Year 2019, Volume 19 , Issue 3, Pages 611 - 629 2019-10-17

OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI

Hüseyin ÜNAL [1]


Tasarruflarını menkul kıymet araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar, hangi yatırım aracına, ne oranda yatırım yapmaları gerektiğine yönelik karar almada minimum risk ile maksimum getiri sağlayan menkul kıymetlerden oluşan portföyü hazırlamak istemektedirler. Bu çalışmada Konno-Yamazaki tarafından geliştirilen, ortalama mutlak sapma modeline dayalı klasik ve bulanık doğrusal programlama modelleri kullanılmıştır. Ocak 2010 - Aralık 2018 tarihleri arasında BIST- 30 endeksinde sürekli işlem gören 26 adet hisse senedine ait aylık getiri oranları kullanılarak optimal portföyler oluşturulmuştur. Yapılan analiz sonucunda, bulanık ortalama mutlak sapma modeli ile farklı yatırımcı tiplerine göre farklı portföy önerilerinde bulunulmuştur. Elde edilen portföyler değerlendirildiğinde, beklenen getiri oranı arttıkça yatırım yapılacak hisse senedi sayısının da arttığı görülmüştür. Böylece çalışmada önerilen portföy çeşitlendirmesinin riski azaltarak, yatırımcıya daha güvenilir yerel optimum sunulmasına katkı sağladığı yorumu yapılabilmektedir.

Bulanık Mantık, Bulanık Doğrusal Programlama, Portföy Analizi, Borsa İstanbul
 • Aliev, R., Abiyev R. and Menekay M. (2008), Fuzzy Approach To Portfolio Selection Using Genetic Algorithms, Intelligent Automation and Soft Computing, 14(4), pp.525-540.
 • Bekçi, İ. (2001), Optimal Portföy Oluşturulmasında Bulanık Doğrusal Programlama Modeli ve İMKB’de Bir Uygulama (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Borsa İstanbul, http://www.borsaistanbul.com/(Erişim Tarihi: 28/12/2018).
 • Erdaş, M. L. ve Demir Y. (2016), Bulanık Doğrusal Programlama Yöntemiyle Bir Portföy Optimizasyonu Modelinin Geliştirilmesi: Bist30 Endeksinde Bir Uygulama, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), ss. 768-789.
 • Güngör, İ., Aycan M. ve Demir Y. (2005), Bulanık Ortamda Portföy Optimizasyonu, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(10), ss. 104-120.
 • Kardiyen, F. (2008), Portföy Optimizasyonunda Ortalama Mutlak Sapma Modeli ve Markowitz Modelinin Kullanımı ve İMKB Verilerine Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), ss. 335-350.
 • Konno, H. and Yamazaki H. (1991), Mean–Absolute Deviation Portfolio Optimization Model And Its Applications to Tokyo Stock Market, Management Science, 37(5), pp.519-531.
 • Lai, Y.J. and Hwang C. L. (1992), Fuzzy Mathematical Programming- Methods and Applications, Heidelberg, Berlin: Springer-Verlag.
 • Lintner, J. (1975), The Valuation of Risk Assets and The Selection Of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, The Review of Economics and Statistics, pp. 13-37.
 • Markowitz, H. M. (1952), Portfolio Selection, Journal of Finance, 7, pp. 77-91.
 • Markowitz, H. M. (1959), Portfolio Selection: Efficent Diversification of Investments, New York: JohnWiley and Sons.
 • Markowitz, H. M. (1989), Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, New York: Basil Blackwell. Mossin, J. (1966), Equilibrium in A Capital Asset Market, Econometrica: Journal Of The Econometric Society, pp. 768-783.
 • Pai, G. V. and Michel T. (2013), Fuzzy Decision Theory Based Optimization Of Constrained Portfolios Using Metaheuristics, In: Fuzzy Systems (FUZZ), 2013 IEEE International Conference on. IEEE, p.1-8.
 • Perold, A. F. (1984), Large-Scale Portfolio Optimization, Management Science, 30(10), pp. 1143-1160.
 • Sarokolaei, M. A., Salteh H. M. and Edalat A. (2013), Presenting A Fuzzy Model For Fuzzy Portfolio Optimization With The Mean Absolute Deviation Risk Function, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3), pp.1793-1799.
 • Sharpe, W. F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, The Journal of Finance, 19(3), pp. 425-442.Uğuz, M. (1990), Menkul Kıymet Seçimi ve Yatırım Yönetimi, İstanbul: Mali ve Ekonomik Yayınlar A.Ş.
 • Ünal, H. (2015), Bulanık Doğrusal Programlama ve Borsa İstanbul’da Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Werners, B. (1987), An Interactive Fuzzy Programming System, Fuzzy Sets and Systems, 23(1), pp. 131-147.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Reasearch Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6323-1322
Author: Hüseyin ÜNAL (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 17, 2019

Bibtex @research article { basbed541422, journal = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1303-0035}, eissn = {2147-3064}, address = {}, publisher = {Bolu Abant Izzet Baysal University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {611 - 629}, doi = {10.11616/basbed.v19i49542.541422}, title = {OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {ÜNAL, Hüseyin} }
APA ÜNAL, H . (2019). OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19 (3) , 611-629 . DOI: 10.11616/basbed.v19i49542.541422
MLA ÜNAL, H . "OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2019 ): 611-629 <https://dergipark.org.tr/en/pub/basbed/issue/49542/541422>
Chicago ÜNAL, H . "OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2019 ): 611-629
RIS TY - JOUR T1 - OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI AU - Hüseyin ÜNAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.11616/basbed.v19i49542.541422 DO - 10.11616/basbed.v19i49542.541422 T2 - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 611 EP - 629 VL - 19 IS - 3 SN - 1303-0035-2147-3064 M3 - doi: 10.11616/basbed.v19i49542.541422 UR - https://doi.org/10.11616/basbed.v19i49542.541422 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI %A Hüseyin ÜNAL %T OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI %D 2019 %J Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1303-0035-2147-3064 %V 19 %N 3 %R doi: 10.11616/basbed.v19i49542.541422 %U 10.11616/basbed.v19i49542.541422
ISNAD ÜNAL, Hüseyin . "OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 / 3 (October 2019): 611-629 . https://doi.org/10.11616/basbed.v19i49542.541422
AMA ÜNAL H . OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 19(3): 611-629.
Vancouver ÜNAL H . OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE BULANIK ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE BİST 30 UYGULAMASI. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 19(3): 629-611.