Journal Boards

Yardımcı Editörler

Salih BOZKURT

Korkmaz AFACAN (Yabancı Dil Editörü)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Sedat MURAT
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi- Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
İstanbul Üniversitesi- Dekan

Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR
Sinop Üniversitesi- Rektör

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi- Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bülent KENT
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi- Rektör

Prof. Dr. Ali Yılmaz ÇAMURCU
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi- Dekan 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi- Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi- Dekan

Prof. Dr. FARUK TAŞCI
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi- Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Yavuz SAMUR
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi- Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Mehmet Fatih AYSAN
Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- Öğretim Üyesi

Dr. Muhammed Erkam KOCAKAYA
İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü- Araştırma Görevlisi

Dr. Gazali ÇİÇEK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu- Başkanlık Müşaviri

Dr. Metin KARADAĞ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu- Bilişim Başuzmanı

Dr. Şahin BAYZAN
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu- Bilişim Uzmanı


Last Update Time: 7/10/24, 2:39:47 PM