Concessionaire (In Behalf of Çukurova University Institute of Turkology Research)

Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Turkey
denabik@cu.edu.tr
Subjects: Linguistics,Linguistics
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Editor

Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Turkey
denabik@cu.edu.tr
Subjects: Linguistics,Linguistics
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Co-Editor

Asst. Prof. Dr. B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU

Turkey
erdemdgstn@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8763-1494
Subjects: Turkish Education,Old Turkic Language (Orhon, Uyghur, Karahan),Historical North East Turkish Language (Khwarezm, Kipchak, Chagatai),New Turkish Language (Turkish of Old Anatolia, Ottoman, Turkey)
Institution: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad

Editorial Board

Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Turkey
denabik@cu.edu.tr
Subjects: Linguistics,Linguistics
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Turkey
shakalin@shakalin.net
Subjects: Linguistics,Modern Turkic Languages and Literatures,South-West (Oghuz) Turkic Dialects and Literatures,North-West (Kipczak) Turkic Dialects and Literatures,New Turkish Language (Turkish of Old Anatolia, Ottoman, Turkey),Linguistics
About: 1956 yılında Adana’da dünyaya geldim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. 1987 yılında İstanbul Üniversitesinde Saltuk-name (İnceleme-Söz Dizimi-Metin) adlı doktora tezimi savunarak Yeni Türk Dili bilim dalında doktor unvanını aldım.Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, Kültür Bakanlığına bağlı olarak kurulan Ansiklopedik Evliya Çelebi Seyahatnamesi Yayın Bürosu memurluğu, Çukurova Üniversitesi Türk Dili okutmanlığı yaptım. 1989’da Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne yardımcı doçent olarak atandım. Ekim 1990’da doçentlik, Ocak 1996'da profesörlük kadrolarına atandım.1995 yılında Türk Dil Kurumu aslî üyeliğine, 1998’de ise Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu üyeliğine seçildim. 15 Nisan 2001 tarihinde de Türk Dil Kurumu Başkanlığına atandım. Genel Sekreterliği Almanya’da bulunan Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı’nın (Permanent International Altaistic Conference PIAC) 2003 yılında dönem başkanlığını yaptım. Tataristan Bilimler Akademisi ve Kırgızistan Cengiz Aytmatov Akademisi şeref üyeliğine seçildim.Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini yaklaşık 11 yıl yürüttükten sonra 12 Ocak 2012 tarihinde asıl kadromun bulunduğu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki öğretim üyeliğine döndüm. Ağustos 2016 - Nisan 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttüm. Hâlen Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda, kurucusu olduğum Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü görevini yürütmekteyim.
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SÖZLÜK BİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MEREKZİ
URL: http://shakalin.net

Prof. Dr. Julian RENTZSCH

Germany
rentzsch@uni-mainz.de
Subjects: Turkish Language,Modern Turkish Literature
Institution: Johannes Gutenberg University Mainz
URL: www.julianrentzsch.com

Asst. Prof. Dr. Bedri AYDOĞAN

Turkey
bedriaydogan01@gmail.com
Subjects: Modern Turkish Literature,Late Turkish Literature in Turkish Field
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Asst. Prof. Dr. B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU

Turkey
erdemdgstn@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8763-1494
Subjects: Turkish Education,Old Turkic Language (Orhon, Uyghur, Karahan),Historical North East Turkish Language (Khwarezm, Kipchak, Chagatai),New Turkish Language (Turkish of Old Anatolia, Ottoman, Turkey)
Institution: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad

Editors of Foreign Language

Assoc. Prof. Dr. Munise AKSÖZ

Turkey
maksoz@cu.edu.tr
Subjects: German,German Language and Literature
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Other Indexes

14574

14572

Ithenticate

14573