience of teachers. The study was conducted in Aksaray in 2013-2014 academic years. Study group consisted of 283 teachers working in Anotolian High Schools which bound to Ministry of Education. 136 scales were sent to study group and 110 of them were returned and evaluated. In this study “Scale of Ethical Leadership” is applied to teachers in order to define the level of ethical leadership of school managers. Also “Resilience Scale” is applied for defining the teachers’ level of resilience. Results of the study revealed that, there was no statistically significant difference between teachers’ views according to gender, age, seniority and major On the other hand there was statistically significant difference according to marital status in the dimension of decisional ethic. It is found that behaviours of managers in communicative ethic, decisional ethic, behavioral ethic and climatical ethic dimensions, can be effective in creating the resilience environment.
Journal Section Reasearch Articles
Authors

Author: Şenay Sezgin NARTGÜN

Author: Kumru Dilan MOR

Dates

Application Date : October 22, 2015
Acceptance Date : January 21, 2021
Publication Date : June 30, 2015

Bibtex @ { basbed432071, journal = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1303-0035}, eissn = {2147-3064}, address = {}, publisher = {Bolu Abant Izzet Baysal University}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {269 - 290}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi}, key = {cite}, author = {Nartgün, Şenay Sezgin and Mor, Kumru Dilan} }
APA Nartgün, Ş , Mor, K . (2015). Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (2) , 269-290 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/basbed/issue/16844/432071
MLA Nartgün, Ş , Mor, K . "Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi" . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2015 ): 269-290 <https://dergipark.org.tr/en/pub/basbed/issue/16844/432071>
Chicago Nartgün, Ş , Mor, K . "Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2015 ): 269-290
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi AU - Şenay Sezgin Nartgün , Kumru Dilan Mor Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 269 EP - 290 VL - 15 IS - 2 SN - 1303-0035-2147-3064 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi %A Şenay Sezgin Nartgün , Kumru Dilan Mor %T Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi %D 2015 %J Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1303-0035-2147-3064 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Nartgün, Şenay Sezgin , Mor, Kumru Dilan . "Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 / 2 (June 2015): 269-290 .
AMA Nartgün Ş , Mor K . Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 15(2): 269-290.
Vancouver Nartgün Ş , Mor K . Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 15(2): 269-290.
IEEE Ş. Nartgün and K. Mor , "Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Etik Liderlik ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 15, no. 2, pp. 269-290, Jun. 2015