Erratum
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Düzeltme: Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Year 2021, Volume 22, Issue 2, 132 - 133, 28.12.2021
https://doi.org/10.12984/egeefd.1037452

Abstract

Ege Eğitim Dergisi’nin 18. cildinin birinci sayısında yayımlanmış olan “Hamutoğlu, N. B., Güngören, Ö., C., Kaya-Uyanık, G. ve Gür-Erdoğan, D. (2017). Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 408-429.” referanslı makalede, bir okuyucu tarafından Tablo 2’deki bazı maddelerin hatalı raporlandığı fark edilmiştir. Bu hata nedeniyle okuyucularımızdan özür dileriz. Hatayı ileten okuyucumuza hassasiyeti için teşekkür ederiz.


Bu makalenin ilk hali 07-07-2017 tarihinde yayınlandı. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egeefd/issue/28714/295306 

Erratum: Adapting Digital Literacy Scale into Turkish

Year 2021, Volume 22, Issue 2, 132 - 133, 28.12.2021
https://doi.org/10.12984/egeefd.1037452

Abstract

In the referenced article published in the first issue of the 18th volume of the Ege Journal of Education “Hamutoğlu, N. B., Güngören, Ö., C., Kaya-Uyanık, G., & Gür-Erdoğan, D. (2017). Adapting Digital Literacy Scale into Turkish. Ege Journal of Education, 18(1), 408-429.”, it was spotted by a reader that some items in Table 2 were incorrectly reported. We apologize to our readers for this error. We would like to thank our reader who reported the error for his / her sensitivity.


The original article was published on 07 July 2017. https://dergipark.org.tr/en/pub/egeefd/issue/28714/295306 

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Erratum
Authors

Nazire Burçin HAMUTOĞLU (Primary Author)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0941-9070
Türkiye


Özlem Canan GÜNGÖREN This is me
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9184-6110
Türkiye


Gülden KAYA UYANIK This is me
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8100-6994
Türkiye


Duygu GÜR ERDOĞAN This is me
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2802-0201
Türkiye

Publication Date December 28, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 22, Issue 2

Cite

APA Hamutoğlu, N. B. , Güngören, Ö. C. , Kaya Uyanık, G. & Gür Erdoğan, D. (2021). Düzeltme: Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama Çalışması . Ege Eğitim Dergisi , 22 (2) , 132-133 . DOI: 10.12984/egeefd.1037452