Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Traditional molasses production from different plants in Anatolia and its ethnobotanical features

Year 2022, Volume 15, Issue 1, 62 - 72, 15.04.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1068816

Abstract

The molasses produced in a widespread manner in Turkey, loved by people, often as simple or traditional breakfast consumed is a product. Molasses, traditionally grapes, mulberries, figs, apples, and sugar from fruits that contain sugar, such as liquid or solid the form are manufactured. In this study, 18 kinds of molasses varieties made of production traditionally in different regions of Turkey have been identified. The survey was carried out in 53 provinces and 74 districts. Molasses types were observed from the mentioned fields and the information regarding local names, medicinal using and production methods obtained questioning the local people. The production of molasses is an important source of income for people in the local region. Fruit and herbal materials collected to make molasses are gathered directly by the local villagers, especially unemployed people with financial difficulties. While grape molasses is consumed for food purposes in almost every province in Anatolia, especially Juniper, Pine and Carob are consumed for health purposes. Gezo (Oak) molasses produced in a very narrow area in Anatolia is interesting molasses produced from acorns and leaves.

References

 • Reference 1 Nas, S. & Nas M., (1987). Pekmez ve pestilin yapılısı, bileşimi ve önemi, Gıda, 12 (16), 347-352, 1987.
 • Reference 2 Tosun, İ. (2004). Color changes and 5-hydroxymethyl furfural formation in zile pekmezi during storage, Grasasy Aceties. 55, 254-263.
 • Reference 3 Sarıtepe, Y. (2018). Farklı bileşimsel özelliklere sahip üzümlerden elde edilen pekmezlerin kalite kriterlerinin araştırılması. (Unpublished master's thesis). İnönü University, Malatya, Turkey.
 • Reference 4 Özcan, M., Alpar, Ş. & Juhami-Al, F. (2015). The effect of boiling on qualitative properties of grape juice produced by the traditional method. J Food Sci Technol., 52, 5546-5556.
 • Reference 5 Tosun, I. & Ustun, N.S. (2003). Nonenzymic browning during storage of white hard grape pekmez (Zile pekmezi). Food Chemistry, 80(4), 441-443.
 • Reference 6 Sürücüoğlu, M.S. & Çelik, L.S. (2005). (2005). Pekmez. In Toygar, K., & Berkok Toygar, N. (Eds.), Ankara’da bağcılık ve bağ kültürü (pp.123–148).
 • Reference 7 Türkben, C., Suna S., İzli G., Uylaşer, V. & Demir, C. (2016). Physical and chemical properties of pekmez (molasses) produced with different grape cultivars. Tarım Bilimleri Dergisi, 22(3), 339-348.
 • Reference 8 Alpaslan, M. & Hayta, M. (2002). Rheological and sensory properties of pekmez (Grape Molasses Tahin [sesame paste] Blends). Journal of Food Engineering 54(1), 89-93.
 • Reference 9 Arici, M., Gümüs, T. & Kara, F. (2004). The fate of ochratoxin a during the pekmez production from mouldy grapes. Food Control, 15(8), 597-600.
 • Reference 10 Batu, A., Karagöz, D. D., Kaya, C. & Yıldız, M. (2007). Dut ve harnup pekmezlerinin depolanması süresince bazı kalite değerlerinde oluşan değişmeler. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 7-16.
 • Reference 11 Demir, M. K. (2014). Effect of the replacement of sugar with spray dried grape pekmez (pekmez powder) on some properties of cookies. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 6(2), 229-235.
 • Reference 12 Dag, B. & Tarakçi, Z. (2016). Comparatives of physico-chemical composition, mineral and heavy metal properties of the grape juices, grape pekmez and dried grape products in difference plant. Journal of Current Research in Science, 4(3), 147.
 • Reference 13 Kuşçu, A. & Bulantekin, Ö. (2016). The effects of production methods and storage on the chemical constituents of apple pekmez. Journal of Food Science and Technology, 53(7), 3083-3092.
 • Reference 14 Ekin, İ. & Çelikezen, F.Ç. (2015). Bitlis ilinde geleneksel olarak üretilen gezo pekmezinin bazı kimyasal özelliklerinin incelenmesi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 38-149.
 • Reference 15 Keleş, P.Ş., Gürses,M. & Erdoğan, A. (2019). Traditional Sugar Cane Molasses. Tr. J. Nature Sci. 8(1), 43-46.
 • Reference 16 Tüzün, S., Baş, İ., Karakavuk, E., Karaca Sanyürek N. & Benzer, F. (2020). Comparison of antioxidant activities detected by different methods in various molasses. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences 7(2), 323–330.
 • Reference 17 Özdemir, F., Topuz, A., Gölükcü ,M. & Şahin, H. (2004). Andız (Juniperus drupacea) pekmezi üretim tekniğinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Gıda, 29(1), 33-40.
 • Reference 18 Demirözü, B., Sökmen, M., Uçak, A., Yilmaz, H. & Gülderen, S. (2002). Variation of copper, ıron, and zinc levels in pekmez products. Bulletin of Enviromental Contamination and Toxicology, 69, 330–334.
 • Reference 19 Baytop, T. (1999). Türkiye’de bitkiler ile tedavi, geçmişte ve bugün. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri: II. Baskı, p 480 s.
 • Reference 20 Davis, P. H. (Ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Vol. 1-9). Edinburgh, Edinburgh University Press, U.K.
 • Reference 21 Davis, P. H., Mill, R. R. & Tan, K. (Eds.) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Vol. 10) (Supplement), Edinburgh, Edinburgh University Press, U.K.
 • Reference 22 Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., & Başer, K. H. C. (Eds.) (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (Vol. 11.). Edinburgh, Edinburgh University Press, U.K.
 • Reference 23 Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M. & Babaç MT. (2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmalar Derneği Yayınları.
 • Reference 24 The Plant List, http://www.theplantlist.org/1.1/cite/Accessed 21 April 2021.
 • Reference 25 Satıl, F., Akan, H., Karaaslan, M., Balos, M.M. & Başyiğit, B (2021). Ethnobotanical and Chemical Studies on Gezo Molasses From Quercus brantii Lindl. Acorns in Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 90, 1-14.
 • Reference 26 Ünal, F. (1991). Türkiye’de çeşitli bölgelerden toplanan bal ve pekmezlerin içeriğinde bulunan thiamin, riboflavin, askorbik asit ve demir miktarlarının araştırılması. (Unpublished master's thesis). Hacettepe University, Ankara, Turkey.
 • Reference 27 Şimşek, A., Artık, N., Poyrazoğlu, E.S. & Kadakal, Ç. (2002). Pekmez üretim teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara.
 • Reference 28 Atabey E. (2011). Pekmez ve Pekmez Toprağı. Popüler Bilim Dergisi, 19:38-43.
 • Reference 29 Ekmekçioğlu Erdoğan, B. (2019). Geleneksel pekmez üretiminde kullanılan toprakların karakteristik özellikleri. (Unpublished master's thesis). Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey.

Anadolu’nun farklı bitkilerinden geleneksel pekmez üretimi ve etnobotanik özellikleri

Year 2022, Volume 15, Issue 1, 62 - 72, 15.04.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1068816

Abstract

Türkiye'de yaygın olarak üretilen pekmez, insanlar tarafından sevilen, genellikle sade veya geleneksel kahvaltılık olarak tüketilen bir üründür. Pekmez, geleneksel olarak üzüm, dut, incir, elma ve şeker pancarı gibi glikoz içeren meyvelerden sıvı veya katı formda imal edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye'nin farklı bölgelerinde geleneksel olarak üretim yapılan 18 çeşit pekmez çeşidi tespit edilmiştir. Anket 53 il ve 74 ilçede gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanlardan pekmez türleri gözlemlenmiş ve yerel halkla yapılan yüz yüze görüşmelerle yöresel isim, tıbbi kullanımları ve üretim yöntemlerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Pekmez üretimi yerel bölge halkı için önemli bir gelir kaynağıdır. Pekmez yapmak için toplanan meyve ve bitkisel malzemeler, başta maddi güçlük çeken işsizler olmak üzere yöre köylüleri tarafından doğrudan toplanmaktadır. Anadolu'da hemen hemen her ilde üzüm pekmezi gıda amaçlı tüketilirken, özellikle Ardıç, Çam ve Keçiboynuzu sağlık amaçlı tüketilmektedir. Ayrıca, Anadolu'da çok dar bir alanda üretilen Gezo (Meşe) pekmezi; meşe palamudu ve yapraklarından üretilen ilginç bir pekmezdir.

References

 • Reference 1 Nas, S. & Nas M., (1987). Pekmez ve pestilin yapılısı, bileşimi ve önemi, Gıda, 12 (16), 347-352, 1987.
 • Reference 2 Tosun, İ. (2004). Color changes and 5-hydroxymethyl furfural formation in zile pekmezi during storage, Grasasy Aceties. 55, 254-263.
 • Reference 3 Sarıtepe, Y. (2018). Farklı bileşimsel özelliklere sahip üzümlerden elde edilen pekmezlerin kalite kriterlerinin araştırılması. (Unpublished master's thesis). İnönü University, Malatya, Turkey.
 • Reference 4 Özcan, M., Alpar, Ş. & Juhami-Al, F. (2015). The effect of boiling on qualitative properties of grape juice produced by the traditional method. J Food Sci Technol., 52, 5546-5556.
 • Reference 5 Tosun, I. & Ustun, N.S. (2003). Nonenzymic browning during storage of white hard grape pekmez (Zile pekmezi). Food Chemistry, 80(4), 441-443.
 • Reference 6 Sürücüoğlu, M.S. & Çelik, L.S. (2005). (2005). Pekmez. In Toygar, K., & Berkok Toygar, N. (Eds.), Ankara’da bağcılık ve bağ kültürü (pp.123–148).
 • Reference 7 Türkben, C., Suna S., İzli G., Uylaşer, V. & Demir, C. (2016). Physical and chemical properties of pekmez (molasses) produced with different grape cultivars. Tarım Bilimleri Dergisi, 22(3), 339-348.
 • Reference 8 Alpaslan, M. & Hayta, M. (2002). Rheological and sensory properties of pekmez (Grape Molasses Tahin [sesame paste] Blends). Journal of Food Engineering 54(1), 89-93.
 • Reference 9 Arici, M., Gümüs, T. & Kara, F. (2004). The fate of ochratoxin a during the pekmez production from mouldy grapes. Food Control, 15(8), 597-600.
 • Reference 10 Batu, A., Karagöz, D. D., Kaya, C. & Yıldız, M. (2007). Dut ve harnup pekmezlerinin depolanması süresince bazı kalite değerlerinde oluşan değişmeler. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 7-16.
 • Reference 11 Demir, M. K. (2014). Effect of the replacement of sugar with spray dried grape pekmez (pekmez powder) on some properties of cookies. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 6(2), 229-235.
 • Reference 12 Dag, B. & Tarakçi, Z. (2016). Comparatives of physico-chemical composition, mineral and heavy metal properties of the grape juices, grape pekmez and dried grape products in difference plant. Journal of Current Research in Science, 4(3), 147.
 • Reference 13 Kuşçu, A. & Bulantekin, Ö. (2016). The effects of production methods and storage on the chemical constituents of apple pekmez. Journal of Food Science and Technology, 53(7), 3083-3092.
 • Reference 14 Ekin, İ. & Çelikezen, F.Ç. (2015). Bitlis ilinde geleneksel olarak üretilen gezo pekmezinin bazı kimyasal özelliklerinin incelenmesi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 38-149.
 • Reference 15 Keleş, P.Ş., Gürses,M. & Erdoğan, A. (2019). Traditional Sugar Cane Molasses. Tr. J. Nature Sci. 8(1), 43-46.
 • Reference 16 Tüzün, S., Baş, İ., Karakavuk, E., Karaca Sanyürek N. & Benzer, F. (2020). Comparison of antioxidant activities detected by different methods in various molasses. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences 7(2), 323–330.
 • Reference 17 Özdemir, F., Topuz, A., Gölükcü ,M. & Şahin, H. (2004). Andız (Juniperus drupacea) pekmezi üretim tekniğinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Gıda, 29(1), 33-40.
 • Reference 18 Demirözü, B., Sökmen, M., Uçak, A., Yilmaz, H. & Gülderen, S. (2002). Variation of copper, ıron, and zinc levels in pekmez products. Bulletin of Enviromental Contamination and Toxicology, 69, 330–334.
 • Reference 19 Baytop, T. (1999). Türkiye’de bitkiler ile tedavi, geçmişte ve bugün. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri: II. Baskı, p 480 s.
 • Reference 20 Davis, P. H. (Ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Vol. 1-9). Edinburgh, Edinburgh University Press, U.K.
 • Reference 21 Davis, P. H., Mill, R. R. & Tan, K. (Eds.) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Vol. 10) (Supplement), Edinburgh, Edinburgh University Press, U.K.
 • Reference 22 Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., & Başer, K. H. C. (Eds.) (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (Vol. 11.). Edinburgh, Edinburgh University Press, U.K.
 • Reference 23 Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M. & Babaç MT. (2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmalar Derneği Yayınları.
 • Reference 24 The Plant List, http://www.theplantlist.org/1.1/cite/Accessed 21 April 2021.
 • Reference 25 Satıl, F., Akan, H., Karaaslan, M., Balos, M.M. & Başyiğit, B (2021). Ethnobotanical and Chemical Studies on Gezo Molasses From Quercus brantii Lindl. Acorns in Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 90, 1-14.
 • Reference 26 Ünal, F. (1991). Türkiye’de çeşitli bölgelerden toplanan bal ve pekmezlerin içeriğinde bulunan thiamin, riboflavin, askorbik asit ve demir miktarlarının araştırılması. (Unpublished master's thesis). Hacettepe University, Ankara, Turkey.
 • Reference 27 Şimşek, A., Artık, N., Poyrazoğlu, E.S. & Kadakal, Ç. (2002). Pekmez üretim teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara.
 • Reference 28 Atabey E. (2011). Pekmez ve Pekmez Toprağı. Popüler Bilim Dergisi, 19:38-43.
 • Reference 29 Ekmekçioğlu Erdoğan, B. (2019). Geleneksel pekmez üretiminde kullanılan toprakların karakteristik özellikleri. (Unpublished master's thesis). Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey.

Details

Primary Language English
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Article
Authors

Fatih SATIL
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-4938-1161
Türkiye


Selami SELVİ (Primary Author)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, ALTINOLUK MESLEK YÜKSEKOKULU, BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
0000-0002-9959-6945
Türkiye

Early Pub Date April 14, 2022
Publication Date April 15, 2022
Application Date February 5, 2022
Acceptance Date March 14, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 1

Cite

APA Satıl, F. & Selvi, S. (2022). Traditional molasses production from different plants in Anatolia and its ethnobotanical features . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 15 (1) , 62-72 . DOI: 10.46309/biodicon.2022.1068816

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, CiteFactor, Turkey Citation Index, JournalSeek Database, arastirmax, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is registered to “Turkey Citation Index
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, P.K. 86, İki Eylül PTT Merkez, 26000 Eskişehir / Turkey
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com; https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : Ersin YÜCEL
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Turkey.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578