Year 2014, Volume 1 , Issue 3, Pages 92 - 99 2014-12-28

Et ve ürünlerinin dekontaminasyonu, farklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik temelli uygulama ve araçları kullanarak ette bulunan mikroorganizmaların inhibe edilmesidir. Fiziksel temelli uygulamalar, et yüzeyindeki kaba kirlilikleri hedef alarak mikrobiyal sayıyı düşürürken, kimyasal dekontaminasyon uygulamaları farklı kimyasalların daldırma, püskürtme gibi yollarla etle muamele edilmesiyle, kimyasalın yapısına bağlı olarak mikroorganizmaları inhibe etmesi işlemidir. Biyolojik temelli uygulamalar ise doğal olarak elde edilen genelde mikroorganizmalar ve bitkiler temelli ajanların et dekontaminasyonunda kullanılması işlemidir. Çoğunlukla bu yöntemler farklı kombinasyonlarla kullanılarak etkin sonuçlar elde edilmektedir. Optimal dekontaminasyon seçeneği ile ilgili çalışmalar yapılarak ürüne en uygun yöntem seçilmektedir.

Çalışmamızda fiziksel, kimyasal ve biyolojik temelli yöntemlerle, bu yöntemlerin bir arada kullanıldığı bütünleşik yöntemler incelenmiştir.

 

Et dekontaminasyonu; Et ve et ürünleri; Ette mikroorganizma inhibisyonu
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Sena Özbay Doğu

Author: Cemalettin Sarıçoban

Dates

Publication Date : December 28, 2014

APA Özbay Doğu, S , Sarıçoban, C . (2014). Et ve Ürünlerinde Dekontaminasyon Yöntemleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 1 (3) , 92-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/5381/73010