Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The investigation of 5th grade student’s skills of problem solving and posing problems suitable for fraction models

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 201 - 218, 30.09.2021

Abstract

In this study, it was aimed to examine the problem posing and solving skills of fifth grade students in accordance with fraction models. The research was conducted in the spring term of 2018-2019 academic year with 20 students studying in the fifth grade. Students problems “without a problem statement, a problem that the model is unsuitable, the model non-optimal solution, the fraction without problems contain missing data, incorrect data, which contains expression, which is incorrect in terms of grammar and context/story and in real life does not contain inappropriate” in the form of mistakes made under nine different titles have been identified.

References

 • Alacacı, C. (2009). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. E. Bingölbali ve MF Özmantar (Ed.), İlköğretimde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri içinde (s. 63-95). Ankara: Pegem Akademi.
 • Altun, M. (2012). Matematik öğretimi (8.Baskı). Bursa: Aktüel Yayınları
 • Arıkan, E. & Ünal, H. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 305-325.
 • Baykul, Y. (2016). İlkokulda matematik öğretimi (1-5 sınıflar) (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Brown, A. P. (2008). A review of the literature on case study research. Canadian Journal for New Scholars in Education, 1(1), 1-13.
 • Çelik, B. & Çiltaş, A. (2015). Beşinci sınıf kesirler konusunun öğretim sürecinin matematiksel modeller açısından incelenmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 180-204.
 • Ersoy, Y. & Ardahan, H. (2003). İlköğretim okullarında kesirlerin öğretimi-II: tanıya yönelik etkinlikler. Erişim:http://www.matder.org.tr/ilkogretim-okullarinda-kesirlerin-ogretimi-ii-taniya-yonelik- etkinlikler-duzenleme/
 • Güvercin, S., & Verbovskiy, V. (2014). The effect of problem posing tasks used in mathematics instruction to mathematic academic achievement and attitudes to ward mathematics. International Online Journal of Primary Education, 3(2), 59-65.
 • Işık, C. & Kar, T. (2014). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kesirlerle çıkarma işlemine kurdukları problemlerin analizi. İlköğretim Online, 13(4), 1223-1239.
 • Işık, C. & Kar, T. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerle ilgili açık-uçlu sözel hikâyeye yönelik kurdukları problemlerin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 230-249.
 • Kartal, E. (2017). Dördüncü sınıf öğrencilerinin sembolik, sayısal ve sözel biçimde verilmiş problemleri çözme ve kurma becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kılıç, D. & Samancı, O. (2005). İlköğretim okullarında okutulan sosyal bilgiler dersinde problem çözme yönteminin kullanılışı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 100–112.
 • Kula, F. (2007). Making sense of word problems-kitap incelemesi. İlköğretim Online, 6 (2), 8-9.
 • Kurt, G. & Çakıroğlu, E. (2009). Middle grade students' performances in translating among representations of fractions: A Turkish perspective. Learning and Individual Differences, 19, 404-410.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2009). İlköğretim Anadolu Öğretmen Lisesi öğretim, ilke ve yöntemleri dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Matematik dersi öğretim programı (Ortaokul). Ankara: MEB Yayınları.
 • Olkun, S. & Uçar, Z. T. (2007). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Maya Akademi.
 • Posamentier, A. S. & Krulik, S. (2016). Matematikte problem çözme, 3-6. sınıflar için (L. Akgün, T. Kar, M.F. Öçal, Çev.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ulu, M., Tertemiz, N. & Peker, M. (2016). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecinde yaptıkları hata türlerinin belirlenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(4), 571-605.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S. & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği (S. Durmuş, Çev. Edt). Ankara: Nobel Akademi Yayınları.
 • Verschaffel, L., Greer, B., Van Dooren, W., & Mukhopadhyay, S. (2009). Words and worlds. Verbal descriptions of situations. Sense Publishers: Rotterdam BostonTaipei.
 • Yazgan, Y. & Arslan, Ç. (2017). Matematiksel sıradışı problem çözme stratejileri ve örnekleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. & Şimsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı.). Ankara: Seçkin Yayınları.

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 201 - 218, 30.09.2021

Abstract

Bu araştırmada beşinci sınıf öğrencilerinin kesir modellerine uygun problem kurma ve çözme becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılının bahar döneminde, beşinci sınıfta öğrenim gören toplam 20 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin kurdukları problemlerde “problem durumu olmayan, modele uygun olmayan problem, modele uygun olmayan çözüm, kesir problemi olmayan, eksik veri içeren, yanlış veri içeren, dil bilgisi ve anlatım açısından hatalı olan, bağlam/hikâye içermeyen ve gerçek yaşama uygun olmayan” şeklinde dokuz farklı başlık altında yapılan hatalar tespit edilmiştir.

References

 • Alacacı, C. (2009). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. E. Bingölbali ve MF Özmantar (Ed.), İlköğretimde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri içinde (s. 63-95). Ankara: Pegem Akademi.
 • Altun, M. (2012). Matematik öğretimi (8.Baskı). Bursa: Aktüel Yayınları
 • Arıkan, E. & Ünal, H. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 305-325.
 • Baykul, Y. (2016). İlkokulda matematik öğretimi (1-5 sınıflar) (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Brown, A. P. (2008). A review of the literature on case study research. Canadian Journal for New Scholars in Education, 1(1), 1-13.
 • Çelik, B. & Çiltaş, A. (2015). Beşinci sınıf kesirler konusunun öğretim sürecinin matematiksel modeller açısından incelenmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 180-204.
 • Ersoy, Y. & Ardahan, H. (2003). İlköğretim okullarında kesirlerin öğretimi-II: tanıya yönelik etkinlikler. Erişim:http://www.matder.org.tr/ilkogretim-okullarinda-kesirlerin-ogretimi-ii-taniya-yonelik- etkinlikler-duzenleme/
 • Güvercin, S., & Verbovskiy, V. (2014). The effect of problem posing tasks used in mathematics instruction to mathematic academic achievement and attitudes to ward mathematics. International Online Journal of Primary Education, 3(2), 59-65.
 • Işık, C. & Kar, T. (2014). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kesirlerle çıkarma işlemine kurdukları problemlerin analizi. İlköğretim Online, 13(4), 1223-1239.
 • Işık, C. & Kar, T. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerle ilgili açık-uçlu sözel hikâyeye yönelik kurdukları problemlerin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 230-249.
 • Kartal, E. (2017). Dördüncü sınıf öğrencilerinin sembolik, sayısal ve sözel biçimde verilmiş problemleri çözme ve kurma becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kılıç, D. & Samancı, O. (2005). İlköğretim okullarında okutulan sosyal bilgiler dersinde problem çözme yönteminin kullanılışı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 100–112.
 • Kula, F. (2007). Making sense of word problems-kitap incelemesi. İlköğretim Online, 6 (2), 8-9.
 • Kurt, G. & Çakıroğlu, E. (2009). Middle grade students' performances in translating among representations of fractions: A Turkish perspective. Learning and Individual Differences, 19, 404-410.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2009). İlköğretim Anadolu Öğretmen Lisesi öğretim, ilke ve yöntemleri dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Matematik dersi öğretim programı (Ortaokul). Ankara: MEB Yayınları.
 • Olkun, S. & Uçar, Z. T. (2007). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Maya Akademi.
 • Posamentier, A. S. & Krulik, S. (2016). Matematikte problem çözme, 3-6. sınıflar için (L. Akgün, T. Kar, M.F. Öçal, Çev.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ulu, M., Tertemiz, N. & Peker, M. (2016). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecinde yaptıkları hata türlerinin belirlenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(4), 571-605.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S. & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği (S. Durmuş, Çev. Edt). Ankara: Nobel Akademi Yayınları.
 • Verschaffel, L., Greer, B., Van Dooren, W., & Mukhopadhyay, S. (2009). Words and worlds. Verbal descriptions of situations. Sense Publishers: Rotterdam BostonTaipei.
 • Yazgan, Y. & Arslan, Ç. (2017). Matematiksel sıradışı problem çözme stratejileri ve örnekleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. & Şimsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı.). Ankara: Seçkin Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Yayınlanan Makaleler
Authors

Tuba KAVUNCU
Milli Eğitim Bakanlığı HATAY
0000-0002-6708-1752
Türkiye


Kürşat YENİLMEZ (Primary Author)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6256-4686
Türkiye

Publication Date September 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { estudamegitim974340, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi}, issn = {2548-0375}, eissn = {2548-0375}, address = {ESOGÜ}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {201 - 218}, title = {Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kavuncu, Tuba and Yenilmez, Kürşat} }
APA Kavuncu, T. & Yenilmez, K. (2021). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 6 (2) , 201-218 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/65623/974340
MLA Kavuncu, T. , Yenilmez, K. "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 201-218 <https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/65623/974340>
Chicago Kavuncu, T. , Yenilmez, K. "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 201-218
RIS TY - JOUR T1 - Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi AU - Tuba Kavuncu , Kürşat Yenilmez Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 218 VL - 6 IS - 2 SN - 2548-0375-2548-0375 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Education in Eskisehir Osmangazi University Turkic World Apply and Research Center Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi %A Tuba Kavuncu , Kürşat Yenilmez %T Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi %D 2021 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi %P 2548-0375-2548-0375 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Kavuncu, Tuba , Yenilmez, Kürşat . "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 / 2 (September 2021): 201-218 .
AMA Kavuncu T. , Yenilmez K. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi. ESTUDAM Journal of Education. 2021; 6(2): 201-218.
Vancouver Kavuncu T. , Yenilmez K. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi. 2021; 6(2): 201-218.
IEEE T. Kavuncu and K. Yenilmez , "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Modellerine Uygun Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin İncelenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 201-218, Sep. 2021

ISSN: 2548-0375