Year 2019, Volume 9 , Issue 2, Pages 345 - 363 2019-12-30

Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali

Bilge DURUTÜRK [1]


Bu çalışmada küreselleşme çağının genel bir değerlendirmesi olarak ele alınabilecek olan Hardt ve Negri’nin “İmparatorluk” olgusunun Foucault’nun temel tezlerinden “biyoiktidar” kavramı üzerinden bir okuması yapılacaktır. Hardt ve Negri tarafından Foucault’nun düzenleyici ve disipline edici iktidar kavramsallaştırmalarının modern dönem ve ulus-devlet olgularına denk geldiği; yeni dünya düzeni ve küreselleşme kavramlarının ise biyoiktidarın bir parçası ve temeli olarak görüldüğü argümanları ortaya konmaktadır. Bu paralelde “İmparator” adlandırması ile ortaya konan bu biyoiktidar mekanizmaları içerisinde öznenin kendisinin iktidarın yeniden üreticisi olduğunun farkına varması ile Foucault’da ele alınan sorunsallaştırma eylemine geçiş yapacağını belirtirler. Bu aşamada olan öznenin oluşturduğu direnç anlamına gelen çokluk durumudur. Bu çalışmada özneden başlayarak Foucault’daki kavramların yöntemsel olarak kullanılarak Hardt ve Negri’nin her tarafı sarmış olan iktidardan nasıl bir çıkış ortaya sundukları analiz edilecektir. 

Küreselleşme, Biyoiktidar, Özne, İmparatorluk, Çokluk, Sorunsallaştırma, Direnç
 • Bauman, Zygmunt (2011). Bireyselleşmiş Toplum, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011.
 • Boyne, R (2009). Foucault ve Derrida: Aklın Öteki Yüzü, Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
 • Brocklesby, John. Cummings, Stephen (1996). “Foucault plays Habermas: An Alternative Philosophical Underpinning For Critical Thinking”, The Journal Of The Operational Research Society, 47/6, s.741-745.
 • Constanble, M. (1991) “Foucault ve Walzer: Sovereignty, Strategy ve the State” , Polity, 24/2, s.269-293.
 • Foucault, Michel (1982). “The Subject and Power”, in: Critical Inquiry, 8/4, s.777-795.
 • Foucault, Michel (1980) Power/Knowledge: Selected Interviewsve Other Writings 1972-1977, (ed.) Gordon, C. New York: Pantheon Books.
 • Foucault, Michel (1988). Cinselliğin Tarihi II, İstanbul: Afa Yayınları.
 • Foucault, Michel (1995). Disciplineve Punish: The Birth of The Prison, New York: Vintage Books.
 • Foucault, Michel (1997). Ethics: Subjectivity and Truth, (ed.) Rabinow, P. New York: The New Press.
 • Foucault, Michel (2000). Psikoloji ve Ruhsal Hastalık, İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Foucault, Michel (2002a). Kliniğin Doğuşu, İstanbul: Doruk Yayıncılık.
 • Foucault, Michel (2002b). Toplumu Savunmak Gerekir, İstanbul: YKY.
 • Foucault, Michel (2003a). İktidarın Gözü Seçme Yazılar 4, İstanbul: Ayrıntı.
 • Foucault, Michel. Gutman, Huck. Hutton, Patrick H. (2003b) Kendini Bilmek,İstanbul: Om-Felsefe.
 • Foucault, Michel (2004). Marx’tan Sonra, İstanbul: Chiviyazıları.
 • Foucault, Michel(2005a) Büyük Kapatılma Seçme Yazılar 3, İstanbul: Ayrıntı.
 • Foucault, Michel (2005b). Entelektüel’in Siyasi İşlevi, İstanbul: Ayrıntı.
 • Foucault, Michel (2005c). Özne ve İktidar Seçme Yazılar 2, İstanbul: Ayrıntı.
 • Foucault, Michel (2006a). History of Madness, Oxford: Routledge.
 • Foucault, Michel.(2006b) Kelimeler ve Şeyler: İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Garland, D.(1986) “Foucault’s ‘Discipline and Punish’—An Exposition and Critique”, in: American Bar Foundation Research Journal, 11/4, s.847-880.
 • Gordon, N. (1999) ”Foucault’s subject: An ontological Reading”, in: Polity, 31/3, S.395-414
 • Hardt veNegri (2011a). Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hardt veNegri (2011b). Ortak Zenginlik. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • HardtveNegri (2012). İmparatorluk, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Holub, R. C. (1985),”Remembering Foucault”.in: The German Quarterly, 58/2, S.238-256.
 • Inda, Jonathan Xavier (2005). Anthropologies Of Modernity: Foucault, Governmentality, And Life Politics Malden, MA: Blackwell Pub.
 • Kulynych, J. J. (1997). ”Performing Politics: Foucault, Habermas and Postmodern Participation”.,in: Polity, 30/2, S.315-346
 • Kurzweil, E. (1977) “Michel Foucault: Ending the Era of Man”, in: Theory and Society, 4/3, s.395-420.
 • Lazzarato, Maurizio (2011). “Biyoiktidardan Biyosiyasete”, Felsefe Yazın, s.16, Ankara.
 • Lemke, Thomas.(2011) “Biopolitics and beyond. On the reception of a Vital Foucauldian Notion”, Institute for social Research.
 • Love, N. S. (1989),”Foucault ve Habermas on Discourse ve Democracy”.,in: Polity, 22/2,S.269-293
 • Merquior, J.G. (1985) Foucault, London: Fontana Press.
 • Mills, Sara. (2005) Michel Foucault, London: Routledge.
 • Munro, Iain (2002). “The Coming of the Control Society”. Ephemera Reviews, Vol. 2(2), pp.175-185.
 • Negri Antonio (2005). Time for revolution. New York; London: Continuum.
 • Negri, Antonio (2006). İmparatorluktaki Hareketler: Geçişler ve Görünümler. İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Negri Antonio (2010). Art and multitude. Cambridge: Polity.
 • Newman, Saul. (2004) “The place of Power in Political Discourse” International Political Science Review, 25/2, s.139-157.
 • O’Neil, J. (1986) “The Disciplinary Society: From Weber to Foucault”, in: The British Journal of Sociology, 37/1, s.42-60.
 • Pickett, B. L.(1996), “Foucault and the Politics of Resistance”., in: Polity, 28/4, S.445-466
 • Revel, J. (2005) Michel Foucault: Güncelliğin Bir Ontolojisi, İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Said, E. W. (1972) “Michel Foucault as an Intellectual Imagination”, in: Boundary 2, 1/1, s.1-36.
 • Smart, B. (2003) “Michel Foucault”, The Blackwell Companion to Major Contemporary Social Theorists, New York: Blackwell Publishing.
 • Spargo, T. (2000). Foucault ve Kaçıklık Kuramı, İstanbul: Everest Yayınları.
 • Sprague, Jeb (2011). “Empire, Global Capitalism and Theory: Reconsidering Hardt and Negri”. The Diversity of Social Theories: Current Perspectives in Social Theory. Vol. 29, pp.187-207.
 • Tadros, V. (1998). “Between Governance and Discipline: The Law and Michel Foucault”, in: Oxford Journal of Legal Studies, 18/1, s.75-103.
 • Tekelioğlu, Orhan (2003). Foucault Sosyolojisi, Bursa: Alfa Aktüel Kitabevi.
 • Thiele,L. P. (1990), “The Agony of Politics: The Nietzschean Roots of Foucault’s Thought”.,in:The American Political Science Review, 84/3, S.907-925.
 • Turkel, G. (1990). “Michel Foucault: Law, Power and Knowledge”, in: Journal of Law and Society, 17/2, s.170-193.
 • Wigman, Bert (2006). “Sovereign power and the hybrid nomadic subject in Hardt and Negri’s Empire”. TASA Conference: University of Western Australia and Murdoch University.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4240-6004
Author: Bilge DURUTÜRK (Primary Author)
Institution: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { ckuiibfd474466, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {345 - 363}, doi = {10.18074/ckuiibfd.474466}, title = {Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali}, key = {cite}, author = {DURUTÜRK, Bilge} }
APA DURUTÜRK, B . (2019). Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 345-363 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.474466
MLA DURUTÜRK, B . "Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 345-363 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/51227/474466>
Chicago DURUTÜRK, B . "Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 345-363
RIS TY - JOUR T1 - Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali AU - Bilge DURUTÜRK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.474466 DO - 10.18074/ckuiibfd.474466 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 363 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.474466 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.474466 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali %A Bilge DURUTÜRK %T Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 9 %N 2 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.474466 %U 10.18074/ckuiibfd.474466
ISNAD DURUTÜRK, Bilge . "Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (December 2020): 345-363 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.474466
AMA DURUTÜRK B . Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 345-363.
Vancouver DURUTÜRK B . Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 363-345.