Editör

Doç. Dr. Murat KARATAŞ

Doç. Dr. Özkan KESKİN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Barış BORLAT

Arş. Gör. M. Bedreddin ŞİMŞEK