Year 2019, Volume 21 , Issue 3, Pages 833 - 858 2019-09-25

TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF INDIVIDUALS’ SPIRITUAL WELL-BEING WHO GO THROUGH A TRAUMA ON POSTTRAUMATIC GROWTH

Dilruba UĞURLUOĞLU [1] , Ramazan ERDEM [2]


Bireylerin kendilerinin yahut yakınlarının yaşadığı sağlık sorunu, kaza, ölüm, boşanma, aldatılma, taciz, tecavüz vb. travmatik olaylar bireylerde olumlu veya olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Travma sonrası büyüme, bireylerin başlarından geçen travmatik olaylar sonrası kişilerarası ilişkilerinde, kendilik algılarında, yaşam felsefelerinde yaşadıkları olumlu değişim ve dönüşümleri ele alan bir kavramdır. Bireylerin travmatik olay sonrası yaşayacakları dönüşüm kişilik özellikleri, manevi duygular, hayata bakış açısı, kültür vb. unsurlardan etkilenmektedir. Bu bağlamda bireylerin hayatı anlamlandırmasında ve geliştirdiği davranışlarda etkili olan, bireyin değer yargıları üzerinde rol oynayan spiritüel iyi oluş kavramının travma sonrası büyüme üzerinde etkisinin olup olmadığı merak uyandıran bir konu olmuştur. Çalışma kapsamında travmatik bir olay yaşamış bireylerin travma sonrası büyüme ve spiritüel iyi oluş düzeyleri tespit edilerek, bireylerin spiritüel iyi oluşlarının travma sonrası büyümeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda spiritüel iyi oluş düzeyinin bireylerin travma sonrası büyümeleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin doğaya saygı duyma, uyumla yaşama ve aşkın bir gücün varlığına inanma durumlarının yaşadıkları travmatik olay sonrası gelişim gösterme düzeyleri üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu neticesine varılmıştır. Yine çalışma sonucunda sağlık problemi yaşayan bireylerin diğer travmatik olaylara maruz kalan bireylere kıyasla duygularını ifade etme, kişilerarası ilişkilerinde olumlu tavırlar sergileme ve yaşamın kıymetini anlama noktalarında daha fazla gelişme gösterdiği tespit edilmiştir. Son olarak, bireylerin yaşadıkları travma sonrasında en çok inanç sistemlerinde değişim ve gelişim gösterdikleri çalışma kapsamında ortaya konulmuştur.

Traumatic events such as health problems, accidents, death, divorce, deceit, harassment, rape etc. of individuals or their close relatives can lead to positive or negative effects on individuals. Posttraumatic growth is a concept that deals with the positive changes and transformations that individuals experience in their relationships, self-perceptions, and life philosophies after the traumatic events that have passed through their heads. The transformation of the individual after the traumatic event is influenced by personality traits, spiritual emotions, perspective on life, culture etc. In this context, it has been a wonder that the concept of spiritual well-being, which plays an important role in the value judgments of the individual, which is influential on behavior and meaning of life of the individuals, has an effect on post-traumatic growth. In this study by determining the levels of post-traumatic growth and spiritual well-being of individuals who experienced a traumatic event, the effects of spiritual well-being of individuals on post-traumatic growth were investigated. As a result of the study, it was found that the level of spiritual well-being affected the posttraumatic growth of individuals. It has been concluded that individuals' respect for individuals, living in harmony and believing in the existence of a transcendent power have a positive effect on the level of development after the traumatic event. As a result of the study, it has been determined that individuals who have a health problem show more development in terms of expressing their feelings, exhibiting positive attitudes in interpersonal relations and understanding the value of life compared to individuals who are exposed to other traumatic events. Finally, after the trauma experienced by individuals, it has been revealed that they show development and change in the belief system the most according to the study.

 • Adams, T. B., Bezner, J. R., Drabbs, M. E., Zambarano, R. J. & Steinhardt, M. A. (2000). Conceptualization and measurement of the spiritual and psychological dimensions of wellness in a college population. Journal of American College Health, 48(4), 165-173.
 • Aldwin, C. M. & Sutton, K. J. (1998). A developmental perspective on posttraumatic growth. R. G. Tedeschi, C. L. Park and L. G. Calhoun (Ed.), Posttraumatic growth: positive changes in the aftermath of crisis içinde (ss. 43-63), Routledge.
 • Baldwin, D. C. (2003). Spiritual identity: Evaluating a seminar on spiritual identity on spiritual wellness. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Southern Christian University, Oklahoma.
 • Calhoun, L. G. & Tedeschi, R. G. (1999). Facilitating posttraumatic growth: a clinician's guide. Charlotte: Routledge.
 • Collicutt McGrath, J. & Linley, P. A. (2006). Post-traumatic growth in acquired brain injury: A preliminary small scale study. Brain Injury, 20(7), 767-773.
 • Colville, G. & Cream, P. (2009). Post-traumatic growth in parents after a child’s admission to intensive care: Maybe Nietzsche was right?. Intensive Care Med, 35, 919-23.
 • Dürü, Ç. (2006). Travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası büyümenin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve bir model önerisi. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ekşi, H. & Kardaş, S. (2017). Spiritual well-being: Scale development and validation. Spiritual Psychology and Counseling, 2(1), 73-88.
 • Elkins, D. N., Hedstrom, L. J., Hughes, L. L., Leaf, J. A. & Saunders, C. (1988). Toward a humanistic-phenomenological spirituality: Definition, description, and measurement. Journal of Humanistic Psychology, 28(4), 5-18.
 • Haselden, M. (2014). Üniversite öğrencilerinde travma sonrası büyümeyi yordayan çeşitli değişkenlerin Türk ve Amerikan kültürlerinde incelenmesi: bir model önerisi. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Holgersen, K. H., Boe, H. J. & Holen, A. (2010). Long‐term perspectives on posttraumatic growth in disaster survivors. Journal of Traumatic Stress, 23(3), 413-416.
 • “TDK (Türk Dil Kurumu)”. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ad9ab2c37eac7.56611409 (Erişim Tarihi: 20.04.2018).
 • “Sismik”. https://www.turkcebilgi.com/sismik (Erişim Tarihi: 20.04.2018).
 • Ingersoll, R. E. (1994). Spirituality, religion, and counseling: dimensions and relationships. Counseling and Values, 38(2), 98-111.
 • İnci, F. & Boztepe, H. (2013). Travma sonrası büyüme: Öldürmeyen acı güçlendirir mi?. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 4(2), 80-84.
 • Kitko, C. T. (2001). Dimensions of wellness and the health matters program at penn state. Home Health Care Management & Practice, 13(4), 308-311.
 • Patneaude, A. B. (2006). Spiritual wellness among undergraduate college students. (Doctoral Dissertation). Colarado State University, Colarado.
 • Schaefer, J. A. & Moos, R. H. (1998). The context for posttraumatic growth: Life crises, individual and social resources, and coping. R. G. Tedeschi, C. L. Park and L. G. Calhoun (Ed.), Posttraumatic growth: positive changes in the aftermath of crisis içinde (ss. 99-125), Routledge.
 • Tedeschi R. G. & Calhoun L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1), 1-18.
 • Tedeschi, R. G. & Calhoun, L. G. (1995). Trauma and transformation: Growing in the aftermath of suffering. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Tedeschi, R. G. & Calhoun, L. G. (1996). The posttraumatic growth inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3), 455-471.
 • Tedeschi, R. G., Park, C. L. & Calhoun, L. G. (1998). Posttraumatic growth: Conceptual issues. R. G. Tedeschi, C. L. Park and L. G. Calhoun (Ed.), Posttraumatic growth: positive changes in the aftermath of crisis içinde (ss. 1-22), Routledge.
 • Tennen, H. & Affleck, G. (1998). Personality and transformation in the face of adversity. R. G. Tedeschi, C. L. Park and L. G. Calhoun (Ed.), Posttraumatic growth: positive changes in the aftermath of crisis içinde (ss. 65-98), Routledge.
 • Westgate, C. E. (1996). Spiritual wellness and depression. Journal of Counseling & Development, 75(1), 26-35.
 • Wortman, C. B. (2004). Posttraumatic growth: Progress and problems. Psychological Inquiry, 15(1), 81-90.
Primary Language tr
Subjects Social, Social
Published Date Cilt: 21 Sayı: 3
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6938-8854
Author: Dilruba UĞURLUOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6951-3814
Author: Ramazan ERDEM

Dates

Publication Date : September 25, 2019

Bibtex @research article { deusosbil507731, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-3284}, eissn = {1308-0911}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {833 - 858}, doi = {10.16953/deusosbil.507731}, title = {TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {UĞURLUOĞLU, Dilruba and ERDEM, Ramazan} }
APA UĞURLUOĞLU, D , ERDEM, R . (2019). TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (3) , 833-858 . DOI: 10.16953/deusosbil.507731
MLA UĞURLUOĞLU, D , ERDEM, R . "TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2019 ): 833-858 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deusosbil/issue/48767/507731>
Chicago UĞURLUOĞLU, D , ERDEM, R . "TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2019 ): 833-858
RIS TY - JOUR T1 - TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ AU - Dilruba UĞURLUOĞLU , Ramazan ERDEM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16953/deusosbil.507731 DO - 10.16953/deusosbil.507731 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 833 EP - 858 VL - 21 IS - 3 SN - 1302-3284-1308-0911 M3 - doi: 10.16953/deusosbil.507731 UR - https://doi.org/10.16953/deusosbil.507731 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ %A Dilruba UĞURLUOĞLU , Ramazan ERDEM %T TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-3284-1308-0911 %V 21 %N 3 %R doi: 10.16953/deusosbil.507731 %U 10.16953/deusosbil.507731
ISNAD UĞURLUOĞLU, Dilruba , ERDEM, Ramazan . "TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 / 3 (September 2019): 833-858 . https://doi.org/10.16953/deusosbil.507731
AMA UĞURLUOĞLU D , ERDEM R . TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. DEU Journal of GSSS. 2019; 21(3): 833-858.
Vancouver UĞURLUOĞLU D , ERDEM R . TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 21(3): 858-833.