Journal Contacts

Editor

Zafer DOĞRU
Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
zaferdogru@gmail.com

Co-Editor

Yetkin Utku KAMUK
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
yukamuk@yahoo.com

Technical Contact

Yetkin Utku KAMUK
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
yukamuk@yahoo.com


Dergimizin tarandığı indeksler:


ASOS İndeks            


Academic Resource Index

29419


19466               ...