Journal Boards

Dergi Editörleri

Assoc. Prof. Dr. Cahid KARA BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ, İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI 0000-0003-2335-6707 Türkiye
Religion, History of Islam
Assoc. Prof. Dr. Kılıç Aslan MAVİL BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5038-9857 Türkiye
Kalam

Editorial Board

Res. Assist. Abdullah ÇAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Religion
Res. Assist. Osman Said EVDÜZEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-9386-2264 Türkiye
Law of Islam
Res. Assist. Şerife Nur ÇELİK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Kalam
Res. Assist. Faruk KORKMAZ BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-9682-296X Türkiye
History of Islam

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Bilal GÖKKIR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Religion, Social Science
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4991-1329 Türkiye
Kalam
Assoc. Prof. Dr. Cahid KARA BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ, İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI 0000-0003-2335-6707 Türkiye
Religion, History of Islam
Assoc. Prof. Dr. Süleyman KAYA Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
Religion
Assoc. Prof. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-0145-7921 Türkiye
Law of Islam
Assoc. Prof. Dr. Ömer BAŞKAN BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-9052-1472 Türkiye
Interpretation
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / İlahiyat fakültesi Türkiye
Religion, Philosophy And Religious Studies, Psychology of Religion
Assoc. Prof. Dr. Osman MUTLUEL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. Türkiye
Philosophy of Islam, Art Philosophy
Ayhan ÖZ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Religion Education
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin AKYÜZ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Hadith
Assoc. Prof. Dr. Kılıç Aslan MAVİL BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5038-9857 Türkiye
Kalam
Asst. Prof. Dr. Macit DEMİRER BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Social Science
Asst. Prof. Dr. M. Fatih DEMİRCİ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 0000-0002-3263-3668 Türkiye
Philosophy of Islam
Asst. Prof. Dr. Bedriye REİS ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-7076-9534 Türkiye
Religion, Sufism
Asst. Prof. Dr. Nusret DEDE BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Law, Religion, Basic Islamic Studies, Law of Islam