Aim & Scope

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan Dergiabant, Türkiye'de ilahiyat alanına katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, ilahiyat sahasıyla ilgili olmak kaydıyla dinî ilimler, felsefe, mantık, din bilimleri, tarih, dil, edebiyat ve güzel sanatlar konularında kaleme alınmış özgün araştırma makaleleri, çeviri ve kitap incelemeleri yayımlanır.

Dergiabant, yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, ilahiyat sahasıyla ilgili olmak kaydıyla dinî ilimler, felsefe, mantık, din bilimleri, tarih, dil, edebiyat ve güzel sanatlar konularında kaleme alınmış özgün araştırma makaleleri, çeviri ve kitap incelemeleri yayımlanır. Ülkemizde ve dünyada ilahiyat alanına doğrudan bir katkı sunmayan yazılar dergi kapsamı dışında değerlendirilir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, akademik üslup, dil ve yazım kurallarına uygunluk açılarından sorumlu editör ve editör yardımcılarınca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma, yayın kurulu kararıyla yayımlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan çalışma yayım sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili üç ay içerisinde cevap verilir.

Yazarlar, editöryal uyarı ve hakem raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı dergiabant'a aittir. Yayımlanmış yazılar için telif ücreti ödenmez. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Derginin yayın dili Türkçedir; ancak diğer dillerde kaleme alınmış yazılar ilgili dilde ve Türkçe olarak yazılmış özetleriyle birlikte kabul edilir.