About

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan hakemli ve akademik dergidir. Dergide, Türkçe ve İngilizce olmak üzere; makale, çeviri, kitap tanıtımı ve araştırma raporları yayımlanmaktadır. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi)’ne;

 • Yeni Medya Ve İletişim
 • Siber Güvenlik
 • Haberleşme Teknolojileri
 • Yapay Zekâ
 • Bilgi Toplumu
 • Bilişim Hukuku
 • Nesnelerin İnterneti
 • Büyük Veri
 • Dijital Mahremiyet
 • Blok Zinciri Teknolojisi
 • Dijitalleşme Ve Toplum

Konularındaki çalışmalar kabul edilmektedir. Alt başlıklar için Amaç ve Kapsam kısmını ziyaret ediniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/btkdergi/aim-and-scope