Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kant ve Darwin'de Ahlaklılık Problemi

Year 2021, Issue 20, 89 - 114, 29.12.2021

Abstract

Çalışma, ahlaklılığı, özgür iradeye, rasyonelliğe ve erekselliğe dayandıran Kant ile onun tam karşıtı bir biçimde ahlaklılığı, zorunluluğa, içgüdülere ve doğal determinizme dayandıran Darwin arasında bir karşılaştırılmayı ve diyalogu içerir. Bu bağlamda Kant’ın idealist ahlak anlayışının, aklın pratik ama saf kullanımının ortaya koyulmasını mümkün kılan ahlak yasası üzerinden nasıl şekillendiği ifade edilirken, karşıt kutbunda Darwin’in evrimsel etiğinin, ahlaklılığı, toplumsal içgüdüler bağlamında nasıl belirlediği ortaya koyulmuştur. Karşılaştırma bölümünde, Darwinci evrimsel etik ile Kantçı etiğin farklılıkları ortaya konulmuş ve sonuç bölümünde, her iki ahlak kuramının olası uzlaşımının imkânı sorgulanmıştır.

References

 • Akarsu, B. (1999). Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi Ahlak Öğretileri 2. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Bravo, H. (2018). Doğanın Armağanı Olarak Ahlak: Darwinci Etik", Historia 1923: Tarih ve Kültür Dergisi (Sayı: 5, s. 127-142.). İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Cevizci, A. (2018). Etik (Ahlak Felsefesi). İstanbul: Say Yayınları.
 • Cevizci, A. (Ed.). (2007). Felsefe Ansiklopedisi. Ankara: Ebabil Yayıncılık.
 • Copleston, F. (2004). Felsefe Tarihi, Çağdaş Felsefe Cilt 6-Bölüm 2: Kant, İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Darwin, C. (2008). İnsanın Türeyişi. Çev. Sevim Belli. Ankara: Onur Yayıncılık.
 • Darwin, C. (2009). Türlerin Kökeni. Çev. Sevim Belli. Ankara: Onur Yayıncılık.
 • Darwin, C. (2020). İnsanın Türeyişi. Çev. Bahar Kılıç. Alfa.
 • Dawkins, R. (2014). Gen Bencildir. Çev. Tunç Tuncay Bilgin, Uygar Polat. İstanbul: Kuzey Yayınları.
 • Kant, I. (1999). Pratik Aklın Eleştirisi. Çev. İoanna Kuçuradi. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Kant, I. (2002). Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi. Çev. İoanna Kuçuardi. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Kant, I. (2008). Arı Usun Eleştirisi. Çev. Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Mayr, E. (2017). Biyoloji Budur, Canlı Dünyanın Bilimi. Çev. Afife İzbırak. İstanbul: Say Yayınları.
 • Mayr, E. (2018). Evrim Nedir?. Çev. Nurdan Soysal. İstanbul: Say Yayınları.
 • Öktem. Ü, (2010). Olgu, Kuram, Darwin öncesi evrim kuramları ve Darwin’in evrim kuramı, Antropoloji Dergisi (Sayı:23, Sayfalar: 21-39). Ankara Üniversitesi.
 • Özlem, D. (2004). Etik (Ahlak Felsefesi). İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Rosenberg, A. (2015). Bilim Felsefesi Çağdaş Bir Giriş. Çev. İbrahim Yıldız. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Stevenson, L.; Haberman, D.L.; Wright, P. M.; Witt, C. (2018). İnsan Doğası Üzerine Onüç Teori. Çev. Damla Tanla. İstanbul: The Kitap Yayınları.
 • Wilson, O. E. (2013). Doğanın Gizli Bahçesi. Çev. Aslı Biçen. İstanbul: Say Yayınları

Year 2021, Issue 20, 89 - 114, 29.12.2021

Abstract

References

 • Akarsu, B. (1999). Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi Ahlak Öğretileri 2. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Bravo, H. (2018). Doğanın Armağanı Olarak Ahlak: Darwinci Etik", Historia 1923: Tarih ve Kültür Dergisi (Sayı: 5, s. 127-142.). İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Cevizci, A. (2018). Etik (Ahlak Felsefesi). İstanbul: Say Yayınları.
 • Cevizci, A. (Ed.). (2007). Felsefe Ansiklopedisi. Ankara: Ebabil Yayıncılık.
 • Copleston, F. (2004). Felsefe Tarihi, Çağdaş Felsefe Cilt 6-Bölüm 2: Kant, İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Darwin, C. (2008). İnsanın Türeyişi. Çev. Sevim Belli. Ankara: Onur Yayıncılık.
 • Darwin, C. (2009). Türlerin Kökeni. Çev. Sevim Belli. Ankara: Onur Yayıncılık.
 • Darwin, C. (2020). İnsanın Türeyişi. Çev. Bahar Kılıç. Alfa.
 • Dawkins, R. (2014). Gen Bencildir. Çev. Tunç Tuncay Bilgin, Uygar Polat. İstanbul: Kuzey Yayınları.
 • Kant, I. (1999). Pratik Aklın Eleştirisi. Çev. İoanna Kuçuradi. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Kant, I. (2002). Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi. Çev. İoanna Kuçuardi. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Kant, I. (2008). Arı Usun Eleştirisi. Çev. Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Mayr, E. (2017). Biyoloji Budur, Canlı Dünyanın Bilimi. Çev. Afife İzbırak. İstanbul: Say Yayınları.
 • Mayr, E. (2018). Evrim Nedir?. Çev. Nurdan Soysal. İstanbul: Say Yayınları.
 • Öktem. Ü, (2010). Olgu, Kuram, Darwin öncesi evrim kuramları ve Darwin’in evrim kuramı, Antropoloji Dergisi (Sayı:23, Sayfalar: 21-39). Ankara Üniversitesi.
 • Özlem, D. (2004). Etik (Ahlak Felsefesi). İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Rosenberg, A. (2015). Bilim Felsefesi Çağdaş Bir Giriş. Çev. İbrahim Yıldız. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Stevenson, L.; Haberman, D.L.; Wright, P. M.; Witt, C. (2018). İnsan Doğası Üzerine Onüç Teori. Çev. Damla Tanla. İstanbul: The Kitap Yayınları.
 • Wilson, O. E. (2013). Doğanın Gizli Bahçesi. Çev. Aslı Biçen. İstanbul: Say Yayınları

Details

Primary Language Turkish
Subjects Philosophy
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Eren GEDİKLİ> (Primary Author)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK (DR)
0000-0002-6036-6683
Türkiye

Publication Date December 29, 2021
Application Date April 26, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 20

Cite

APA Gedikli, M. E. (2021). Kant ve Darwin'de Ahlaklılık Problemi . Dört Öge , (20) , 89-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/68235/928506