Year 2015, Volume , Issue , Pages 11 - 18 2015-10-02

Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine: Mobil Öğrenme Projesinin Değerlendirilmesi

Firdevs GÜNEŞ [1] , Barış ÇUKURBAŞI [2] , Ayşe IŞIK [3]


Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Eğitim fakültelerinde yürütülen eğitim programlarının mobil araçlarla desteklenmesi, öğrencilerin istedikleri zaman ve yerde öğrenmelerini sürdürebilmeleri, mobil araçlarla öğrenme becerilerini üst düzeyde geliştirmeleri ve öğretmen olduklarında bu teknolojileri etkili biçimde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen “Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine” projesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı “Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine” mobil öğrenme projesinin değerlendirilmesidir. Çalışmada, projenin genel yapısı ve aşamaları betimlenerek değerlendirilmiştir. Proje derslerin mobil cihazlarla desteklenmesi için gerekli alt yapı oluşturulması, derslere yönelik elektronik materyal ve dokümanların hazırlanması, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanacakları mobil araçların sağlanması, derslerin mobil öğrenme sistemi ile desteklenmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır. Araştırma sonunda; proje sürecinin planlandığı gibi tamamlandığı, mobil öğrenme projesine yönelik 60 ders açıldığı; Türkçe, Fen, Sosyal, Sınıf ve Matematik öğretmenliğine yönelik bu derslerde dosya paylaşımı yapıldığı, öğrencilere duyurular yapıldığı, sistem üzerinde ödev verildiği, toplandığı ve notlandırıldığı, sınav yapıldığı ve notlandırıldığı belirlenmiştir.
mobil öğrenme, öğretim, proje değerlendirme, mobil öğrenme sistemi.
  • BTBTMÖÇ. (2014). Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine Mobil Öğrenme Çalıştayı Sonuç Bildirgesi. 09.06.2015 tarihinde http://mobilogrenme.bartin.edu.tr/files/sonuc.pdf adresinden indirilmiştir.
  • Çakır, H. (2011). Mobil Öğrenmeye İlişkin Bir Yazılım Geliştirme ve Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(40), s. 01-09.
  • Çakır, R. (2013). Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması. K. Çağıltay, & Y. Göktaş içinde, Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (s. 397-412). Ankara: Pegem Akademi.
  • Donaldson, R. (2011). Student Acceptance of Mobile Learning. Doktora tezi, The Florida State University.
  • Juniu, S. (2002). Implementing Handheld Computing Technology in Psysical Education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 73(3), s. 43-48.
  • Korkmaz, M. (2010). Probleme Dayalı Mobil Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi.
  • Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). Proje Hakkında. 06 01, 2015 tarihinde FATİH: Eğitimde Geleceğe Açılan Kapı: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 adresinden alındı
  • Saban, M. (2013). Mobil Öğrenme: Fırsatlar ve Zorluklar. K. Çağıltay, & Y. Göktaş içinde, Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (s. 697-711). Ankara: Pegem Akademi.
  • Sharples, M., Corlett, D., & Westmancott, O. (2002). The Design and Implementation of a Mobile Learning Resource. Personal and Ubiquitous Computing, 6, s. 220-234.
  • Teo, T. (2011). Technology Acceptance Research in Education. T. Teo içinde, Technology Acceptance in Education: Research and Issues (s. 1-5). Rotterdam: Sense Publishers.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Firdevs GÜNEŞ

Author: Barış ÇUKURBAŞI

Author: Ayşe IŞIK

Dates

Publication Date : October 2, 2015

Bibtex @ { buefad51327, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {11 - 18}, doi = {}, title = {Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine: Mobil Öğrenme Projesinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Firdevs and ÇUKURBAŞI, Barış and IŞIK, Ayşe} }
APA GÜNEŞ, F , ÇUKURBAŞI, B , IŞIK, A . (2015). Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine: Mobil Öğrenme Projesinin Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education , () , 11-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/3817/51327
MLA GÜNEŞ, F , ÇUKURBAŞI, B , IŞIK, A . "Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine: Mobil Öğrenme Projesinin Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015 ): 11-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/3817/51327>
Chicago GÜNEŞ, F , ÇUKURBAŞI, B , IŞIK, A . "Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine: Mobil Öğrenme Projesinin Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015 ): 11-18
RIS TY - JOUR T1 - Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine: Mobil Öğrenme Projesinin Değerlendirilmesi AU - Firdevs GÜNEŞ , Barış ÇUKURBAŞI , Ayşe IŞIK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 18 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine: Mobil Öğrenme Projesinin Değerlendirilmesi %A Firdevs GÜNEŞ , Barış ÇUKURBAŞI , Ayşe IŞIK %T Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine: Mobil Öğrenme Projesinin Değerlendirilmesi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD GÜNEŞ, Firdevs , ÇUKURBAŞI, Barış , IŞIK, Ayşe . "Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine: Mobil Öğrenme Projesinin Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 11-18 .
AMA GÜNEŞ F , ÇUKURBAŞI B , IŞIK A . Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine: Mobil Öğrenme Projesinin Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 11-18.
Vancouver GÜNEŞ F , ÇUKURBAŞI B , IŞIK A . Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine: Mobil Öğrenme Projesinin Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 18-11.