Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

TEACHERS 'VIEWS ON USING SOCIAL MEDIA AS A EDUCATIONAL TOOL

Year 2019, Volume 1, Issue 2, 115 - 127, 16.12.2019

Abstract

Social media, which has emerged with the increasing use of the internet and affects every segment of the society, has become important in the lives of educators. The purpose of this research; to determine the views of teachers about the use of social media in education. The study group consists of 35 teachers working in schools affiliated to MoNE. In this study, basic qualitative research method was used. Deductive qualitative data analysis was used in the analysis of qualitative data collected with open-ended questionnaire. In the findings of the study, it was determined that most of the teachers used social media tools in two different dimensions as professional and individual and this usage was satisfactory and satisfying teachers’ expectations It was determined that teachers used social media to follow new developments in the field, to access information easily and to communicate with colleagues. In addition, the use of social media tools has been shown to contribute to teachers' motivation, satisfaction, up-to-date, and collaboration with colleagues in transferring good practices.

References

 • Akdur, T. E., Yetişken, İ. C., ve Bilici, A. (2013). Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağları Kullanımı: Bir MYO Deneyimi. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Chen, B., & Bryer, T. (2012). Investigating instructional strategies for using social media in formal and informal learning. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(1), 87-104. https://doi.org/10.19173/irrodl.v13i1.1027
 • Demirli, C., Demirkol, M. ve Özdemir, T. Y. (2015). Çevrimiçi Öğrenme Topluluklarının Mesleki Gelişim Üzerindeki Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Academia, İstanbul.
 • Ekici, M., ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 156-167.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York, NY: Mc Graw Hill.
 • Genç, Z. (2010). Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği. Akademik Bilişim.10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla.
 • Hou, H. (2015). What makes an online community of practice work? A situated study of Chinese student teachers' perceptions of online professional learning. Teaching and Teacher Education (46), 6-16.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Pollara, P. ve Zhu, J. (2011). Social Networking and Education: Using Facebook as an Edusocial Space. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, (s. 3330-3338). Patton, Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Safko L., & David K.B.(2014). The Social Media Bible Published in U.S.A.
 • Tedmen ve Palancı.(2014). Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(173), 433.
 • Yamamoto, G., Demiray, U. ve Kesim, M. (2010). Türkiye'de E-öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar. Ankara: Eflatun Yayınevi (s.53-54).
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yin, R. K. (2003). Case study research (3rd ed.). London, England: Sage Publications.

ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Year 2019, Volume 1, Issue 2, 115 - 127, 16.12.2019

Abstract

Günümüzde internetin kullanımının artmasıyla ortaya çıkan ve toplumun her kesimini etkileyen sosyal medya, eğitimcilerin hayatında da önemli hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin sosyal medyanın eğitimde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, MEB’e bağlı okullarda çalışan 35 öğretmen oluşturmaktadır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Açık uçlu soru formu ile toplanan nitel verilerin analizinde tümdengelimsel nitel veri analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında öğretmenlerin büyük çoğunluğunun mesleki ve bireysel olarak iki farklı boyutta sosyal medya araçlarını kullandığı ve bu kullanımın tatmin edici ve beklentileri karşılayıcı olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin sosyal medyayı alandaki yeni gelişmeleri takip etmek, bilgiye kolay erişmek ve meslektaşlarla iletişim sağlamak amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. Buna ek olarak sosyal medya araçlarının kullanmanın öğretmenlere motivasyon sağlamada, doyum almada, güncel kalmada ve meslektaşları ile işbirliği yaparak iyi örnekleri transfer etmede olumlu yönde katkılar sağladığı görülmüştür.

References

 • Akdur, T. E., Yetişken, İ. C., ve Bilici, A. (2013). Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağları Kullanımı: Bir MYO Deneyimi. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Chen, B., & Bryer, T. (2012). Investigating instructional strategies for using social media in formal and informal learning. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(1), 87-104. https://doi.org/10.19173/irrodl.v13i1.1027
 • Demirli, C., Demirkol, M. ve Özdemir, T. Y. (2015). Çevrimiçi Öğrenme Topluluklarının Mesleki Gelişim Üzerindeki Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Academia, İstanbul.
 • Ekici, M., ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 156-167.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York, NY: Mc Graw Hill.
 • Genç, Z. (2010). Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği. Akademik Bilişim.10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla.
 • Hou, H. (2015). What makes an online community of practice work? A situated study of Chinese student teachers' perceptions of online professional learning. Teaching and Teacher Education (46), 6-16.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Pollara, P. ve Zhu, J. (2011). Social Networking and Education: Using Facebook as an Edusocial Space. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, (s. 3330-3338). Patton, Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Safko L., & David K.B.(2014). The Social Media Bible Published in U.S.A.
 • Tedmen ve Palancı.(2014). Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(173), 433.
 • Yamamoto, G., Demiray, U. ve Kesim, M. (2010). Türkiye'de E-öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar. Ankara: Eflatun Yayınevi (s.53-54).
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yin, R. K. (2003). Case study research (3rd ed.). London, England: Sage Publications.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Bengü AKKAY (Primary Author)
0000-0003-4172-5967
Türkiye


Sedat KANADLI
0000-0002-0905-8677

Publication Date December 16, 2019
Application Date September 13, 2019
Acceptance Date November 28, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ejaes620027, journal = {Journal of Advanced Education Studies}, issn = {2687-3087}, address = {}, publisher = {Tuğba YANPAR YELKEN}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {115 - 127}, doi = {}, title = {ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Akkay, Bengü and Kanadlı, Sedat} }
APA Akkay, B. & Kanadlı, S. (2019). ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Journal of Advanced Education Studies , 1 (2) , 115-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/50702/620027
MLA Akkay, B. , Kanadlı, S. "ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ" . Journal of Advanced Education Studies 1 (2019 ): 115-127 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/50702/620027>
Chicago Akkay, B. , Kanadlı, S. "ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Journal of Advanced Education Studies 1 (2019 ): 115-127
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Bengü Akkay , Sedat Kanadlı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Advanced Education Studies JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 127 VL - 1 IS - 2 SN - 2687-3087- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Advanced Education Studies ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Bengü Akkay , Sedat Kanadlı %T ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J Journal of Advanced Education Studies %P 2687-3087- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Akkay, Bengü , Kanadlı, Sedat . "ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Journal of Advanced Education Studies 1 / 2 (December 2019): 115-127 .
AMA Akkay B. , Kanadlı S. ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. EJAES. 2019; 1(2): 115-127.
Vancouver Akkay B. , Kanadlı S. ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Journal of Advanced Education Studies. 2019; 1(2): 115-127.
IEEE B. Akkay and S. Kanadlı , "ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Journal of Advanced Education Studies, vol. 1, no. 2, pp. 115-127, Dec. 2019
                 drji.png           
                                                                                                                                                               
     logo.png

  asos-index.png  

logo.pngTÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ)

CrossRef DOI