Volume: 5 Issue: 2, 6/1/15

Year: 2015

Original Research

30. KONTAKT DERMATİTLİ OLGULARDA YAMA TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

31. PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ

Review

Case Report

7. Bukkal Tükürük Bezi Pleomorfik Adenomu; Olgu Sunumu

36. PRİMER İŞİTSEL NÖROPATİ: VAKA SUNUMU

37. STATİNE BAĞLI RABDOMİYOLİZ: OLGU SUNUMU

38. NON TRAVMATİK AKUT POSTERİOR İNTEROSSEÖZ SİNİR KOMPRESYON SENDROMU: OLGU SUNUMU

39. NÖROFİBROMATOZİS TİP 1’DE KALP TUTULUMU

40. PERİNATAL TESİTİS TORSİYONU: VAKA SUNUMU

41. SOL SİYATALJİ İLE BAŞVURU GÖSTEREN PRESAKRAL ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ: OLGU SUNUMU
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi