Current Issue

Volume: 4 Issue: 2, 12/31/23

Year: 2023

The policy of the journal is to share the results of experimental researches in the field of sports science with the reader, to reveal the problems by using descriptive and other methods, to share the original research and/or review articles.

JIPEST is a refereed electronic journal that is published three times per year and has started its publication in 2020. The language of the journal is Turkish and English. The journal publishes original research and review articles in every field of sports sciences. It publishes letter to the editor, case reports and book reviews along with the original researches.

There is no compulsory template for the manuscripts to be submitted. The style of the articles to be published will be formatted by the journal management. However, the authors should pay attention to the following issues and prepare their manuscripts in accordance with these details.

1. The manuscript should be prepared in the Microsoft Word program and the file submitted should have the extension .doc or .docx.

2. Tables, figures, graphics, and diagrams in the manuscript should be located where they are intended to appear in the manuscript and should not be sent as separate files.

3. High-resolution images should be used when an image is transferred from external sources into Word text. (The authors will be informed if the image(s) is/are in inappropriate resolution, size or colors.)

4. The name, surname, title, institution, address, phone number, e-mail address, ORCID number of all authors should be included on the cover page of the text (authors without ORCID numbers can obtain this number from www.orcid.org).

5. In studies with two or more authors, the corresponding author should be clearly shown on the cover page.

6. The font size should be 12 and the page layout may be in standard Microsoft Word blank page.

7. APA 7 style should be used when the references section is formed. For reference samples, CLICK HERE.

8. Numbered citation style should NOT be used within the manuscript.

9. Copyright Transfer Form should be downloaded and uploaded to the article submission system after it is filled in. You can get the Copyright Transfer Form by CLICKING HERE

Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Teknolojileri Dergisi (BEST) yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Bu dergi; bilimsel araştırmaları paydaşlarına ücretsiz sunma ve bilginin küresel paylaşımına katkı sağmak amacıyla içeriklere online ve açık erişim ilkesiyle yayın hizmeti sunmaktadır. Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ve derginin tasarımına uygun olacak şekilde yer alacaktır. Yazarla paydaşların akademik ve bilimsel açıdan iletişimlerini sağlama dışında farklı herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır.

Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Teknolojileri Dergisi (BEST) sadece online (dergipark altyapısı ile) makale kabulü yapmaktadır.

Dergi Yayın Kurulu'na ulaşan yazılar, öncelikle içerik, sunum, yazım kuralları vb. yönlerden ilgili editörler tarafından incelenir. Editör incelemesinden geçen yazılar daha sonra değerlendirilmek üzere isimsiz (anonim) olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya minor/major düzeltme sonrası yayımlanmasına veya reddine karar verilebilir. Gerekli olduğu durumlarda üçüncü veya daha fazla sayıda hakeme de değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Gerekli olması durumunda orijinal veriler istenebilir, araştırmacı(lar) bu verileri sağlamakla yükümlüdürler. Hakemlerin değerlendirmeleri üzerine alınan sonuç sorumlu yazara bildirilir. Düzeltme istenen yazıların, system üzerinde tanımlanan süre içerisinde dergipark sistemi üzerinden sisteme yüklenerek sürecin ilerlemesini sağlamak gerekir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazılar, daha sonraki sayılarda yeniden değerlendirilmek üzere editörler ve editor kurulu tarafından değerlendirilmek üzere bekletilir.

Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Teknolojileri Dergisi (BEST)'nde yayımlanmak üzere gönderilmiş olan çalışmaların yazarı(ları), çalışmalarının orjinal olduğunu, başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediğini, daha önce yayımlanmamış olduğunu, Helsinki Bildirgesinde insan ve hayvan çalışmaları için önerilen ilkelere uyulduğunu ve çalışmanın yayına kabul edilmesi halinde çalışmanın yayım haklarını Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Teknolojileri Dergisi (BEST)’ne vermeyi kabul ederler.
Dergimize çalışmalarını gönderen ve çalışmada isimleri bulunan her yazar "ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ” çerçevesinde etik kurallara uygun yayın hazırladığını kabul eder ve uygun davranır.


Sorular ve diğer konular için, Zafer DOĞRU, zaferdogru@gmail.com ve Yetkin Utku KAMUK, yukamuk@yahoo.com adresinden iletişim (https://dergipark.org.tr/tr/pub/best/contacts) kurabilirsiniz.

Ücretsiz bir dergidir.


Dergimizin tarandığı indeksler:


ASOS İndeks            


Academic Resource Index

29419


19466               ...