ISSN: 2980-1311
e-ISSN: 3023-4239
Founded: 2023
Publisher: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Cover Image
 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan hakemli ve akademik dergidir. Dergide, Türkçe ve İngilizce olmak üzere; makale, çeviri, kitap tanıtımı ve araştırma raporları yayımlanmaktadır. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi)’ne;

 • Yeni Medya Ve İletişim
 • Siber Güvenlik
 • Haberleşme Teknolojileri
 • Yapay Zekâ
 • Bilgi Toplumu
 • Bilişim Hukuku
 • Nesnelerin İnterneti
 • Büyük Veri
 • Dijital Mahremiyet
 • Blok Zinciri Teknolojisi
 • Dijitalleşme Ve Toplum

Konularındaki çalışmalar kabul edilmektedir. Alt başlıklar için Amaç ve Kapsam kısmını ziyaret ediniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/btkdergi/aim-and-scope