Yayın Koşulları

Yayın Koşulları

1. Dergiye gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilmektedir.

2. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar'a hakem raporuyla birlikte bildirilmektedir.

3. Makalelerde Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için TDK'nın web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçede alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.

4. Dergide özgün araştırmaların dışında zaman zaman çeviriler de yayınlanmaktadır. Yapılan çevirinin nerede yayınlandığını gösterir kopya da, yazar/lar'ın ve ilk yayının yapıldığı derginin onayı ile birlikte yazının eki olarak dergiye gönderilmelidir.

5. Dergiye gönderilen makaleler için sunum ücreti bulunmamaktadır.

6. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

7. Dergiye gönderilen yazılar, iade edilmez.