Author Guidelines

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

Dergiye gönderilen yazılar İSNAD Atıf Sistemi'ne (İSNAD II Dipnotlu Versiyon) göre hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni: Dergiye gönderilen yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üstten 4 cm, alt ve sağ ve soldan 3 cm kenar boşluğu bırakılarak 1,15 satır aralıklı, iki yana yaslı, ilk satır 1,25 cm girintili, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılarak, 11 punto Cambria yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.

Yazılarda aşağıdaki öğeler mutlaka bulunmalıdır

1. Öz ve Abstract: 10 punto, Cambria yazı karakteri, 1.0 (tek) satır aralıklı, 1,25 cm girintili (ilk satır girintisiz), iki yana yaslı, paragraftan sonra aralık bırakılmaksızın (0 nk) yazılır. Makalenin 150-250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetine (Öz – Abstract) konuyu tanımlayan 5 Anahtar kelime ve Keywords (arada boşluk bırakmaksızın) mutlaka eklenmelidir.

2. Dipnotlar: 9 punto, Cambria yazı karakteri, 1.0 (tek) satır aralıklı, 1 cm asılı (ilk satır diğerleriyle hizalı “tab tuşuyla”), iki yana yaslı, paragraftan önce ve sonra aralıksız (0 nk) olarak yazılır.

3. Kaynakça: 10 punto, Cambria yazı karakteri, 1.15 satır aralıklı, 1,25 cm asılı, iki yana yaslı, paragraftan sonra aralık bırakılmaksızın (0 nk) yazılır.

4. Başlıklar: Tüm başlıklar kalın yazı tipiyle, metin gövdesi ile başlıklar arasında satır boşluğu bırakılmaksızın yazılmalıdır.

Makale Adı (Türkçe ve İngilizce) 11 punto, önce ve sonra 12 nk boşluk, 1.5 satır aralıklı olarak yazılır. Makale başlığı Küçük Harflerle, metne ortalı olarak yazılmalı boşluklarla beraber toplam 100 karakteri aşmamasına özen gösterilmelidir (Varsa makale alt başlığı, ana başlıktan “:” ile ayrılmalıdır.)

Öz ve Anahtar Kelimeler (Abstract ve Keywords) 10 punto, 1.0 (tek) satır aralıklı, soldan 1,25 cm girintili, paragraftan önce ve sonra aralıksız (0 nk) olarak yazılır.

Giriş ve Alt başlıklar küçük harflerle, düz biçimde 11 punto, paragraftan önce 12 nk, paragraftan sonra 6 nk boşluk, soldan 1,25 cm girintili olarak yazılır.   

Alıntılar tırnak içinde ve düz biçimde (italik kullanmaksızın) gösterilir. Üç satırdan uzun alıntılar ayrı paragraf halinde tırnak içerisinde, soldan 1,25, sağdan 1 cm girintili, ilk satır girintisiz, 10 punto olarak yazılır.

Metin ve dipnotlarda Arapça yazılan kelime ve kavramlar Times New Roman yazı karakteriyle yazılır.


İngilizce yayımlanacak makaleler ile Türkçe makalelerdeki abstract ve keywords kısımlarında yer alan isim ve terimlerin yazımında Encyclopaedia of Islam Three esas alınır.

https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3

https://referenceworks.brillonline.com/pages/help/transliteration-islam


- Arapça yayımlanacak makaleler Traditional Arabic yazı karakteriyle, tek satır aralıklı, metin ve başlıklar 14 punto, kaynakça 13 punto, dipnotlar 12 punto olarak yazılır.  


Kitap Tanıtımları Aşağıdaki İlke ve Esaslara Göre Hazırlanmalmış Olmalıdır


1.  Her tanıtım kitabı kısaca özetlemeli, kitabın önemini belirtmeli ve kitabın içeriğiyle ilgili yapıcı değerlendirmelerde bulunmalı.

2. Kitabın okuyucu kitlesi ile ilgili yorum faydalı olabilir: Kitap genel okuyucuya mı hitab ediyor yoksa sadece uzmanları mı ilgilendiriyor? Kitap aynı konuyla ilgili diğer eserlerle karşılaştırıldığında daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğu söylenebilir? Kitap ders kitabı veya yardımcı ders kitabı olarak kullanılabilir mi?

3. Yazı üslubunuzun kolay anlaşılır olması tercih edilir. Tanıtımınızda lüzumsuz jargonlardan kaçınınız! 

4. Tanıtımda kitabın beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yönleriyle ilgili görüşünüzü belirtiniz. Sizin ilginiz ve uzmanlığınızın tanıtımda yansıması önemlidir. Bununla beraber eleştiriler kişileştirilmeden yapıcı olmalıdır.

5. Tanıtımlar 1200 ile 1500 kelime uzunluğunda olmalı. Tanıtımın bu sınırlar içinde ne kadar uzun olacağına karar verebilirsiniz.

6. Tanıtımın başında kitabı aşağıdaki örnekte olduğu gibi belirtiniz:

Randall Collins. Felsefelerin Sosyolojisi: Entelektüel Değişimin Global Teorisi. Çev. Tufan Göbekçin. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, 2016. 1247 sayfa.


Dergiye gönderilen yazılar değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal programında taranır. Yapılan taramada herhangi bir intihal tespit edilen veya benzerlik oranı %25'i aşan yazılar yazara iade edilir.

Makale kabul tarihleri: Bahar dönemi 1 Ocak - 28 Şubat, Güz dönemi  1 Temmuz - 31 Ağustos olarak belirlenmiştir. Belirtilen tarihlerden sonra gönderilen yazılar bir sonraki sayıda işleme alınır. 

Makale dosyası yükleme aşamasında DERGİABANT Telif Hakkı Devir Formu bilgisayar ortamında doldurulup imzalandıktan sonra sisteme yüklenmelidir.