Book Review
BibTex RIS Cite

Yetkin Karakoç, N. (2022). Çeviri ve Diplomasi. İstanbul: Çeviribilim Ajans ve Yayıncılık, 163 s. ISBN: 978-605-365-84993-9-3

Year 2023, Issue: 35, 142 - 144, 30.12.2023
https://doi.org/10.37599/ceviri.1375749

Abstract

Çeviri uğraşı yazılı olarak kendi içerisinde değerlendirildiğinde halihazırda yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktayken, çeviribilimin önemli bir alt dalı olan sözlü çeviri ise yazılı çeviriye kıyasla daha da yeni ve güncel bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Nispeten yeni bir alan olmasından dolayı, sözlü çeviri alanında üretilen gerek teorik gerek pratik çalışmalar alanın kilometre taşları olarak oldukça değerli çalışmalar olmalarına rağmen, sözlü çeviri alanı halen kavramsallaştırılmayı ve pratik düzlemde açıklanmayı bekleyen sayısız sorunsallar ile doludur. Sözlü çeviri alanı bu kapsamda kendi gizemini korumaktayken, diplomasi alanında ifa edilen diplomasi çevirisi ise, gerek yazılı gerekse de sözlü olarak çeviribilimin halihazırda açıklanmayı bekleyen çok katmanlı karmaşık yapısına yeni bir katman eklemektedir. İçerdiği bilişsel ve duyuşsal süreçlerin karmaşıklığından ötürü çeviribilimin oldukça ilgi çekici bir alanı olan sözlü çevirinin, bir o kadar da gizemli olan diplomasi süreçleriyle beraber kullanılması daha öncesinde bu iki alanda yeteri kadar çalışma gerçekleştirilmemesinden ötürü, güncel çalışmalara olanak tanımaktadır. Söz konusu güncel çalışmalara en iyi örneklerden biri olarak, Nihal Yetkin Karakoç tarafından ilk olarak 2015 yılında kaleme alınan ve ilk baskısı 2016, ikinci baskısı ise 2022 yılında yayımlanan Çeviri ve Diploması kitabı gösterilebilir. Üst düzey diplomatik ve askeri görüşmeler/müzakerelerde uzun yıllar çalışma fırsatı bulan Nihal Yetkin Karakoç bu süreçte edindiği uygulamalı deneyimlerini, gerçekleştirmiş olduğu uzun yıllara dayanan literatür araştırmasıyla beraber kavramsal boyutta irdelemekte, diplomasi ve sözlü çeviriyi beraberinde ele almaktadır.

References

  • Yetkin Karakoç, N. (2022). Çeviri ve Diplomasi. İstanbul: Çeviribilim Ajans ve Yayıncılık.

Yetkin Karakoç, N. (2022). Çeviri ve Diplomasi. İstanbul: Çeviribilim Ajans ve Yayıncılık, 163 s. ISBN: 978-605-365-84993-9-3

Year 2023, Issue: 35, 142 - 144, 30.12.2023
https://doi.org/10.37599/ceviri.1375749

Abstract

While translation is already a new field when evaluated in written form, oral translation, which is an important sub-branch of translation studies, appears as an even newer and more up-to-date field compared to written translation. Since it is a relatively new field, although both theoretical and practical studies produced in the field of interpreting are very valuable studies as milestones of the field, the field of interpreting is still full of numerous problematics waiting to be conceptualized and explained on a practical level. While the field of oral translation maintains its mystery in this context, diplomatic translation performed in the field of diplomacy adds a new layer to the multi-layered complex structure of translation studies, both written and oral, which is currently waiting to be explained. The use of oral translation, which is a very interesting field of translation studies due to the complexity of the cognitive and affective processes it involves, together with the equally mysterious diplomacy processes, enables current studies since not enough studies have been carried out in these two fields before. One of the best examples of these current studies can be cited as the book Translation and Diplomacy, which was first written by Nihal Yetkin Karakoç in 2015 and whose first edition was published in 2016 and the second edition in 2022. Nihal Yetkin Karakoç, who had the opportunity to work in high-level diplomatic and military meetings/negotiations for many years, examines the practical experiences she gained in this process at a conceptual level, together with her long years of literature research, and discusses diplomacy and interpreting together.

References

  • Yetkin Karakoç, N. (2022). Çeviri ve Diplomasi. İstanbul: Çeviribilim Ajans ve Yayıncılık.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Translation and Interpretation Studies
Journal Section Book Review
Authors

Yaşar Akgün 0000-0002-8728-2615

Publication Date December 30, 2023
Submission Date October 13, 2023
Acceptance Date December 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 35

Cite

APA Akgün, Y. (2023). Yetkin Karakoç, N. (2022). Çeviri ve Diplomasi. İstanbul: Çeviribilim Ajans ve Yayıncılık, 163 s. ISBN: 978-605-365-84993-9-3. Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi(35), 142-144. https://doi.org/10.37599/ceviri.1375749