Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Essential oil contents of some Lagoecia cumminoides L. populations in Antalya

Year 2023, Volume: 16 Issue: 2, 114 - 119, 15.08.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1231996

Abstract

The genus Lagoecia, which is in the Umbelliferae family, is represented by L. cuminoides, the only species belonging to the genus, in the natural flora of our country. L. cuminoides, an annual herbaceous plant, blooms in April–June and spreads at altitudes from sea level to 1100 m. Known as "wild cumin", the essential oil of the plant is rich in the compound thymol. It is known that the plant, which was used in the past instead of cumin, has various medicinal uses, including as an analgesic for toothache, an anti-epileptic, and a repellent for bile stones. In addition, the plant is consumed as tea in the regions where it spreads.
The essential oil components of essential oils obtained by water distillation from samples collected from three different locations representing the west (Kemer), center (Aksu), and east (Alanya) of Antalya were analyzed by GC/-MS-FID. According to the results, the essential oil yields were 1.66%, 0.47%, and 0.93% for Kemer, Aksu, and Alanya, respectively. Thymol, the main component of essential oils, was detected at 89.57%, 83.54%, and 72.55% for Kemer, Aksu, and Alanya, respectively. Other notable essential oil components were identified as cymene (4.66, 5.29, and 7.39%) and terpinene (3.74, 7.24, and 14.97%).

Supporting Institution

Bati Akdeniz Agricultural Research Institute

References

 • [1] Davis, P.H. (1982). Flora of Turkey and East Aegean Islands, (vol. 7, pp. 304-306). Edinburg, UK: Edinburg University Press.
 • [2] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M.T. (2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınları, Flora Dizisi I.
 • [3] Baser, K.H.C. & Tümen, G., (1994). Composition of the essential oil of Lagoecia cuminoides L. from Turkey. Journal of Essential Oil Research, 6(5), 545-546. https://doi.org/10.1080/10412905.1994.9698448
 • [4] Sazdar, S., Masoudi, S., & Bavill, S.S. (2015, September 10). Phytochemistry: Comparision of Hydrodistillation and Solvent Free Microwave Extraction Methods for the Analysis of Volatile Oils of Lagoecia cuminoides L. from Iran. The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, University of Kurdistan, Sanandaj-Iran.
 • [5] Rowshan, V., & Khanpoor, E. (2013, May 16). Evaluation of Essential Oil Components of Lagoecia cuminoides L. 2nd National Congress on Medicinal Plants Tehran- Iran.
 • [6] Bahmanzadagan A., Hatami A., Rowshan V., & Izadi M. (2022). Chemical composition of essential oils using hydrodistillation and headspace methods of Lagoecia cuminoides. Chemistry of Natural Compounds, 58(6), 1164-1166. https://doi: 10.1007/s10600-022-03895-4.
 • [7] Baydar, H. (2019). Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi, ISBN: 978-605-7846-38-9, Nobel Yayınevi, Yayın no: 2328.
 • [8] Özek, G., Demirci, F., Özek, T., Tabanca, N., Wedge, D.E., Khan, Sh.I., Başer, K.H.C., Duran, A., & Hamzaoglu, E. (2010). Gas chromatographic–mass spectrometric analysis of volatiles obtained by four different techniques from Salvia rosifolia Sm., and evaluation for biological activity. Journal of Chromatography A, 1217 (5), 741-748. https://doi: 10.1016/j.chroma.2009.11.086
 • [9] Berdanoğlu, C.A. (2021). Lagoecia cuminoides L. bitkisinin uçucu yağ ve ekstrelerinin kimyasal ve biyolojik aktivite açısından değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • [10] Salehi, B., Mishra, A. P., Shukla, I., Sharifi‐Rad, M., Contreras, M.D.M., Segura‐Carretero, A., & Sharifi‐Rad, J. (2018). Thymol, thyme, and other plant sources: Health and potential uses. Phytotherapy Research, 32(9), 1688-1706. https://doi: 10.1002/ptr.6109
 • [11] Kowalczyk, A., Przychodna, M., Sopata, S., Bodalska, A., & Fecka, I. (2020). Thymol and thyme essential oil—new insights into selected therapeutic applications. Molecules, 25(18), 4125.
 • [12] Naghdi Badi, H. A., Abdollahi, M., Mehrafarin, A., Ghorbanpour, M., Tolyat, S. M., Qaderi, A., & Ghiaci Yekta, M. (2017). An overview on two valuable natural and bioactive compounds, thymol and carvacrol, in medicinal plants. Journal of Medicinal Plants, 16(63), 1-32.
 • [13] Escobar Caicedo, A. M., Perez, M. C., Romanelli, G. P., & Blustein, G. (2020). Thymol bioactivity: A review focusing on practical applications. Arabian Journal of Chemistry, 13(12), 9243-9269.

Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri

Year 2023, Volume: 16 Issue: 2, 114 - 119, 15.08.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1231996

Abstract

Umbelliferae ailesinde yer alan Lagoecia cinsi ülkemiz doğal florasında cinse ait tek tür olan L. cuminoides ile temsil edilmektedir. Tek yıllık otsu bir bitki olan L. cuminoides ülkemizde Nisan-Haziran aylarında çiçeklenmekte ve deniz seviyesinden 1100 m yüksekliklere kadar yayılış göstermektedir. Yabani kimyon olarak adlandırılan bitkinin uçucu yağında ana bileşen olarak yüksek miktarda thymol bulunmaktadır. Geçmişte kimyon yerine kullanılan bitkinin diş ağrısında bir çeşit analjezik olarak, anti-epileptik ve safra taşı önleyici ilaç olarak kullanılmasının yanısıra yayılış gösterdiği yerlerde çay olarak tüketiminin olduğu da bilinmektedir.
Antalya’nın batı (Kemer), merkez (Aksu) ve doğusunu (Alanya) temsil eden üç farklı lokasyondan toplanan örneklerden su distilasyonu ile elde edilen uçucu yağlara ait uçucu yağ bileşenlerinin GC/-MS-FID ile analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre uçucu yağ verimleri 1.66 (Kemer), 0.47 (Aksu) ve 0.93 % (Alanya) ve uçucu yağ ana bileşeni thymol ise sırasıyla 89.57, 83.54 ve 72.55, % oranlarında tespit edilmiştir. Dikkat çeken diğer uçucu yağ bileşenleri ise sırasıyla cymene için (4.66, 5.29 ve 7.39%) ve γ-terpinene için (3.74, 7.24 ve 14.97%) olarak belirlenmiştir.

References

 • [1] Davis, P.H. (1982). Flora of Turkey and East Aegean Islands, (vol. 7, pp. 304-306). Edinburg, UK: Edinburg University Press.
 • [2] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M.T. (2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınları, Flora Dizisi I.
 • [3] Baser, K.H.C. & Tümen, G., (1994). Composition of the essential oil of Lagoecia cuminoides L. from Turkey. Journal of Essential Oil Research, 6(5), 545-546. https://doi.org/10.1080/10412905.1994.9698448
 • [4] Sazdar, S., Masoudi, S., & Bavill, S.S. (2015, September 10). Phytochemistry: Comparision of Hydrodistillation and Solvent Free Microwave Extraction Methods for the Analysis of Volatile Oils of Lagoecia cuminoides L. from Iran. The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, University of Kurdistan, Sanandaj-Iran.
 • [5] Rowshan, V., & Khanpoor, E. (2013, May 16). Evaluation of Essential Oil Components of Lagoecia cuminoides L. 2nd National Congress on Medicinal Plants Tehran- Iran.
 • [6] Bahmanzadagan A., Hatami A., Rowshan V., & Izadi M. (2022). Chemical composition of essential oils using hydrodistillation and headspace methods of Lagoecia cuminoides. Chemistry of Natural Compounds, 58(6), 1164-1166. https://doi: 10.1007/s10600-022-03895-4.
 • [7] Baydar, H. (2019). Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi, ISBN: 978-605-7846-38-9, Nobel Yayınevi, Yayın no: 2328.
 • [8] Özek, G., Demirci, F., Özek, T., Tabanca, N., Wedge, D.E., Khan, Sh.I., Başer, K.H.C., Duran, A., & Hamzaoglu, E. (2010). Gas chromatographic–mass spectrometric analysis of volatiles obtained by four different techniques from Salvia rosifolia Sm., and evaluation for biological activity. Journal of Chromatography A, 1217 (5), 741-748. https://doi: 10.1016/j.chroma.2009.11.086
 • [9] Berdanoğlu, C.A. (2021). Lagoecia cuminoides L. bitkisinin uçucu yağ ve ekstrelerinin kimyasal ve biyolojik aktivite açısından değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • [10] Salehi, B., Mishra, A. P., Shukla, I., Sharifi‐Rad, M., Contreras, M.D.M., Segura‐Carretero, A., & Sharifi‐Rad, J. (2018). Thymol, thyme, and other plant sources: Health and potential uses. Phytotherapy Research, 32(9), 1688-1706. https://doi: 10.1002/ptr.6109
 • [11] Kowalczyk, A., Przychodna, M., Sopata, S., Bodalska, A., & Fecka, I. (2020). Thymol and thyme essential oil—new insights into selected therapeutic applications. Molecules, 25(18), 4125.
 • [12] Naghdi Badi, H. A., Abdollahi, M., Mehrafarin, A., Ghorbanpour, M., Tolyat, S. M., Qaderi, A., & Ghiaci Yekta, M. (2017). An overview on two valuable natural and bioactive compounds, thymol and carvacrol, in medicinal plants. Journal of Medicinal Plants, 16(63), 1-32.
 • [13] Escobar Caicedo, A. M., Perez, M. C., Romanelli, G. P., & Blustein, G. (2020). Thymol bioactivity: A review focusing on practical applications. Arabian Journal of Chemistry, 13(12), 9243-9269.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Safinaz ELMASULU
Akdeniz Üniversitesi
0000-0003-2794-037X
Türkiye


Ahu ÇINAR
Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
0000-0001-7095-1192
Türkiye


Orçun ÇINAR
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
0000-0002-8356-384X
Türkiye

Early Pub Date August 8, 2023
Publication Date August 15, 2023
Submission Date February 1, 2023
Acceptance Date June 24, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 2

Cite

APA Elmasulu, S. , Çınar, A. & Çınar, O. (2023). Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 16 (2) , 114-119 . DOI: 10.46309/biodicon.2023.1231996

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; Eskişehir Technical University Library; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, Sazova Mahallesi, Ziraat Caddesi, No.277 F Blok, 26005 Tepebaşı-Eskişehir/Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com;   https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : ERSİN YÜCEL (https://www.ersinyucel.com.tr/)
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578