Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2015, Volume 3, Issue 1, 68 - 84, 01.06.2015

Abstract

“The Wonderful Wizard of Oz” as a Sample for a Study on the Translations of Children’s FantasyIn this research, we handled four different translations of the children’s book “The Wonderful Wizard of Oz” and carried out a comparative examination. Our purpose is to determine whether or not a good adaptation exists in these four books translated by different translators and published in different publishing houses. The other aim of this research is to draw attention to the negative aspects of adaptation when used as an overall translation strategy and to contribute to the improvement of the content and form of the books at the same time. Furthermore, we think that our thesis may be helpful in realization of the significance of specialization in translating children’s books. In the final stage an overall assessment was made by subtracting meaningful results from the data obtained and various suggestions were presented

References

 • Aslan, Osman (2002): Kültürel Aktarım Bağlamında Çevrilebilirlik- Çevrilemezlik Tartışmalarının Eleştirel Değerlendirilmesi ve Uygulamaya Yönelik Bir Yöntem Önerisi. Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, IV. Edebi Çeviri ve Kültür Özel Sayısı, İzmir, s. 133-141.
 • Baum, Lyman Frank (1999): Zümrüt Kent Oz Büyücüsü, çev. Nihal Yeğinobalı, (3. Baskı), İstanbul.
 • Baum, Lyman Frank (1995): Oz Büyücüsü, çev. Feza Özgen, İstanbul.
 • Baum, Lyman Frank (2002): Oz Büyücüsü, çev. Bengi Pirim, (2. Baskı), İstanbul.
 • Baum, Lyman Frank (2007): Oz Büyücüsü, çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul.
 • Bertills, Yvonne (2003): Beyond Identification Proper Names in Children’s Literature, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Åbo Akademi University, Finlandya.
 • Bilgin, Zeynep (1983): An Exploratory Study About The Evaluation of Children’s Books Market In Turkey, Boğaziçi University, Master of Arts in Business Administration.
 • Boratav, Pertev Naili (2003): 100 Soruda Türk Folkloru, K Kitaplığı, İstanbul.
 • Bouslough, Gail (2007): Appropriating Wonderland: Nostalgia and Modernity in the Children’s Fanta of Lewis Carroll’s Alice Books and L. Frank Baum’s “The Wonderful Wizard of Oz”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Claremont Graduate University, California.
 • Desmidt, Isabelle (2006): A Prototypical Approach within Descriptive Translation Studies? Colliding Norms in Translated Children’s Literature, Children’s Literature in Translation Challenges and Strategies, Manchester.
 • Dilidüzgün, Selahattin (2007): Çocuk Kitaplarının Çocuğun Sanat Eğitimine Katkıs, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 04–06 Ekim 2006, Ankara.
 • Demirkan, Murat (2005): Türkçe’de Belirli Geçmiş Zamanda Kullanılan –dı’nın ve Duyulan Geçmiş Zaman Olan –mış’ın Anlam Bilimi, Uluslararası IV. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Çanakkale.
 • Gangi, Jane M. (2004): Encountering Children’s Literature an Arts Approach, Pearson Education, Inc., Boston.
 • Hearn, Michael Patrick (2000): The annotated Wizard of Oz: The Wonderful Wizard of Oz, Norton New York.
 • Kakınç, Tarık Dursun (1979): Çocuklara Kitaplık, Türk Dili Dergisi, Yıl: 28, Cilt XXXIX, Sayı: 331.
 • Klingberg, Göte (2008): Facets of Children’s Literature Research, The Swedish Institute for Children’s Books, Stockholm,
 • Munday, Jeremy (2001): Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London and New
 • York.
 • Oğuzkan, Ferhan (2006): Çocuk Edebiyatı, Ankara.
 • O’ Neal Riley, Michael (1988): Introductory Interiors: The Development of L. Frank Baum’s Imaginary World, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Emory University.
 • Ottinen, Rita (1993): I am Me- I am Other: On the Dialogics of Translating for Children, Tampere.
 • Sever, Sedat (2007): Çocuk Edebiyatı Öğretimi Nasıl Olmalıdır?, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 04–06 Ekim 2006, Ankara.
 • Shavit, Zohar (1978): Çocuk Yazını Çevirisi, Çeviren: Pınar Besen, in: Çocuk Yazını Çevirisinin Yazınsal Çoğuldizgedeki Konumu Açısından Belirlenmesi, Metis Çeviri Dergisi, Sayı: 15, 1991.
 • Toral-Barda, Zuhal (1998): Alice Harikalar Ülkesinde’ki Kültürel Gerçekliklerin Fransız ve Türk Kültürlerine Yansıması, Çeviribilim ve Uygulamaları, Bizim Büro Basımevi, Ankara, s. 119–127.
 • Tosun, Muharrem (2002): Erek Odaklı çeviribilim Kuramlarının Kültürel Aktarma Bakışı ve Çeviribilimde Paradigma Değişimi, Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. IV. Edebi Çeviri ve Kültür Transferi Özel Sayısı, İzmir.
 • Toury, Gideon (1995): Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam.
 • Türk Dil Kurumu (2005): Türkçe Sözlük, Ankara.
 • Venuti, Lawrence (1995): The Translator’s Invisibility. London and New York.
 • Yetim, Arzu (2006): Çocuk- Edebiyat-Sanat Etkileşiminin Sağlanmasında Çocuk Ve Gençlik Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış. II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongre Bildirileri I. Cilt, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sakarya.
 • Online Kaynaklar
 • Baum, Lyman Frank (1900): The Wonderful Wizard of Oz, Chicago, http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/BauWiza.html, (son erişim tarihi: 15.02.2015)
 • http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=924, (son erişim tarihi: 15.02.2015).
 • http://www.imdb.com/title/tt0032138/, (son erişim tarihi: 15.02.2015).
 • http://home.comcast.net/~dwtaylor1/childrensliteleven.html, (son erişim tarihi: 15.02.2015)
 • http://www.imdb.com/title/tt0066801/, (son erişim tarihi: 15.02.2015).

“Oz Büyücüsü” Örneğinde Fantastik Çocuk Kitabı Çevirisi Üzerine

Year 2015, Volume 3, Issue 1, 68 - 84, 01.06.2015

Abstract

“The Wonderful Wizard of Oz” as a Sample for a Study on the Translations of Children’s Fantasy

In this research, we handled four different translations of the children’s book “The Wonderful Wizard of Oz” and carried out a comparative examination. Our purpose is to determine whether or not a good adaptation exists in these four books translated by different translators and published in different publishing houses. The other aim of this research is to draw attention to the negative aspects of adaptation when used as an overall translation strategy and to contribute to the improvement of the content and form of the books at the same time. Furthermore, we think that our thesis may be helpful in realization of the significance of specialization in translating children’s books. In the final stage an overall assessment was made by subtracting meaningful results from the data obtained and various suggestions were presented.

Keywords: Children’s fantasy, translation, adaptation, norms in translation, The Wonderful Wizard of Oz.

References

 • Aslan, Osman (2002): Kültürel Aktarım Bağlamında Çevrilebilirlik- Çevrilemezlik Tartışmalarının Eleştirel Değerlendirilmesi ve Uygulamaya Yönelik Bir Yöntem Önerisi. Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, IV. Edebi Çeviri ve Kültür Özel Sayısı, İzmir, s. 133-141.
 • Baum, Lyman Frank (1999): Zümrüt Kent Oz Büyücüsü, çev. Nihal Yeğinobalı, (3. Baskı), İstanbul.
 • Baum, Lyman Frank (1995): Oz Büyücüsü, çev. Feza Özgen, İstanbul.
 • Baum, Lyman Frank (2002): Oz Büyücüsü, çev. Bengi Pirim, (2. Baskı), İstanbul.
 • Baum, Lyman Frank (2007): Oz Büyücüsü, çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul.
 • Bertills, Yvonne (2003): Beyond Identification Proper Names in Children’s Literature, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Åbo Akademi University, Finlandya.
 • Bilgin, Zeynep (1983): An Exploratory Study About The Evaluation of Children’s Books Market In Turkey, Boğaziçi University, Master of Arts in Business Administration.
 • Boratav, Pertev Naili (2003): 100 Soruda Türk Folkloru, K Kitaplığı, İstanbul.
 • Bouslough, Gail (2007): Appropriating Wonderland: Nostalgia and Modernity in the Children’s Fanta of Lewis Carroll’s Alice Books and L. Frank Baum’s “The Wonderful Wizard of Oz”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Claremont Graduate University, California.
 • Desmidt, Isabelle (2006): A Prototypical Approach within Descriptive Translation Studies? Colliding Norms in Translated Children’s Literature, Children’s Literature in Translation Challenges and Strategies, Manchester.
 • Dilidüzgün, Selahattin (2007): Çocuk Kitaplarının Çocuğun Sanat Eğitimine Katkıs, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 04–06 Ekim 2006, Ankara.
 • Demirkan, Murat (2005): Türkçe’de Belirli Geçmiş Zamanda Kullanılan –dı’nın ve Duyulan Geçmiş Zaman Olan –mış’ın Anlam Bilimi, Uluslararası IV. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Çanakkale.
 • Gangi, Jane M. (2004): Encountering Children’s Literature an Arts Approach, Pearson Education, Inc., Boston.
 • Hearn, Michael Patrick (2000): The annotated Wizard of Oz: The Wonderful Wizard of Oz, Norton New York.
 • Kakınç, Tarık Dursun (1979): Çocuklara Kitaplık, Türk Dili Dergisi, Yıl: 28, Cilt XXXIX, Sayı: 331.
 • Klingberg, Göte (2008): Facets of Children’s Literature Research, The Swedish Institute for Children’s Books, Stockholm,
 • Munday, Jeremy (2001): Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London and New
 • York.
 • Oğuzkan, Ferhan (2006): Çocuk Edebiyatı, Ankara.
 • O’ Neal Riley, Michael (1988): Introductory Interiors: The Development of L. Frank Baum’s Imaginary World, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Emory University.
 • Ottinen, Rita (1993): I am Me- I am Other: On the Dialogics of Translating for Children, Tampere.
 • Sever, Sedat (2007): Çocuk Edebiyatı Öğretimi Nasıl Olmalıdır?, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 04–06 Ekim 2006, Ankara.
 • Shavit, Zohar (1978): Çocuk Yazını Çevirisi, Çeviren: Pınar Besen, in: Çocuk Yazını Çevirisinin Yazınsal Çoğuldizgedeki Konumu Açısından Belirlenmesi, Metis Çeviri Dergisi, Sayı: 15, 1991.
 • Toral-Barda, Zuhal (1998): Alice Harikalar Ülkesinde’ki Kültürel Gerçekliklerin Fransız ve Türk Kültürlerine Yansıması, Çeviribilim ve Uygulamaları, Bizim Büro Basımevi, Ankara, s. 119–127.
 • Tosun, Muharrem (2002): Erek Odaklı çeviribilim Kuramlarının Kültürel Aktarma Bakışı ve Çeviribilimde Paradigma Değişimi, Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. IV. Edebi Çeviri ve Kültür Transferi Özel Sayısı, İzmir.
 • Toury, Gideon (1995): Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam.
 • Türk Dil Kurumu (2005): Türkçe Sözlük, Ankara.
 • Venuti, Lawrence (1995): The Translator’s Invisibility. London and New York.
 • Yetim, Arzu (2006): Çocuk- Edebiyat-Sanat Etkileşiminin Sağlanmasında Çocuk Ve Gençlik Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış. II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongre Bildirileri I. Cilt, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sakarya.
 • Online Kaynaklar
 • Baum, Lyman Frank (1900): The Wonderful Wizard of Oz, Chicago, http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/BauWiza.html, (son erişim tarihi: 15.02.2015)
 • http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=924, (son erişim tarihi: 15.02.2015).
 • http://www.imdb.com/title/tt0032138/, (son erişim tarihi: 15.02.2015).
 • http://home.comcast.net/~dwtaylor1/childrensliteleven.html, (son erişim tarihi: 15.02.2015)
 • http://www.imdb.com/title/tt0066801/, (son erişim tarihi: 15.02.2015).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Dilek NERGİS This is me


Gülçin ASLANKABAKLI This is me

Publication Date June 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Nergis, D. & Aslankabaklı, G. (2015). “Oz Büyücüsü” Örneğinde Fantastik Çocuk Kitabı Çevirisi Üzerine . Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik , 3 (1) , 68-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/diyalog/issue/4742/65048

www.gerder.org.tr/diyalog