Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

An Analysis of the Effects of Teacher Candidates' Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills and Levels of Power

Year 2017, Volume 6, Issue 3, 1249 - 1263, 30.10.2017
https://doi.org/10.14686/buefad.335904

Abstract

The epistemological belief is based on variables such as the way in which the individual processes and interprets the information they meet, their level of comprehension, their working strategies, and their ability to think at higher levels have decisive effects. The problem of this research is therefore how the epistemological beliefs on the levels of problem solving and empowerment that may affect the availability of knowledge and knowledge of prospective teacher candidates playing an important role in education constitute the problem. The study group o the study is composed o 80 emale and 70 male students who are studying at Düzce University Preschool Teaching Department. The 'Rosenbaum Learned Achievement Scale' developed by Rosenbaum (1980) and the 'Problem Solving Inventory' developed by Heppner and Petersen (1982) and 'Epistemological Belief Scale' developed by Schommer (1990) was used for data collection tools. The study shows that the level of problem solving and empowerment of individuals who have developed epistemological beliefs is also high in a similar direction. At this point, it would be appropriate to support epistemological beliefs and apply treatment to this goal in order to strengthen the problem solving and strength skills about individuals who are particularly exposed to psychologically depressing and jarringly negative situations.

References

  • Aksu, M. (1989). Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Problem Çözme Yöntemleri Sempozyumu, 44-54.

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Problem Çözme Becerileri ve Güçlülük Düzeyleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Year 2017, Volume 6, Issue 3, 1249 - 1263, 30.10.2017
https://doi.org/10.14686/buefad.335904

Abstract

Epistemolojik inanç, bireyin yeni karşılaştıkları bilgileri işleme ve yorumlama biçimleri, kavrama düzeyleri, çalışma stratejileri, üst düzey düşünme becerileri gibi değişkenler üzerinde belirleyici etkilere sahiptir. O halde eğitimde önemli rol üstlenen öğretmen adaylarının bilgiye ulaşma ve bilgiyi elde etme durumlarını etkileyebilecek olan problem çözme ve güçlülük düzeyleri üzerinde epistemolojik inançlarının ne şekilde etkili olabileceği bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.

Araştırmanın çalışmanın grubunu Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 80 kız ve 70 erkek olmak üzere toplam 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modeli ile yürütülen çalışmada, veri toplama araçları olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile Rosenbaum (1980) tarafından geliştirilen ‘Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük ÖlçeğI’Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ‘Problem Çözme Envanteri’ ve Schommer (1990) tarafından geliştirilen Epistemolojik (Bilgibilimsel) İnanç Ölçeği’ kullanılmıştır.

Çalışma, epistemolojik inançları gelişmiş bireylerin problem çözme ve güçlülük düzeylerinin de benzer doğrultuda yüksek olduğunu göstermektedir. Bu noktada özellikle psikolojik olarak yıpratıcı ve sarsıntılı biçimde olumsuz durumlara maruz kalan bireylerin problem çözme ve güçlülük becerilerinin güçlendirilmesi için epistemolojik inançlarının desteklenmesi ve bu hedefe yönelik sağaltım süreçleri uygulanması yerinde olacaktır. 

References

  • Aksu, M. (1989). Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Problem Çözme Yöntemleri Sempozyumu, 44-54.

Details

Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Miray ÖZÖZEN DANACI>

0000-0002-6993-9038
Türkiye


Özge PINARCIK>

Türkiye

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Özözen Danacı, M. & Pınarcık, Ö. (2017). An Analysis of the Effects of Teacher Candidates' Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills and Levels of Power . Bartın University Journal of Faculty of Education , 6 (3) , 1249-1263 . DOI: 10.14686/buefad.335904

Bartın University Journal of Faculty of Education