Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

STRUCTURAL COMPARISON OF US, EUROPEAN AND TURKEY BASED MOOCS

Year 2020, Volume 10, Issue 1, 74 - 94, 31.01.2020
https://doi.org/10.17943/etku.585662

Abstract

References

 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal9, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/qrj0902027
 • DeBoer, J., Ho, A. D., Stump, G. S., & Breslow, L. (2014). Changing “Course”: Reconceptualizing Educational Variables for Massive Open Online Courses. Educational Researcher, March(43), 74–84. https://doi.org/10.3102/0013189X14523038
 • Driscoll, M. (2010). Web-based training: Creating e-learning experiences. John Wiley & Sons.
 • Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2014). Students’ and instructors’ use of massive open online courses (MOOCs): Motivations and challenges. Educational Research Review, 12, 45–58. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2014.05.001
 • Herman, R. L. (2012). Letter from the Editor-in-Chief: the MOOCs are coming. The Journal of Effective Teaching, 12(2), 1-3.
 • Hoy, M. B. (2014). MOOCs 101: an introduction to massive open online courses. Medical Reference Services Quarterly, 33(1), 85–91. https://doi.org/10.1080/02763869.2014.866490
 • Kizilcec, R. F., Piech, C., & Schneider, E. (2013). Deconstructing Disengagement : Analyzing Learner Subpopulations in Massive Open Online Courses. Lak ’13, 10. https://doi.org/10.1145/2460296.2460330
 • Kop, R., Fournier, H., & Mak, J. S. F. (2011). A pedagogy of abundance or a pedagogy to support human beings? Participant support on massive open online courses. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(7), 74-93.
 • Margaryan, A., Bianco, M., & Littlejohn, A. (2015). Instructional quality of massive open online courses (MOOCs). Computers & Education, 80, 77-83.
 • Pasha, A., Abidi, S. H., & Ali, S. (2016). Challenges of offering a MOOC from an LMIC, 17(6).
 • Reutemann, J. (2016). Differences and Commonalities–A comparative report of video styles and course descriptions on edX, Coursera, Futurelearn and Iversity. Proceedings of the European Stakeholder summit on experiences and best practices in and around MOOCs (EMOOCS 2016), 383-392.
 • Siemens, G. (2013). Massive Open Online Courses: Innovation in Education? Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice, 1833, 5–16.
 • Sweller, J. (2006). Why understanding instructional design requires an understanding of human cognitive evolution. Web-based learning: Theory, research and practice, 279-294.

ABD, AVRUPA VE TÜRKİYE MERKEZLİ KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERİN YAPISAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2020, Volume 10, Issue 1, 74 - 94, 31.01.2020
https://doi.org/10.17943/etku.585662

Abstract

Bu çalışmanın amacı ABD, Avrupa ve Türkiye merkezli İHAK’ların (İnternet Üzerinden Herkese Açık Ders – MOOC) yapısal olarak karşılaştırılmasıdır. Bu amaç kapsamında belirtilen bölgelerde hizmet veren ikişer adet (toplam altı) İHAK sağlayıcıdan sayısal, sözel ve bilgisayar bilimleri alanından birer ders seçilerek (toplam 18) kullanılan materyal, ortam, etkinlik türü, yapılandırma, katılım türü, zamanlama ve değerlendirme etkinliklerine göre kıyaslı olarak incelenmiştir. Çalışmada var olan özellikler ‘1’ bulunmayan özellikleri ise ‘0’ şeklinde kodlanmış ve her kategorideki toplam puanlar kıyaslanarak analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde en çok kullanılan materyalin video ve metinler olduğu, animasyon ve simülasyonlara ise çok az yer verildiği görülmüştür. En yaygın içerik platformunun İHAK’ların kendi yapılandırdıkları ortam ve forumlar olduğu, bununla beraber wikilere çok az yer verildiği bulunmuştur. Etkinliklerin izleme, okuma ve alıştırma ağırlıklı olduğu, bununla beraber tüm İHAK’ların bireysel ilerlemeye yönelik katı şekilde yapılandırılmış olduğu tespit edilmiştir. İncelenen tüm derslerin asenkron boyuta sahip olmakla beraber çok azının senkron derslere yer verdiği görülmüştür. Değerlendirme boyutunda ise en çok kullanılan yöntemin çoktan seçme ve kısa cevaplı sorular olduğu görülmüştür. Konu alanına göre çok büyük farklılıklar göstermeyen İHAK’lar, bölge bazında incelendiğinde Türkiye merkezli İHAK’ların ABD ve Avrupa merkezli İHAK’lara göre bazı eksikliklere ve kültürel anlamda farklara sahip olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal9, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/qrj0902027
 • DeBoer, J., Ho, A. D., Stump, G. S., & Breslow, L. (2014). Changing “Course”: Reconceptualizing Educational Variables for Massive Open Online Courses. Educational Researcher, March(43), 74–84. https://doi.org/10.3102/0013189X14523038
 • Driscoll, M. (2010). Web-based training: Creating e-learning experiences. John Wiley & Sons.
 • Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2014). Students’ and instructors’ use of massive open online courses (MOOCs): Motivations and challenges. Educational Research Review, 12, 45–58. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2014.05.001
 • Herman, R. L. (2012). Letter from the Editor-in-Chief: the MOOCs are coming. The Journal of Effective Teaching, 12(2), 1-3.
 • Hoy, M. B. (2014). MOOCs 101: an introduction to massive open online courses. Medical Reference Services Quarterly, 33(1), 85–91. https://doi.org/10.1080/02763869.2014.866490
 • Kizilcec, R. F., Piech, C., & Schneider, E. (2013). Deconstructing Disengagement : Analyzing Learner Subpopulations in Massive Open Online Courses. Lak ’13, 10. https://doi.org/10.1145/2460296.2460330
 • Kop, R., Fournier, H., & Mak, J. S. F. (2011). A pedagogy of abundance or a pedagogy to support human beings? Participant support on massive open online courses. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(7), 74-93.
 • Margaryan, A., Bianco, M., & Littlejohn, A. (2015). Instructional quality of massive open online courses (MOOCs). Computers & Education, 80, 77-83.
 • Pasha, A., Abidi, S. H., & Ali, S. (2016). Challenges of offering a MOOC from an LMIC, 17(6).
 • Reutemann, J. (2016). Differences and Commonalities–A comparative report of video styles and course descriptions on edX, Coursera, Futurelearn and Iversity. Proceedings of the European Stakeholder summit on experiences and best practices in and around MOOCs (EMOOCS 2016), 383-392.
 • Siemens, G. (2013). Massive Open Online Courses: Innovation in Education? Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice, 1833, 5–16.
 • Sweller, J. (2006). Why understanding instructional design requires an understanding of human cognitive evolution. Web-based learning: Theory, research and practice, 279-294.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Süleyman Eren YÜRÜK> (Primary Author)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0003-2414-0537
Türkiye


Selçuk KARAMAN>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-0493-3444


Rabia M. YILMAZ>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-0453-1357

Publication Date January 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 10, Issue 1

Cite

APA Yürük, S. E. , Karaman, S. & Yılmaz, R. M. (2020). ABD, AVRUPA VE TÜRKİYE MERKEZLİ KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERİN YAPISAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 10 (1) , 74-94 . DOI: 10.17943/etku.585662