Year 2018, Volume 8 , Issue 2/2, Pages 68 - 76 2018-12-27

Possibilities of Using Pumice and Tufa in Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) Rations
Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları

Cemal BUDAĞ [1] , Mehmet Fatih ÇELEN [2] , Tolga DEPÇİ [3]


In this study, effects of adding pomza and tufa to rations, to benefit from feed on quails, live weight gain, egg production and some carcass characteristics and effects on digestive organs were investigated. This study consisted of five groups, one of which was the control group. This study was carried out in the basic rations prepared according to physiological periods as 1.5% and 3% participation of pumice and tufa. The live weight weights of the quails were made individually on a weekly basis. Feed consumption was determined weekly at groups. Dead animals recorded daily. In the 8th week of the study, internal and external quality characteristics of the eggs obtained from the quail groups were determined. At the end of the study, carcass characteristics were determined in each sub-group of quails. The animals were fed with basic rations for eight weeks and the experiment was completed at the end of the eighth week. At the end of the study, it was observed that the use of pumice and tufa in the quail rations had no negative effect on live weight gain and benefiting from feed. It was determined that using 3% pumice in the distance increased the egg weight, 1.5% and 3% tufa decreased egg weight (p <0.05). In this study, there was no negative effect on the carcass characteristics of pumice and tufa use in quail rations (p <0,05).

Çalışma ile rasyona  pomza ve tufa eklenmesinin  bıldırcınlarda yemden yararlanma, canlı ağırlık artışı, yumurta verimi ile bazı karkas özellikleri ve sindirim organları üzerene olan etkileri araştırılmıştır. Çalışma biri kontrol olmak üzere beş guruptan oluşmuştur. Çalışma fizyolojik dönemlerine göre hazırlanan temel rasyonlara pomza ve tufanın % 1,5 ve % 3 düzeyinde katılımı şeklinde yürütülmüştür. Hayvanlar sekiz hafta süreyle temel rasyonlarla beslenmiş ve deneme sekizinci hafta sonunda bitirtmiştir. Bıldırcınların canlı ağırlık tartımları bireysel olarak haftalık olarak yapılmıştır. Yem tüketimleri haftalık olarak grup düzeyinde tespit edilmiştir. Ölen hayvanlar günlük olarak kaydedilmiştir. Çalışmanın 8. haftasında bıldırcın gruplarından elde edilen yumurtlarda iç ve dış kalite özellikleri tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda her alt gruptan bıldırcınlarda kesim özellikleri saptanmıştır. Çalışma sonunda bıldırcın rasyonlarında pomza ve tufa kullanımının canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığı gözlenmemiştir. Rasyonda % 3 pomza kullanımının yumurta ağırlığını arttırdığı, % 1.5 ve % 3 tufa kullanımının ise yumurta ağırlığını düşürdüğü belirlenmiştir (p<0.05). Bu çalışmada bıldırcın rasyanlarında pomza ve tufa kullanımının karkas özellikleri üzerine olumsuz bir etkisi olmamıştır (p<0.05). 

 • Alçiçek, A., Bozkurt, M., Özkan, K., Altan, A., Çabuk, M., Akbaş, Y., ve Altan, Ö., (1998). Tavukçulukta Doğal Zeolit Kullanımı. II. Zeolitin Etlik Piliç Performansı, Bazı Kan Serum ve Tibia Özellikleri Üzerine Etkileri. Ege Ü. Ziraat Fak. Derg., 35: 1-2-3.
 • AOAC, (1980). Official Methods of Analysis. 13th edn. Association of Official Analytical Chemist. Washington, D.C.
 • Ayed, M.H., Zghal, I., ve Rekik, B., (2008). Effect of sepıolıte supplementatıon on broıler growth performances and carcass yıeld. Proceedings, Western Section, A.S.A.S., 59: 169-172.
 • Berkay, K., Nevin, D., (2012). Türkiye’de Kanatlı Eti Sektöründe Ortaya Çıkan Gelişmeler: Sorunlar ve Öneriler, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 26 (1). 117-130.
 • Çetin, M., Taş, B., (2012). Biyolojik Orijinli Tek Doğal Mineral: Diyatomit Yıl: 2012, Cilt:5, Sayı:2, Sayfa: 28-46
 • Demirel, D.Ş., Demirel, R., ve Doran, İ., (2010). Doğal Zeolitlerin Hayvancılıkta Kullanım Olanakları HR.Ü.Z.F. Dergisi, 14(2): 13-20
 • Durak, M.H., Bayrı, T., Şimşek, A., Alak, İ., Gökalp, E., Gürgöze, S., (2017). Diyetsel Zeolitin, Japon Bıldırcınlarında Besi Performansı ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Harran Üniv Vet Fak Derg, 6 (1): 1-5
 • Eleroğlu, H., Yalçın, H., Yıldırım, A., ve Aker, A., (2011). Etlik Piliç Yemine Doğal Zeolit İlavesinin Besi Performansı Üzerine Etkileri. Hayvansal Üretim, 52 (1): 24-32.
 • Efe, T., (2011). Edremit Travertenleri ve Van Gölü Kuzeyinde Yüzeylenen Pomzaların Çimento Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması. (yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Elmastaş, N., (2012). Türkiye Ekonomisi İçin Önemi Giderek Artan Bir Maden: Pomza (Sünger Taşı). Journal of International Social Research . Vol. 5 Issue 23, p197-206. 10p.
 • Eser, H., Yalçın, S., Yalçın, S., ve Şehu, A., (2012). Broyler karma yemlerinde sepiyolit kullanımının performans, karkas özellikleri ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 18 (2): 313-318.
 • Gençoğlu, H., Deniz, G., Orman, A., Türkmen, İ.İ., (2011). Broyler Rasyonlarında Fındık Küspesinin Kullanılma Olanaklarının Araştırılması Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (1) 29-34.
 • Kutlu, H.R., ve Şahin, A., 2017. Hayvansal Üretim 58(2): 66-79
 • Malaga, H., (2000). Ecological Alternatives in Agricultural and Livestock Production, United Nations Environment Programme, Division of Technology, Industry and Economics, Geneva, Switzerland.
 • Taskin, A., ve Camcı, Ö., 2017. Pumice as an instrument for beak blunting in quail. Europ.Poult.Sci., 81, (170), 1-8.
 • Tufan, T., Arslan, C., ve Sarı, M., (2014). Japon Bıldırcını Rasyonlarına Farklı Oranlarda Klinoptilolit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Verim Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 54 (1) 21-27
 • Ouhida, I., Perez, J.F., Gasa, J., ve Puchal, F., (2000). Enzymes (β-glucanase and arabinoxylanase) and/or sepiolite supplementation and the nutritive value of maize-barley-wheat based diets for broiler chickens. Br. Poult. Sci., 41 (5): 617-624.
 • Polat, S., (2011). Türkiye’de Traverten Oluşumu, Yayılış Alanı ve Korunması. Marmara Coğrafya Dergisi 23. 389-428.
 • Üstündağ, A.Ö., ve Özdoğan, M., (2017). Kanatlı Beslemede Alterbiyotik Kullanımı: Probiyotikler, Prebiyotikler, Organik Asitler ve Bakteriyosinler. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji Özel Dergisi 3 (3) 1-16
 • Underwood, E.J., ve Suttle, N.F., 1999. The Mineral Nutrition of Livestock. 3rd Edition. Moredun Research Institute, Midlothian, UK.Varol, O.O., (2016). Bitlis ve Van İllerinde Pomza Madenciliğine Genel Bir Bakış. 55 (3) 27-34.
 • Yalçın, S., Ergün, A., Çolpan, İ., ve Küçükersan, K. (1987). Zeolitin Yumurta Tavukları Üzerindeki Etkileri Lalahan Hayvancılık Araştırma Dergisi. Cilt: 27, 1-4, 28-49.
Primary Language tr
Subjects Food Science and Technology
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Cemal BUDAĞ
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Fatih ÇELEN (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Tolga DEPÇİ
Institution: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : December 27, 2018

Bibtex @research article { buyasambid496084, journal = {Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-4877}, eissn = {2459-0614}, address = {Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Merkez Kütüphane BATMAN}, publisher = {Batman University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {68 - 76}, doi = {}, title = {Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları}, key = {cite}, author = {Budağ, Cemal and Çelen, Mehmet Fatih and Depçi̇, Tolga} }
APA Budağ, C , Çelen, M , Depçi̇, T . (2018). Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 8 (2/2) , 68-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/41541/496084
MLA Budağ, C , Çelen, M , Depçi̇, T . "Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları" . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 (2018 ): 68-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/41541/496084>
Chicago Budağ, C , Çelen, M , Depçi̇, T . "Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 (2018 ): 68-76
RIS TY - JOUR T1 - Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları AU - Cemal Budağ , Mehmet Fatih Çelen , Tolga Depçi̇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 76 VL - 8 IS - 2/2 SN - 2147-4877-2459-0614 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları %A Cemal Budağ , Mehmet Fatih Çelen , Tolga Depçi̇ %T Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları %D 2018 %J Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi %P 2147-4877-2459-0614 %V 8 %N 2/2 %R %U
ISNAD Budağ, Cemal , Çelen, Mehmet Fatih , Depçi̇, Tolga . "Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 / 2/2 (December 2018): 68-76 .
AMA Budağ C , Çelen M , Depçi̇ T . Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları. Batman univ. yaşam bilim. derg.. 2018; 8(2/2): 68-76.
Vancouver Budağ C , Çelen M , Depçi̇ T . Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2018; 8(2/2): 68-76.