Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 714 - 736 2020-04-30

DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması
Occupational Analysis with DACUM: A Case Study

Tarkan DÜZGÜNÇINAR [1] , İlhan GÜNBAYI [2]


Hiyerarşik yapıdaki kurumlarda, diğerlerinde olduğu gibi, personelin verilen görevleri etkili ve verimli olarak yerine getirebilmesi için bilgi ve becerilerinin işin gereklerine uygun olması gerekmektedir. Personelin, icra ettiği görevin gerektirdiği koşulları ve yeterlilikleri bilmek bahse konu personel istihdamı ve görevlendirmesinde kurumlara kolaylık sağlayacaktır. Kısaca meslek analizi olarak da adlandırılabilecek inceleme süreçleri; işe alma sistemlerinden, eğitim programlarına, performans yönetiminden ve tazminat sistemlerine, birçok alana ilişkin veri sağlamakta ve insan kaynağı yönetim sistemlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yetkinlik bazlı iş analiz yöntemi olarak bilinen ve görev tanımlarını geliştirmek, eğitim ihtiyaçlarını ile çalışan yetkinliklerini belirlemek amacı ile kullanılan DACUM’un (Develop A CUrriculuM) güvenlik sektöründe faaliyet gösteren hiyerarşik yapıdaki bir kurumun güvenlik timlerine yönelik meslek analizinde uygulanmasına dair sonuçlar ile bu yöntemin etkinliği hakkında elde edilen bulguları paylaşmaktır. Çalışma ile kurumun güvenlik timinin görev tanımları, bilgi, beceri ve davranış ihtiyaçları ile geleceğe yönelik eğilimleri belirlenmiştir.
In institutions with hierarchical structures, as in others, the knowledge and skills of the personnel must be in accordance with the requirements of the positions held. Knowledge and understanding by the HR recruiting officer, of the conditions of employment, qualifications required and of the tasks to be performed in a position, will facilitate the employment and appointment of personnel. The examination of a position is called Occupational Analysis and is an important part of human resources management, providing data on recruitment systems, training programs, performance management and compensation systems. The aim of this study is to apply the results of a DACUM (Develop A CUrriculuM) process, known as a Competency Based Business Analysis method, in order to develop job descriptions and to determine training needs and competencies required of employees. With this study, the knowledge, skills and behavior needs of the institution, along with trends for the future, will be determined.
 • Adams, R., Hogan, L., & Steinke, L. (2017). Dacum: The history of develop a curriculum. Amazon Digital Services.
 • Bowling, A. (2002). Research methods in health: Investigating health and health services. Philadelphia, PA: McGraw-Hill House.
 • Brannick, M. T., Levine, E. L., &Morgeson, F. P. (2007). Job and work analysis: Methods, research, and applications for human resource management. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çelikten, M. (2005). Neden iş analizi yapılmalı? Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 127-135.
 • Dağdeviren, M., Diyar, A., & Mustafa, K. U. R. T. (2004). İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve Uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(2).
 • DeOnna, J. (2002). DACUM-A versatile competency-based framework for staff development. Journal for Nurses in Staff Development, 18 (1), 5-13.
 • Dierdorff, E. C., & Wilson, M. A. (2003). A meta-analysis of job analysis reliability. Journal of Applied Psychology, 88(4), 635–646.
 • Gael, S. (1988). The job analysis handbook for business, industry, and government (Vol. 1). John Wiley & Sons.
 • Kang, H. S., Son, H. M., Lim, N. Y., Cho, K. S., Kwon, S. B., Yi, Y. J., Park, Y. S., Lee, E. H., Kim, J. H., Han, H. J., Baik, J. M., & Jeong, Y. (2012). Job analysis of clinical research coordinators using the DACUM process. Journal of Korean Academy of Nursing, 42(7), 1027-38.
 • Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness. The American Journal of Occupational Therapy, 45 (3), 214-222.
 • Levine, E. L., Ash, R. A., & Sistrunk, H. H. F. (1983). Evaluation of job analysis methods by experienced job analysts. Academy of Management Journal, 26 (2), 339-348.
 • Lincoln, Y. S., Lynham, S. A., & Guba, E. G. (2011). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences, revisited. The Sage handbook of qualitative research, 4, 97-128.
 • Mohsin, M., & Zakaria, A. R. (2017). Inclusive pedagogy literacy among academic community at institute of teacher education, Kuala Lumpur. Open Journal of Social Sciences, 5, 114-122.
 • Morgeson, F. P., Brannick, M. T., & Levine, E. L. (2019). Job and work analysis: Methods, research, and applications for human resource management. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Norton, R. E. (2008). Competency-based education via the DACUM and SCID process: An overview. Görüntülenme tarihi 25 Nisan 2019, http://www.unevoc.unesco.org/eforum/CBE_DACUM_SCID%20article(2).pdf
 • Norton, R. E., & Moser, J. (2013) DACUM handbook. (Fourth Edition). Columbus. OH Center on Education and Training for Employment.
 • Norton, R. E.(1987). Competency-Based Education and Training: A Humanistic and Realistic Approach to Technical and Vocational Instruction. Regional Workshop on Technical Occasional Teacher Training sempozyumunda sunulan bildiri, Japonya.
 • Sanchez, J. I. (1994). From documentation to ınnovation: Reshaping job analysis to meet emerging business needs, Human Resource Management Review, 4-1, 51-74.
 • Sȋrbua, J., & Pinteaa, F. R. (2014). Analysis and evaluation of jobs–important elements in work organization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 124, 59-68.
 • Sherrill, W. W., & Williams, F. (2005). Mapping competencies for the multiskilled health care professional: An allied health curriculum reform project. Journal Of Allied Health, 34(4), 185-91.
 • Singh, P. (2008). Job analysis for a changing workplace. Human Resource Management Review, 18(2), 87-99.
 • Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, A. (2006). İnsan kaynakları yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Waters, L. D, Mironova, O., & Stobinski, J. X. (2017). The many potential uses for a job analysis. Journal of the Association for Vascular Access, 22(3), 124-128.
 • Willett, J., & Hermann, G. (1989). Which occupational analysis technique: Critical incident, DACUM, and/or information search? The Vocational Aspect of Education, 41(110), 79-88.
 • Witkin, B., & Altschuld, J. (1995). Planning and conducting needs assessments: A practical guide. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23 (112).
 • Yin, R. K. (2017). Durum çalışması araştırması uygulamaları. (Çev. I. Gunbayi), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Tarkan DÜZGÜNÇINAR (Primary Author)
Institution: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: İlhan GÜNBAYI
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { enad732627, journal = {Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2624}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {714 - 736}, doi = {}, title = {DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması}, key = {cite}, author = {Düzgünçınar, Tarkan and Günbayı, İlhan} }
APA Düzgünçınar, T , Günbayı, İ . (2020). DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması . Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi , 8 (2) , 714-736 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/enad/issue/54160/732627
MLA Düzgünçınar, T , Günbayı, İ . "DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması" . Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 714-736 <https://dergipark.org.tr/en/pub/enad/issue/54160/732627>
Chicago Düzgünçınar, T , Günbayı, İ . "DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması". Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 714-736
RIS TY - JOUR T1 - DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması AU - Tarkan Düzgünçınar , İlhan Günbayı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 714 EP - 736 VL - 8 IS - 2 SN - -2148-2624 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması %A Tarkan Düzgünçınar , İlhan Günbayı %T DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması %D 2020 %J Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi %P -2148-2624 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Düzgünçınar, Tarkan , Günbayı, İlhan . "DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması". Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2020): 714-736 .
AMA Düzgünçınar T , Günbayı İ . DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması. Derginin Amacı ve Kapsamı. 2020; 8(2): 714-736.
Vancouver Düzgünçınar T , Günbayı İ . DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(2): 714-736.
IEEE T. Düzgünçınar and İ. Günbayı , "DACUM ile Meslek Analizi Uygulaması: Bir Durum Çalışması", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 714-736, Apr. 2020