Price Policy

Açık erişim politikasını benimseyen Dergiabant'ta yayımlanan yazılar için yazar ve çevirmenlere telif ücreti ödenmez.
Yazarlardan hakemlik, editörlük, mizanpaj vb. hizmetler için herhangi bir ücret talep edilmez.
Danışma, Yayın ve Editör kurulları ile hakemlere herhangi bir ücret ödenmez.